1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Leviticul - a treia carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 22

  1. După aceea a grăit Domnul cu Moise și a zis:
  2. "Spune lui Aaron și fiilor lui să umble cu băgare de seamă cu cele sfinte ale fiilor lui Israel și să nu pângărească numele cel sfânt al Meu prin prinoasele pe care ei înșiși Mi le aduc. Eu sunt Domnul.
  3. Spune-le: Tot omul din seminția voastră și din neamul vostru, care va avea pe sine vreo necurățenie și se va apropia de cele sfinte, care se afierosesc de fiii lui Israel Domnului, sufletul aceluia se va stârpi de la fața Mea. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
  4. Omul din seminția preotului Aaron care va fi lepros sau va avea curgere să nu mănânce din cele sfinte, până nu se va curăți; și cine se va atinge de ceva necurat de la mort, sau cine va suferi de curgerea seminței,
  5. Sau cine se va atinge de vreo târâtoare, de care s-ar spurca, sau de vreun om, care l-ar face necurat prin orice fel de necurăție a lui,
  6. Cel ce s-a atins de acestea necurat va fi până seara și să nu mănânce din cele sfinte înainte de a-și spăla trupul său cu apă.
  7. Iar după ce va apune soarele și după ce se va curăți, atunci să mănânce din cele sfinte, că aceea este hrana lui.
  8. Mortăciune și sfâșiat de fiară să nu mănânce, ca să nu se spurce cu acestea. Eu sunt Domnul.
  9. Să păzească poruncile Mele, ca să nu aibă asupră-le păcat și să nu moară, când vor călca acestea. Eu sunt Domnul Dumnezeu, Cel ce îi sfințesc pe ei.
  10. Nici un străin să nu mănânce din cele sfinte. Nici cel ce locuiește la un preot și nici simbriașul preotului să nu mănânce din cele sfinte.
  11. Iar dacă preotul își va cumpăra un rob cu argint, acela să mănânce din ele; asemenea și robul născut în casa sa să mănânce din pâinea lui.
  12. Dacă fiica preotului se va mărita după străin de neamul preoțesc, nici ea să nu mănânce din prinoasele sfinte, cuvenite lui.
  13. Când însă fiica preotului va fi văduvă sau despărțită și copii nu va avea și se va întoarce în casa tatălui său, cum era și în tinerețea sa, atunci ea să mănânce pâinea tatălui său, iar dintre străini nimeni să nu mănânce.
  14. Dacă cineva mănâncă din greșeală din cele sfinte, să întoarcă preotului prețul lucrului sfânt și să mai adauge încă a cincea parte din prețul lui:
  15. Preoții să nu spurce cele sfinte ale fiilor lui Israel, pe care ei le aduc dar Domnului,
  16. Și să nu atragă asupră-le vinovăția fărădelegii, când vor mânca cele sfinte ale lor, că Eu sunt Domnul, Cel ce îi sfințesc".
  17. Grăit-a Domnul cu Moise și a zis:
  18. "Vorbește lui Aaron, fiilor lui și la toată adunarea fiilor lui Israel și le zi: Dacă cineva dintre fiii lui Israel, sau dintre străinii care s-au așezat la ei, în Israel, își vor aduce jertfa lor, pe care o aduc Domnului ardere de tot, după făgăduință sau de evlavie,
  19. Ca să afle prin aceasta bunăvoință la Dumnezeu, jertfa trebuie să fie fără meteahnă, de parte bărbătească, din vitele mari, sau din oi, sau din capre.
  20. Toate câte au meteahnă în sine să nu le aduceți Domnului, că nu vor fi primite.
  21. De va aduce cineva Domnului jertfă de mântuire, plinind o făgăduință, sau aducând jertfă de bună voie, sau la praznicele voastre, din boi, sau din oi, să fie fără meteahnă; ca să fie primită, să nu aibă nici o meteahnă.
  22. Dobitoc orb, vătămat, sau slut, sau bubos, sau răpciugos, sau râios, să nu aduceți Domnului și nici să dați la jertfelnicul Domnului pentru jertfă.
  23. Bou sau oaie cu picioarele lungi sau scurte peste măsură poți să aduci ca jertfă de evlavie, iar pentru jertfa făgăduită acestea nu, sunt primite.
  24. Dobitocul care are părțile bărbătești strivite, sfărâmate, smulse sau tăiate, să nu-l aduceți Domnului și în țara voastră să nu faceți asemenea lucru.
  25. Nici din mâinile celor de alt neam să nu aduceți nici unul din asemenea dobitoace în dar Dumnezeului rostru, pentru că acestea sunt vătămate și cu meteahnă și nu vă vor fi primite".
  26. Și a grăit Domnul cu Moise și a zis:
  27. "De se va naște vițel, sau miel, sau ied, șapte zile să stea la mama lui, iar din ziua a opta înainte va fi bun de adus jertfă Domnului.
  28. Dar nici vacă, nici oaie să nu junghiați în aceeași zi cu puiul ei.
  29. De aduceți Domnului jertfă de mulțumire, s-o aduceți ca să vă fie primită.
  30. În aceeași zi s-o mâncați și să nu lăsați din carnea ei pe a doua zi. Eu sunt Domnul.
  31. Să păziți poruncile Mele și să le pliniți: Eu sunt Domnul.
  32. Să nu spurcați numele cel sfânt al Meu, ca să fiu Eu sfânt între fiii lui Israel.
  33. Eu sunt Domnul, Cel ce vă sfințesc pe voi, Care v-am scos din pământul Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro