1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Leviticul - a treia carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 11

  1. În vremea aceea a grăit Domnul cu Moise și cu Aaron și a zis:
  2. "Grăiți fiilor lui Israel și le ziceți: Iată animalele pe care le puteți mânca din toate dobitoacele de pe pământ:
  3. Orice animal cu copita despicată, care are copita despărțită în două și își rumegă mâncarea, îl puteți mânca.
  4. Dar și din cele ce-și rumegă mâncarea, sau își au copita despicată sau împărțită în două, nu veți mânca pe acestea: cămila, pentru că aceasta-și rumegă mâncarea, dar copita n-o are despicată; aceasta e necurată pentru voi.
  5. Iepurele de casă își rumegă mâncarea, dar laba n-o are despicată; acesta este necurat pentru voi.
  6. Iepurele de câmp își rumegă mâncarea, dar laba n-o are despicată; acesta este necurat pentru voi.
  7. Porcul are copita despicată și despărțită în două, dar nu rumegă; acesta este necurat pentru voi.
  8. Din carnea acestora să nu mâncați și de stârvurile lor să nu vă atingeți, că acestea sunt necurate pentru voi.
  9. Din toate viețuitoarele, care sunt în apă, veți mânca pe acestea: toate câte sunt în ape; în mări, în râuri și în bălți, și au aripi și solzi, pe acelea să le mâncați.
  10. Iar toate câte sunt în ape, în mări, în râuri, și în bălți, toate cele ce mișună în ape, dar n-au aripi și solzi, spurcăciune sunt pentru voi.
  11. De acestea să vă îngrețoșați, carnea lor să n-o mâncați și de stârvurile lor să vă îngrețoșați.
  12. Toate vietățile din ape, care n-au aripi și solzi, sunt spurcate pentru voi.
  13. Din păsări să nu mâncați și să vă îngrețoșați de acestea, că sunt spurcate: vulturul, zgripțorul și vulturul de mare;
  14. Corbul și șoimul cu soiurile lor;
  15. Toată cioara cu soiurile ei;
  16. Struțul, cucuveaua, rândunica și uliul cu soiurile lui;
  17. Huhurezul, pescarul și ibisul;
  18. Lebăda, pelicanul și cocorul;
  19. Cocostârcul, bâtlanul cu soiurile lui; pupăza și liliacul.
  20. Toate insectele înaripate, care umblă pe patru picioare, sunt spurcate pentru voi.
  21. Dar din toate insectele înaripate, care umblă în patru picioare, să mâncați numai pe acelea care au fluierele picioarelor de dinapoi mai lungi, ca să poată sări pe pământ.
  22. Din acestea să mâncați următoarele: lăcusta și soiurile ei, solamul și soiurile lui, hargolul și soiurile lui, și hagabul cu soiurile lui.
  23. Orice altă insectă înaripată care are patru picioare e spurcată pentru voi și vă spurcați de ele.
  24. Tot cel ce se va atinge de trupul lor necurat va fi până seara;
  25. Și tot cel ce va lua în mâini trupul lor să-și spele haina și necurat va fi până seara.
  26. Tot dobitocul cu copita despicată, care n-are copita despărțită adânc sau nu-și rumegă mâncarea, este necurat pentru voi; tot cel ce se va atinge de el necurat va fi până seara.
  27. Din toate fiarele cu patru picioare, cele care calcă pe labe sunt necurate pentru voi și tot cel ce se va atinge de stârvul lor necurat va fi până seara.
  28. Cel ce va umbla cu stârvul lor să-și spele haina și necurat va fi până seara, căci ele sunt necurate pentru voi.
  29. Din dobitoacele ce mișună pe pământ, iată care sunt necurate pentru voi: cârtița, șoarecele și șopârla, cu soiurile lor;
  30. Ariciul, crocodilul, salamandra, melcul și cameleonul.
  31. Acestea dintre toate cele ce mișună pe pământ sunt necurate pentru voi. Tot cel ce se atinge de stârvurile lor necurat va fi până seara.
  32. Tot lucrul, pe care va cădea vreuna din acestea, moartă, fie vas de lemn, sau haină, sau piele, sau orice fel de lucru ce se întrebuințează la ceva, lucrul acela necurat va fi; să-l puneți în apă și va fi necurat până seara, iar apoi va fi curat.
  33. Tot vasul de lut, în care va cădea vreuna din ele, să-l spargeți, iar cele din el sunt necurate.
  34. Orice lucru de mâncare, peste care "a cădea apă din acel vas, necurat va fi pentru voi și toată băutura de băut, din asemenea vas, necurată va fi.
  35. Tot lucrul, peste care va cădea ceva din trupul mort al acestora, se va spurca; soba și căminul să le stricați, că necurate sunt și necurate vor fi pentru voi.
  36. Numai izvorul, fântâna și adunările de apă vor rămâne curate, iar cel ce se va atinge de mortăciunile din ele, acela necurat va fi.
  37. De va cădea ceva din trupul acestora pe sămânța de semănat, aceasta curată va fi.
  38. Dacă însă va cădea ceva din trupul lor peste sămânță, după ce aceasta s-a muiat cu apă, atunci sămânța necurată să fie pentru voi.
  39. Iar de va muri vreun dobitoc din cele ce se mănâncă și se va atinge cineva de stârvul lui, acela necurat va fi până seara;
  40. Iar cel ce va mânca mortăciunea lui, să-și spele hainele sale și necurat va fi până seara; cel ce va duce stârvul lui să-și spele hainele sale și necurat va fi până seara.
  41. Toată vietatea ce se târăște pe pământ este spurcată pentru voi; să n-o mâncați.
  42. Tot ce se târăște pe pântece și tot ce umblă în patru picioare și cele cu picioare multe dintre vietățile ce se târăsc pe pământ, să nu le mâncați, că sunt spurcate pentru voi.
  43. Să nu vă spurcați sufletele voastre cu vreo vietate târâtoare și să nu vă pângăriți cu ea, ca să fiți din pricina ei necurați,
  44. Că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Sfințiți-vă și veți fi sfinți, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sfânt sunt; să nu vă pângăriți sufletele voastre cu vreo vietate din cele ce se târăsc pe pământ,
  45. Că Eu sunt Domnul, Cel ce v-am scos din pământul Egiptului, ca să vă fiu Dumnezeu. Deci fiți sfinți, că Eu, Domnul, sunt sfânt".
  46. Aceasta este legea cea pentru dobitoace, pentru păsări, pentru toate vietățile ce mișună în apă și pentru toate vietățile ce trăiesc pe pământ,
  47. După care se pot deosebi cele necurate de cele curate și vietățile ce se mănâncă de vietătile ce nu se mănâncă.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro