1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Leviticul - a treia carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 14

  1. Și grăind cu Moise, Domnul a zis:
  2. "Iată rânduiala pentru cel lepros: Când el se va curăți, se va duce la preot;
  3. Iar preotul va ieși afară din tabără și de va vedea preotul că leprosul s-a vindecat de boala leprei,
  4. Va porunci preotul să se ia pentru cel curățit două păsări vii, curate, lemn de cedru, ață roșie răsucită și isop.
  5. După aceea preotul va porunci să se junghie una din păsări deasupra unui vas de lut, la apă curgătoare;
  6. Va lua apoi pasărea cea vie, lemnul de cedru, ața cea roșie și isopul și le va muie pe acestea și pasărea cea vie în sângele păsării junghiate la apă curgătoare;
  7. Va stropi de șapte ori pe cel ce se curăță de lepră și va fi curat; apoi va da drumul păsării celei vii în câmp.
  8. Iar cel curățit să-și spele hainele sale, să-și tundă tot părul său, să se spele cu apă și va fi curat. Apoi să intre în tabără și să stea șapte zile afară din cortul său.
  9. În ziua a șaptea să-și radă tot părul său, capul și barba sa, sprâncenele sale, tot părul său să și-l radă, și să-și spele iarăși hainele sale și trupul său să și-l spele cu apă și va fi curat.
  10. În ziua a opta să ia doi berbeci de câte un an, fără meteahnă și o oaie de un an, fără meteahnă, și dintr-o efă de făină de grâu, împărțită în zece, să ia trei părți pentru darul de pâine și s-o amestece cu untdelemn și un log (pahar) de untdelemn;
  11. Iar preotul cel ce curățește va duce pe omul ce se curățește împreună cu acestea înaintea Domnului, la ușa cortului adunării;
  12. Acolo va lua preotul un berbec, ce voiește a aduce jertfă pentru vină, și logul de untdelemn și le va aduce pe acestea legănându-le înaintea Domnului.
  13. Berbecul îl va junghia în locul acela, unde se junghie jertfele pentru păcat și pentru arderea de tot, la loc sfânt, că aceasta este jertfă pentru vină și, ca și jertfa pentru păcat, este a preotului și este sfințenie mare.
  14. Apoi va lua preotul din sângele jertfei pentru vină și va pune preotul pe vârful urechii drepte a celui ce se curățește, pe degetul cel mare de la mâna dreaptă a lui și pe degetul cel mare de la piciorul cel drept al lui.
  15. De asemenea va lua preotul din logul de untdelemn și va turna în palma sa cea stângă;
  16. Își va muia preotul degetul mâinii sale drepte în untdelemnul cel din palma stângă a sa și va stropi de șapte ori cu degetul său înaintea feței Domnului;
  17. Apoi din untdelemnul rămas în palma lui va pune preotul pe vârful urechii drepte a celui ce se curățește, pe degetul cel mare al mâinii lui drepte și pe degetul cel mare de la piciorul cel drept al lui, pe locurile unde a pus și sângele jertfei pentru vină;
  18. Iar celălalt untdelemn din palma preotului îl va turna pe capul celui ce se curățește și-l va curăți preotul pe acesta înaintea Domnului.
  19. Astfel va săvârși preotul jertfa pentru păcat și va curăți pe cel ce a venit să se curețe de necurățenia lui; după aceea va junghia jertfa arderii de tot;
  20. Și va pune preotul arderea de tot și darul de pâine pe jertfelnic. Astfel îl va curăți pe el preotul și el va fi curat.
  21. Dacă însă acela va fi sărac și nu-i va da mâna, să ia numai un berbec pentru jertfa de vină legănată pentru curățirea sa, a zecea parte dintr-o efă de făină de grâu, amestecată cu untdelemn pentru darul de pâine, un log de untdelemn
  22. Și două turturele sau doi pui de porumbel, cum îi va da mâna: unul jertfă pentru păcat și altul ardere de tot.
  23. Îi va aduce în ziua a opta cea pentru curățirea sa la preot, înaintea Domnului, la ușa cortului adunării.
  24. Iar preotul, luând berbecul de jertfă pentru vină și logul de untdelemn, le va aduce pe acestea legănându-le înaintea Domnului.
  25. Apoi va junghia berbecul de jertfă pentru vină și va lua preotul din sângele jertfei pentru vină și va pune pe vârful urechii drepte a celui ce se curăță, pe degetul cel mare de la mâna lui cea dreaptă și pe degetul cel mare de la piciorul lui cel drept.
  26. Și va turna preotul untdelemn în palma sa cea stângă;
  27. Și cu untdelemn din palma sa cea stângă va stropi preotul de șapte ori cu degetul mâinii sale celei drepte înaintea feței Domnului;
  28. Apoi va pune preotul untdelemn din palma sa cea stângă pe marginea urechii drepte a celui ce se curățește și pe degetul cel mare de la mâna lui cea dreaptă și pe degetul cel marc de la piciorul lui cel drept, pe locurile unde este pus și sângele jertfei pentru vină;
  29. Iar celălalt untdelemn din palma sa cea stângă îl va turna pe capul celui ce se curățește, ca să-l curețe înaintea Domnului.
  30. Și turturelele sau puii de porumbel, cum îi va fi dat mâna celui ce se curățește, după starea lui, le va aduce:
  31. O pasăre jertfă pentru păcat și alta pentru ardere de tot, împreună cu darul de pâine. Și așa va curăți preotul pe cel ce se curățește înaintea Domnului.
  32. Aceasta este rânduiala pentru cel bolnav de lepră, căruia nu-i dă mâna să ducă tot ce se cere pentru curățirea sa".
  33. Și a grăit Domnul cu Moise și Aaron și a zis:
  34. "Când veți intra în pământul Canaanului, pe care-l voi da vouă de moștenire, și voi aduce boala leprei asupra caselor din pământul moștenirii voastre,
  35. Atunci cel cu casa trebuie să se ducă și să spună preotului, zicând: Pe casa mea s-a ivit, pare-mi-se, boala.
  36. Atunci preotul va porunci să se golească casa înainte de a intra preotul să cerceteze boala, ca să nu se facă necurate toate cele din casă; după aceea va veni preotul să cerceteze casa.
  37. Și cercetând el boala, dacă va vedea că boala de pe pereții casei e în chip de gropi verzui sau roșietice, adâncite în perete,
  38. Va ieși din casă, la ușa casei, și va închide casa pentru șapte zile.
  39. în ziua a șaptea va veni preotul iar să cerceteze casa și de va vedea că boala s-a întins pe pereții casei,
  40. Preotul va porunci să se scoată pietrele pe care este boala, să se arunce afară din oraș, la loc necurat,
  41. Casa să se răzuiască toată pe dinăuntru, iar răzătura, ce se va răzui, să se arunce afară din oraș, la loc necurat.
  42. Să aducă apoi alte pietre și să le pună în locul pietrelor acelora; să ia altă tencuială și casa să se tencuiască.
  43. Dacă boala se va ivi iar și va înflori pe pereții casei, după ce s-au scos pietrele și s-a răzuit și s-a tencuit casa,
  44. Atunci preotul va veni iar și va cerceta și de s-a răspândit boala pe pereții casei, aceea este lepră rozătoare și casa este necurată.
  45. Casa aceea să se dărâme, iar pietrele ei, lemnul ei și toată tencuiala să se scoată afară din oraș, la loc necurat.
  46. Cel ce va intra în casa aceea, cât va fi ea închisă, acela necurat va fi până seara.
  47. Cel ce va dormi în casa aceea să-și spele hainele sale și necurat va fi până seara; și cel ce va mânca în casa aceea să-și spele hainele și necurat va fi până seara.
  48. Dacă însă preotul, venind și intrând, va vedea că boala de pe pereții casei nu s-a mai întins după ce aceasta a fost tencuită din nou, preotul o va declara curată, că boala a trecut.
  49. Ca să curețe casa, va lua deci două păsări vii, curate, lemn de cedru, ață roșie răsucită și isop;
  50. Va junghia o pasăre deasupra unui vas de lut, la apă curgătoare.
  51. Va lua lemnul cel de cedru, ața, isopul și pasărea vie și le va muia în sângele păsării junghiate și în apa de izvor și va stropi casa de șapte ori.
  52. Și va curăți astfel casa cu sângele păsării, cu apă de izvor, cu pasărea cea vie, cu lemnul cel de cedru, cu ața roșie răsucită și cu isop.
  53. Iar păsării celei vii îi va da drumul din cetate în câmp și se va curăți casa și curată va fi.
  54. Aceasta este rânduiala pentru oricare fel de boală a leprei și a chelbei.
  55. Pentru lepra de pe haine și de pe case,
  56. Și pentru umflături, pecingine și pete,
  57. Ca să se poată afla când acestea sunt necurate și când sunt curate: aceasta este rânduiala pentru lepră".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro