1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Leviticul - a treia carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 18

  1. În vremea aceea a grăit Domnul cu Moise, zicând:
  2. "Vorbește fiilor lui Israel și zi către ei: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
  3. De datinile pământului Egiptului, în care ați trăit, să nu vă țineți, nici de datinile pământului Canaanului, în care am să vă duc, să nu vă țineți și nici să umblați după obiceiurile lor.
  4. Ci legile Mele să le pliniți și așezămintele Mele să le păziți, umblând după cum poruncesc ele, că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
  5. Păziți toate poruncile Mele și toate hotărârile să le țineți, căci omul care le plinește va trăi prin ele: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
  6. Nimeni să nu se apropie de nici o rudă după trup, cu gândul ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul!
  7. Goliciunea tatălui tău și goliciunea mamei tale să n-o descoperi! Că este mama ta, să nu-i descoperi goliciunea ei.
  8. Goliciunea femeii tatălui tău să n-o descoperi, că este goliciunea tatălui tău!
  9. Goliciunea surorii tale, goliciunea fiicei tatălui tău sau a fiicei mamei tale, care s-a născut în casă sau afară din casă, să n-o descoperi!
  10. Goliciunea fiicei fiului tău sau a fiicei fiicei tale să n-o descoperi, căci goliciunea ta este!
  11. Goliciunea fiicei femeii tatălui tău; care s-a născut din tatăl tău, să n-o descoperi, că soră îți este după tată!
  12. Goliciunea surorii tatălui tău să n-o descoperi, că este de un sânge cu tatăl tău!
  13. Goliciunea surorii mamei tale să n-o descoperi, că este de un sânge cu mama ta!
  14. Goliciunea fratelui tatălui tău să n-o descoperi și de femeia lui să nu te apropii, că sunt unchiul și mătușa ta!
  15. Goliciunea nurorii tale să n-o descoperi, că ea este femeia fiului tău; să nu-i descoperi goliciunea!
  16. Goliciunea femeii fratelui tău să n-o descoperi, că este goliciunea fratelui tău.
  17. Goliciunea unei femei și a fiicei ei să nu descoperi; pe fiica fiului ei și pe fiica fiicei ei să nu le iei, ca să le descoperi goliciunea; aceasta este nelegiuire, că sunt rude de sânge cu ea!
  18. Să nu iei concubină pe sora femeii tale, ca să descoperi rușinea ei în vremea ei, vie fiind ea.
  19. Să nu te apropii de femeie în timpul regulii ei, ca să-i descoperi goliciunea.
  20. Și cu femeia aproapelui tău să nu te culci, ca să-ți verși sămânța și ca să te spurci cu ea.
  21. Din copiii tăi să nu dai în slujba lui Moloh, ca să nu pângărești numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul.
  22. Să nu te culci cu bărbat, ca și cu femeie; aceasta este spurcăciune.
  23. Cu nici un dobitoc să nu te culci, ca să-ți verși sămânța și să te spurci cu el; nici femeia să nu stea la dobitoc, ca să se spurce cu el; aceasta e urâciune.
  24. Să nu vă întinați cu nimic din acestea, că cu toate acestea s-au întinat păgânii, pe care țu îi izgonesc dinaintea feței voastre.
  25. Că s-a întinat pământul și am privit la nelegiuirile lor și a lepădat pământul pe cei ce trăiau pe el.
  26. Iar voi să păziți toate poruncile Mele și toate legile Mele și să nu faceți toate ticăloșiile acestea, nici băștinașul, nici străinul care trăiește între țoi.
  27. Că toate urâciunile acestea le-au făcut oamenii pământului acestuia care e înaintea voastră și s-a întinat pământul;
  28. Ca nu cumva să vă lepede și pe voi pământul, când îl veți întina, cum a aruncat el de la sine pe popoarele care au fost înainte de voi.
  29. Că tot cel ce va face ticăloșiile acestea, sufletul care va face acestea se va stârpi din poporul său.
  30. Deci păziți poruncile Mele și să nu umblați după obiceiurile urâte, după care au umblat cei dinaintea voastră, nici să vă întinați cu ele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro