1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Leviticul - a treia carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 27

  1. A grăit Domnul cu Moise și a zis:
  2. "Vorbește fiilor lui Israel și le spune: De va făgădui cineva să-și afierosească sufletul său Domnului, prețuirea ta să fie așa:
  3. Prețul pentru un bărbat, de la douăzeci până la șaizeci de ani, să fie cincizeci de sicli de argint, după siclul sfânt.
  4. Iar dacă este femeie, prețul să fie treizeci de sicli.
  5. De la cinci până la douăzeci de ani, prețul să fie pentru bărbat douăzeci de sicli, iar pentru femeie zece sicli.
  6. Iar de la o lună până la cinci ani, prețul să fie pentru bărbat cinci sicli de argint, și pentru femeie trei sicli de argint.
  7. De la șaizeci de ani în sus prețul să fie pentru bărbat cincisprezece sicli de argint, și pentru femeie zece sicli.
  8. Iar dacă este sărac și nu e în stare să plătească prețul, atunci să fie adus la preot și să-l prețuiască preotul; potrivit cu starea celui ce și-a dat făgăduința să-l prețuiască preotul.
  9. Dacă însă va fi un dobitoc, ce se aduce jertfă Domnului, tot ce se aduce Domnului trebuie să fie sfânt.
  10. Să nu schimbe nici bun cu rău, nici rău cu bun; iar de schimbă cineva dobitoc cu dobitoc, atunci și cel schimbat și cel dat schimb va fi sfânt.
  11. Dacă ar fi cumva un dobitoc necurat, care nu se aduce jertfă Domnului, și el va fi adus la preot,
  12. Preotul îl va prețui ori de este bun, ori de este rău; și cum îl va prețui preotul, așa să fie.
  13. De va vrea cineva să-l răscumpere, atunci să adauge a cincea parte la preț.
  14. De va afierosi cineva casa sa Domnului, s-o prețuiască preotul, de este bună sau rea, și cum o va prețui preotul, așa să rămână.
  15. Dacă afierositorul va vrea să răscumpere casa sa, să adauge a cincea parte de argint la prețul ei și va fi a lui.
  16. De va afierosi cineva Domnului țarină din moșia sa, prețuirea să se facă după venitul ei, cincizeci de sicli de argint pentru fiecare gomer de orz semănat.
  17. De își va afierosi țarina sa chiar din anul jubileu, să fie după prețul hotărât.
  18. Iar de își afierosește cineva țarina sa după anul jubileu, atunci preotul să socotească argintul după numărul anilor ce mai rămân până la anul jubileu și să scadă din prețul ei.
  19. Dacă însă va vrea să-și răscumpere țarina cel ce a afierosit-o, atunci el să adauge a cincea parte de argint la prețul ei și să rămână a lui.
  20. Iar dacă acela nu-și va răscumpăra țarina și va fi vândută altui om, atunci nu se mai. poate răscumpăra;
  21. Țarina aceea, când se va întoarce în anul jubileu, va fi afierosire Domnului, ca țarină jertfă, și va trece în stăpânirea preotului.
  22. Iar dacă cineva va afierosi Domnului o țarină cumpărată, care nu este din țarinile moșiei lui,
  23. Preotul să-i socotească partea de preț până la anul jubileu, și acela să-i dea prețul în aceeași zi, ca afierosire Domnului,
  24. Și țarina în anul jubileu va trece iar la acela, de la care a fost cumpărată și din moșia căruia a fost pământul acela.
  25. Toate prețurile să fie făcute după siclul sfânt; siclul să aibă douăzeci de ghere.
  26. Numai întâii născuți ai dobitoacelor, care după întâietatea nașterii sunt ai Domnului, să nu-i afierosească nimeni: fie bou, fie oaie, că sunt ai Domnului.
  27. Iar dacă este dobitoc necurat, să fie răscumpărat după prețuirea ta, la care să se mai adauge a cincea parte, și de nu se va răscumpăra să se vândă după prețuirea ta.
  28. Toate cele afierosite, pe care omul cu jurământ le dă Domnului din ale sale, - fie om, fie dobitoc, fie țarină din moșia sa, - nici nu se răscumpără, nici nu se vând. Tot ce este afierosit cu jurământ este sfințenie mare a Domnului.
  29. Orice om afierosit cu jurământ nu se răscumpără, ci trebuie să se dea morții.
  30. Toată dijma de la pământ, din roadele pământului și din roadele pomilor este a Domnului, sfințenia Domnului.
  31. Și de va voi cineva să-și răscumpere dijma, să adauge la prețul ei a cincea parte.
  32. Toată dijma de la boi și de la oi și tot al zecelea din câte trec pe sub toiag este afierosit Domnului.
  33. Nu trebuie căutat de este bun sau rău și nu trebuie schimbat; dar de-l va schimba cineva, atunci și cel schimbat și schimbul vor fi sfinte și nu se vor putea răscumpăra".
  34. Acestea sunt poruncile pe care le-a poruncit Domnul lui Moise pe Muntele Sinai pentru fiii lui Israel.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro