1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Leviticul - a treia carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 23

  1. Grăit-a Domnul cu Moise și a zis:
  2. "Vorbește fiilor lui Israel și le spune care sunt sărbătorile Domnului, în care se vor face adunările sfinte. Sărbătorile Mele sunt acestea:
  3. Șase zile să lucrați, iar ziua a șaptea este ziua odihnei, adunare sfântă a Domnului: nici o muncă să nu faceți; aceasta este odihna Domnului în toate locuințele voastre.
  4. Iată și celelalte sărbători ale Domnului, adunările sfinte, pe care trebuie să le vestiți la vremea lor:
  5. În luna întâi, în ziua a paisprezecea a lunii, către seară, sunt Paștile Domnului.
  6. Iar în ziua a cincisprezecea a aceleiași luni este sărbătoarea azimei Domnului: șapte zile să mâncați azime.
  7. În ziua întâi a sărbătorilor să aveți adunare sfântă și nici o muncă să nu faceți.
  8. Timp de șapte zile să aduceți jertfă Domnului, și în ziua a șaptea iar e adunare sfântă; nici o muncă să nu faceți".
  9. Și a grăit Domnul cu Moise și a zis:
  10. "Vorbește fiilor lui Israel și le spune: Când veți intra în pământul pe care Eu vi-l dau vouă și veți face seceriș în el, cel dintâi snop al secerișului vostru să-l aduceți la preot;
  11. El va ridica acest snop înaintea Domnului, ca să aflați bunăvoință la El; a doua zi după cea dintâi a sărbătorii îl va ridica preotul.
  12. În ziua ridicării snopului veți aduce Domnului ardere de tot un miel de un an, fără meteahnă.
  13. Împreună cu el veți aduce prinos de pâine două din zece părți de efă de făină de grâu, amestecată cu untdelemn, ca să fie jertfă Domnului, mireasmă plăcută, și veți face și turnare un sfert de hin de vin.
  14. Nici un fel de pâine nouă, nici grăunțe uscate, nici grăunțe crude să nu mâncați până la ziua aceea în care veți aduce prinos Dumnezeului vostru. Acesta este așezământ veșnic în neamul vostru, oriunde veți locui.
  15. Din ziua a doua după întâi a sărbătorii, din ziua în care veți aduce snopul legănat, să numărați șapte săptămâni întregi,
  16. Până la ziua întâi de după cea din urmă zi a săptămânii a șaptea, să numărați cincizeci de zile și atunci să aduceți un nou dar de pâine Domnului.
  17. Să aduceți din locuințele voastre dar ridicat: două pâini făcute din două zecimi de efă de făină de grâu, coapte cu dospitură, ca pârgă Domnului.
  18. Împreună cu pâinile să mai aduceți șapte miei fără meteahnă, de câte un an, un junc din cireadă și doi berbeci fără meteahnă; ca să fie acestea Domnului ardere de tot, dar de pâine, turnare și jertfă cu mireasmă plăcută Domnului.
  19. Să jertfiți de asemenea din turma de capre un țap, jertfă pentru păcat, și doi miei de câte un an, jertfă de mântuire, împreună cu pâinile din pârgă.
  20. Pe acestea să le aducă preotul legănându-le înaintea Domnului, împreună cu pâinile din pârgă de grâu legănate și cu cei doi miei; acestea vor fi sfințenie Domnului și vor fi ale preotului, care le înfățișează.
  21. Să dați de știre prăznuirea în ziua aceasta și să aveți adunare sfântă, nici o muncă să nu faceți. Acesta este așezământ veșnic în neamul vostru, în toate așezările voastre.
  22. Când veți secera holda în pământul vostru, să nu adunați ce rămâne după seceratul ogorului vostru și spicele ce cad de sub secere să nu le adunați, ci să lăsați pe acestea săracului și străinului. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru".
  23. Și a grăit Domnul cu Moise și a zis:
  24. "Spune fiilor lui Israel: În luna a șaptea, ziua întâi a lunii să vă fie zi de odihnă, sărbătoarea trâmbițelor și adunare sfântă să aveți;
  25. Nici o muncă să nu faceți, ci să aduceți ardere de tot Domnului",
  26. Apoi a grăit Domnul cu Moise și a zis:
  27. "Și în ziua a zecea a lunii aceleia a șaptea, care este ziua curățirii, să aveți adunare sfântă; să postiți și să aduceți ardere de tot Domnului;
  28. Nici o muncă să nu faceți în ziua aceea, că aceasta este ziua curățirii" ca să vă curățiți înaintea feței Domnului Dumnezeului vostru.
  29. Tot sufletul care nu va posti în ziua aceea se va stârpi din poporul său;
  30. Și tot sufletul care va lucra în ziua aceea, îl voi stârpi din mijlocul poporului său.
  31. Nici o muncă să nu faceți: acesta este așezământ veșnic în neamul vostru în toate cetățile voastre.
  32. Aceasta este pentru voi zi de odihnă; să postiți din seara zilei a noua a lunii; din acea seară până în seara zilei a zecea a lunii să prăznuiți odihna voastră".
  33. Grăit-a Domnul cu Moise și a zis:
  34. "Spune fiilor lui Israel: Din ziua a cincisprezecea a lunii a șaptea începe sărbătoarea corturilor; șapte zile să sărbătorești în cinstea Domnului.
  35. În ziua întâi va fi adunare sfântă; nici o muncă să nu faceți.
  36. Șapte zile să aduceți jertfă Domnului și în ziua a opta va fi adunare sfântă; să aduceți arderi de tot Domnului: aceasta este încheierea sărbătorii; nici o muncă să nu faceți.
  37. Acestea sunt sărbătorile Domnului, în care trebuie să se țină adunările sfinte, ca să aducă jertfe Domnului, ardere de tot, prinos de pâine, jertfe junghiate și turnări, fiecare din ele la ziua hotărâtă;
  38. Afară de zilele de odihnă ale Domnului, afară de darurile voastre, afară de toate afierosirile voastre și afară de tot ce aduceți din evlavie și dați Domnului,
  39. În ziua a cincisprezecea a lunii a șaptea, când vă strângeți roadele pământului, să sărbătoriți sărbătoarea Domnului șapte zile: în ziua întâi este odihnă și în ziua a opta iară este odihnă.
  40. În ziua întâi să luați ramuri de copaci frumoși, ramuri de finici, ramuri de copaci cu frunzele late și sălcii de râu și să vă veseliți înaintea Domnului Dumnezeului vostru, șapte zile.
  41. Să prăznuiți sărbătoarea aceasta a Domnului șapte zile în an: acesta este așezământ veșnic în neamul vostru. În luna a șaptea să o prăznuiți.
  42. Să locuiți șapte zile în corturi; tot israelitul băștinaș să locuiască în corturi,
  43. Ca să știe urmașii voștri că în corturi am așezat Eu pe fiii lui Israel, când i-am scos din pământul Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru".
  44. Astfel a grăit Moise fiilor lui Israel despre sărbătorile Domnului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro