1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Leviticul - a treia carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 24

  1. Și a grăit Domnul cu Moise și a zis:
  2. "Poruncește fiilor lui Israel să-ii aducă untdelemn de măsline, curat și limpede, pentru candele, ca să ardă sfeșnicul necontenit,
  3. Înaintea perdelei din cortul adunării, și-l va aprinde Aaron și fiii lui înaintea Domnului, ca să ardă totdeauna, de seara până dimineața. Acesta este așezământ veșnic în neamul vostru.
  4. Candelele să le pună în sfeșnicul cel de aur curat de dinaintea Domnului, ca să ardă sfeșnicul de seara până dimineața.
  5. Să luați făină de grâu bună și să faceți din ea douăsprezece pâini; fiecare pâine să fie de două zecimi de efă.
  6. Și să le puneți pe două rânduri, câte șase pâini în rând, pe masa cea de aur curat de dinaintea Domnului;
  7. Pe fiecare rând să pui tămâie curată și sare, și vor fi acestea, pe lângă pâini, jertfă de pomenire înaintea Domnului.
  8. În ziua odihnei să se pună acestea necontenit înaintea Domnului din partea fiilor lui Israel; acesta este legământ veșnic.
  9. Ele vor fi ale lui Aaron și ale fiilor săi, care le vor mânca în locul cel sfânt, că acestea sunt sfințenie mare pentru ei din jertfele Domnului: acesta este așezământ veșnic".
  10. În vremea aceea, fiul unei israelite, născut între israeliți dintr-un egiptean, a ieșit la fiii lui Israel și s-a sfădit în tabără cu un israelit.
  11. Și fiul israelitei, hulind numele Domnului și grăindu-l de rău, a fost adus la Moise, iar numele mamei lui era Șelomit, fata lui Dibri, din neamul lui Dan.
  12. Acela a fost pus sub strajă, ca să-l judece după porunca Domnului.
  13. Atunci a grăit Domnul cu Moise și a zis:
  14. "Scoate pe hulitor afară din tabără și toți cei ce au auzit să-și pună mâinile lor pe capul lui, iar toată obștea să-l ucidă cu pietre.
  15. Apoi fiitor lui Israel să le spui: Omul care va huli pe Dumnezeu își va agonisi păcat.
  16. Hulitorul numelui Domnului să fie omorât neapărat; toată obștea să-l ucidă cu pietre. Sau străinul, sau băștinașul, de va huli numele Domnului, să fie omorât.
  17. De va lovi cineva un om și va muri, acela să fie omorât.
  18. De va lovi cineva dobitoc și va muri, acela să dea dobitoc pentru dobitoc.
  19. De va pricinui cineva vătămare aproapelui său, aceluia să i se facă ceea ce a făcut el altuia:
  20. Frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte; cum a făcut el vătămare altui om, așa să i se facă și lui.
  21. Cel ce va ucide dobitoc să dea altul; iar cel ce va ucide om să fie omorât.
  22. Aceeași judecată să aveți și pentru străin și pentru băștinaș, că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru".
  23. Și după ce Moise a spus acestea fiilor lui Israel și au făcut fiii lui Israel cum poruncise Domnul lui Moise, au scos pe hulitor afară din tabără și l-au ucis cu pietre.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro