1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Leviticul - a treia carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 3

  1. "Dacă însă jertfa lui va fi jertfă de împăcare și dacă se va aduce din vite mari, parte bărbătească sau parte femeiască, să se aducă înaintea Domnului din cele fără meteahnă
  2. Să-și pună cel ce o aduce mâna sa pe capul jertfei și s-o junghie înaintea Domnului, la ușa cortului adunării; iar preoții, fiii lui Aaron, să stropească cu sânge din ea jertfelnicul împrejur.
  3. Din jertfa de mântuire să aducă jertfă Domnului: grăsimea care acoperă măruntaiele, toată grăsimea ce acoperă intestinele;
  4. Amândoi rărunchii, grăsimea de pe ei și cea de pe șolduri, seul de pe ficat și cel de pe rărunchi;
  5. Iar fiii lui Aaron să ardă acestea pe jertfelnic împreună cu arderea de tot, care este pe lemnele de pe focul de pe jertfelnic; aceasta este jertfă, mireasmă plăcută Domnului.
  6. Iar dacă cineva aduce Domnului jertfă de împăcare din vite mici, parte bărbătească sau femeiască, s-o aducă din cele fără meteahnă.
  7. Dacă aduce jertfă o oaie, să o înfățișeze înaintea Domnului.
  8. Să-și pună mâna sa pe capul jertfei sale și s-o junghie înaintea cortului adunării; iar preoții, fiii lui Aaron, să stropească cu sângele ei jertfelnicul pe toate părțile.
  9. Și din această jertfă de împăcare să aducă ardere Domnului grăsimea ei, toată coada, retezând-o chiar din capătul spinării, grăsimea de pe măruntaie, toată grăsimea de pe partea dinăuntru;
  10. Amândoi rărunchii, grăsimea de pe ei și cea de pe șolduri, seul de pe ficat și praporul, pe care-l va desprinde cu rărunchii;
  11. Iar preotul să ardă acestea pe jertfelnic; această mistuire prin foc este jertfă Domnului.
  12. Dacă însă jertfa lui este din capre, s-o înfățișeze înaintea Domnului,
  13. Să-și pună mâna sa pe capul caprei și s-o junghie la ușa cortului adunării; iar preoții, fiii lui Aaron, să stropească cu sângele ei jertfelnicul împrejur.
  14. Din acestea să aducă prinos și jertfă Domnului: grăsimea de pe măruntaie, toată grăsimea care acoperă intestinele,
  15. Amândoi rărunchii, grăsimea de pe ei și cea de pe șolduri, seul de pe ficat pe care-l va desprinde cu cel de pe rărunchi;
  16. Și să le ardă preotul pe jertfelnic; această ardere pe foc este mireasmă plăcută Domnului. Toată grăsimea este a Domnului.
  17. Este lege veșnică și pentru toți urmașii voștri din toate așezările voastre, ca toată grăsimea și tot sângele să nu-l mâncați".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro