1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Leviticul - a treia carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 5

  1. Dacă vreun suflet va păcătui prin aceea că, fiind pus să jure ca martor, nu va spune ceea ce a auzit sau ce știe, acela va lua asupra sa păcat.
  2. Sau de se va atinge cineva de orice lucru necurat, sau de trup necurat de fiară, sau de stârv de dobitoc necurat, sau de stârv de târâtoare necurată, fără să știe, se face necurat și vinovat;
  3. Sau de se va atinge cineva de necurățenie omenească, sau de orice fel de necurățenie care spurcă, și nu va ști, dar apoi va afla, acela e vinovat.
  4. Sau de se va jura cineva cu buzele sale nebunește să facă ceva rău sau bine, orice fel ar fi fapta pentru care se jură oamenii fără socoteală, de nu va ști că aceasta este rău, ci va afla în urmă, e vinovat.
  5. Deci, de se va face cineva vinovat de ceva din acestea și își va mărturisi păcatul,
  6. Atunci, pentru păcatul său, pe care l-a săvârșit, să aducă Domnului jertfă din turmă, o oaie sau o capră din caprele sale, pentru vina păcatului, și-l va curăți preotul prin aceasta de păcatul său și i se va ierta păcatul.
  7. Iar de nu va fi în stare să aducă jertfă o oaie, pentru vina păcatului său, să aducă Domnului două turturele sau doi pui de porumbel: unul jertfă pentru păcat, iar altul ardere de tot.
  8. Aceste păsări să le aducă la preot și preotul să jertfească mai întâi pe cea pentru păcat, să-i frângă gâtul, fără să despartă capul de trup,
  9. Și să stropească cu sângele acestei jertfe pentru păcat peretele jertfelnicului, iar celălalt sânge să-l scurgă jos lângă jertfelnic; aceasta e jertfă pentru păcat.
  10. Iar pe cealaltă pasăre s-o aducă ardere de tot, după rânduială. Și așa îl va curăți preotul de păcatul lui și i se va ierta.
  11. Dacă însă nu-i va da mâna să aducă nici o pereche de turturele sau doi pui de porumbel, atunci să aducă pentru greșeala sa a zecea parte dintr-o efă de făină bună de grâu, ca jertfă pentru păcat, dar să nu toarne pe ea untdelemn, nici tămâie să nu pună pe ea, că aceasta este jertfă pentru păcat.
  12. S-o aducă la preot și preotul să ia din ea un pumn plin, spre pomenire, și s-o ardă pe jertfelnic, ca jertfă Domnului; aceasta este jertfă pentru păcat.
  13. Prin aceasta îl va curăți preotul de păcatul lui, pe care l-a săvârșit în una din întâmplările acelea, și i se va ierta păcatul; rămășița de făină va fi a preotului, ca la prinosul de făină".
  14. Apoi a grăit Domnul cu Moise și a zis:
  15. De va face cineva greșeală și din neștiință va păcătui împotriva celor afierosite Domnului, acela, pentru vina sa, să ia din turma de oi și să aducă Domnului jertfă pentru vină, un berbec fără meteahnă, prețuit la doi sicli de argint, după prețul siclului sfânt.
  16. Și ce a greșit împotriva lucrului sfânt, va plăti și va mai adăuga peste prețul lui a cincea parte din preț și va da aceasta preotului și preotul îl va curăți prin berbecul jertfei pentru vină și i se va ierta.
  17. De va greși cineva împotriva uneia din toate poruncile Domnului și va face ce nu se cuvine să facă și din neștiință s-a făcut vinovat și va fi sub păcat,
  18. Acela să aducă la preot din turma de oi, jertfă pentru vină, un berbec fără meteahnă, după prețuirea ta, și-i va curăți preotul greșeala, în care a căzut el din neștiință și i se va ierta.
  19. Aceasta este jertfă pentru greșeala cu care s-a făcut vinovat el înaintea Domnului".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro