1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Leviticul - a treia carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 15

  1. Și a grăit Domnul cu Moise și cu Aaron, zicând:
  2. "Grăiți fiilor lui Israel și le spuneți: Dacă un bărbat va avea curgere din trupul său, pentru curgerea lui este necurat,
  3. Tot patul, pe care doarme cel ce are curgere, este necurat; tot lucrul, pe care va ședea cel ce are curgere, este necurat.
  4. Și legea necurăției lui este aceasta: Ori de se face curgere din trupul lui, ori de este împiedicată curgerea în trupul lui, el este necurat.
  5. Omul, care se va atinge de patul lui, să-și spele hainele sale, să se spele cu apă și va fi necurat până seara.
  6. Cel ce va ședea pe vreun lucru, pe care a șezut cel ce are curgere, să-și spele hainele sale, să se spele cu apă și va fi necurat până seara.
  7. Cel ce se va atinge de trupul celui ce are curgere să-și spele hainele sale, să se spele cu apă și necurat va fi până seara.
  8. Dacă cel ce are curgere va scuipa pe unul curat, acesta să-și spele hainele, să se spele cu apă și necurat va fi până seara.
  9. Toată șaua, pe care va călări cel ce are curgere, necurată va fi până seara.
  10. Tot cel ce se atinge de câte au fost sub acela va fi necurat până seara, iar cel ce va ridica acestea să-și spele hainele sale, să se spele cu apă și necurat va fi până seara.
  11. Acela, de care se va atinge cel ce are curgere, fără să-și fi spălat mâinile cu apă, să-și spele hainele sale, să se spele cu apă și va fi necurat până seara.
  12. Vasul de lut, de care s-a atins cel ce are curgere, să se spargă și tot vasul de lemn să se spele cu apă și va fi curat.
  13. Iar când cel ce are curgere se va curăți de curgerea sa să numere șapte zile pentru curățirea sa, să-și spele hainele sale, să-și spele trupul cu apă de izvor și va fi curat.
  14. Apoi în ziua a opta să-și ia două turturele sau doi pui de porumbel, să vină înaintea feței Domnului, la ușa cortului adunării și să le dea preotului;
  15. Iar preotul să aducă din ele: una jertfă pentru păcat și una ardere de tot; și să-l curețe preotul înaintea Domnului de curgerea lui.
  16. Dacă un om va avea din întâmplare curgerea seminței, acela să-și spele cu apă tot trupul său și va fi necurat până seara.
  17. Orice haină și orice piele, pe care va cădea sămânța, să se spele cu apă și necurată va fi până seara.
  18. Dacă bărbatul se va culca cu femeia și va avea el curgerea seminței, să se spele amândoi cu apă și necurați să fie până seara.
  19. De va avea femeia curgere de sânge, care curge din trupul său, trebuie să stea șapte zile pentru curățirea sa. Tot cel ce se va atinge de ea, necurat va fi până seara.
  20. Tot lucrul pe care se va culca ea în timpul necurăției va fi necurat și tot lucrul pe care va ședea va fi necurat.
  21. Tot cel ce se va atinge de patul ei să-și spele hainele sale, să se spele cu apă și necurat va fi până seara.
  22. Tot cel ce se va atinge de vreun lucru, pe care a șezut ea, să-și spele hainele sale, să se spele cu apă și necurat va fi până seara.
  23. Iar de se va atinge cineva de ceva din patul ei sau de lucrul pe care a șezut ea, acela necurat va fi până seara.
  24. De va dormi ea cu bărbatul, necurăția ei va fi și pe el și necurat va fi el șapte zile, iar tot patul, în care va dormi, necurat va fi.
  25. Dacă femeii îi va curge sânge mai multe zile și nu în timpul regulii ei, sau dacă ea are curgere mai mult decât timpul regulii ei obișnuite, atunci în tot timpul curgerii necurăției ei va fi necurată, ca și în timpul regulii ei.
  26. Tot patul, în care va dormi în timpul curgerii ei, va fi necurat, cum e patul și în timpul regulii ei, și tot lucrul pe care va ședea ea va fi necurat, cum e necurat în timpul regulii ei.
  27. Tot cel ce se va atinge de acel lucru va fi necurat: să-și spele hainele sale, să-și spele trupul cu apă și va fi necurat până seara.
  28. Iar când se va izbăvi ea de curgerea sa, să se curețe șapte zile și după aceea va fi curată.
  29. În ziua a opta să-și ia două turturele sau doi pui de porumbei și să-i aducă preotului, la ușa cortului adunării
  30. Iar preotul va aduce una din păsări jertfă pentru păcat și pe cealaltă ardere de tot; și s-o curețe preotul înaintea Domnului de curgerea ei cea necurată.
  31. Așa să feriți pe fiii lui Israel de necurățenia lor, ca să nu moară ei în necurățenia lor, spurcându-Mi locașul Meu cel din mijlocul vostru.
  32. Aceasta este rânduiala pentru cel ce are curgere și pentru cel ce i se va întâmpla pierderea seminței, care-l face necurat,
  33. Și pentru ceea ce suferă de regula sa și pentru cei ce au curgere, bărbat sau femeie, și pentru bărbatul ce doarme cu femeie necurată".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro