1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Leviticul - a treia carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 12

  1. Și a grăit Domnul lui Moise și a zis:
  2. "Grăiește fiilor lui Israel și le zi: Dacă femeia va zămisli și va naște prunc de parte bărbătească, necurată va fi șapte zile, cum e necurată și în zilele regulei ei.
  3. Iar în ziua a opta se va tăia pruncul împrejur.
  4. Femeia să mai șadă treizeci și trei de zile și să se curățe de sângele său; de nimic sfânt să nu se atingă, și la locașul sfânt să nu meargă, până se vor împlini zilele curățirii ei.
  5. Iar de va naște fată, necurată va fi două săptămâni, ca și în timpul regulei ei; apoi să mai stea șaizeci și șase de zile pentru a se curăți de sângele său.
  6. După ce se vor împlini zilele curățirii ei pentru fiu sau pentru fiică, să aducă preotului la ușa cortului un miel de un an ardere de tot și un pui de porumbel sau o turturică, jertfă pentru păcat;
  7. Preotul va înfățișa acestea înaintea Domnului și o va curăți și curată va fi de curgerea sângelui ei. Aceasta e rânduiala pentru ceea ce a născut prunc de parte bărbătească sau de parte femeiască.
  8. Iar de nu-i va da mâna să aducă un miel, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru ardere de tot și altul jertfă pentru păcat, și o va curăți preotul și curată va fi".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro