1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pildele lui Solomon

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 11

  1. Cântarul strâmb este urgisit de Domnul, și cântărirea dreaptă este plăcerea Lui.
  2. Dacă vine mândria, va veni și ocara, iar înțelepciunea este cu cei smeriți.
  3. Neprihănirea poartă pe cei drepți, iar strâmbătatea prăpădește pe cei vicleni.
  4. La nimic nu folosește bogăția în ziua mâniei; numai dreptatea izbăvește de moarte.
  5. Dreptatea netezește calea celui fără prihană, iar cel fără de lege va cădea prin fărădelegea lui.
  6. Dreptatea izbăvește pe cei drepți, iar cei vicleni vor fi prinși prin pofta lor.
  7. La moartea omului drept rămâne nădejdea, iar la moartea celui păcătos piere nădejdea.
  8. Dreptul scapă din strâmtorare, și cel fără de lege îi ia locul.
  9. Făptuitorul de rele prăbușește cu gura pe aproapele lui, iar prin știința celor drepți va fi mântuit.
  10. De propășirea celor drepți cetatea se bucură, iar când pier cei fără de lege ea tresaltă de veselie.
  11. Prin binecuvântarea oamenilor drepți cetatea merge înainte, iar prin gura celor nelegiuiți ajunge ruină.
  12. Cel nepriceput urgisește pe aproapele lui, iar omul cu bună-chibzuială tace.
  13. Grăitorul de rele dă pe față lucruri de taină, iar omul cu duhul cumpănit le ține ascunse.
  14. Unde lipsește cârmuirea, poporul cade; izbăvirea stă în mulțimea sfetnicilor.
  15. Celui ce se pune chezaș pentru un străin îi merge rău; cel ce nu se pune chezaș stă la adăpost.
  16. Femeia cu purtare bună agonisește cinstire, iar cea care urăște cinstea e o rușine. Nu leneșii ci silitorii agonisesc avere.
  17. Omul milostiv își face bine sufletului său, pe când cel fără milă își chinuiește trupul său.
  18. Cel nelegiuit capătă un câștig înșelător, iar cel ce seamănă dreptatea, o răsplată adevărată.
  19. Cel ce umblă după dreptate ajunge la viață, iar cel ce fuge după rău, la moarte.
  20. Pe cei cu inima vicleană îi urgisește Domnul; plăcerea Lui este spre cei fără prihană.
  21. Încetul cu încetul păcătosul nu va rămâne nepedepsit, iar neamul celor drepți va fi mântuit.
  22. Inel de aur în râtul porcului, așa este femeia frumoasă și fără minte.
  23. Dorința celor drepți este bine; nădejdea celor fără de lege este mânia lui Dumnezeu.
  24. Unul dă mereu și se îmbogățește, altul se zgârcește afară din cale și sărăcește.
  25. Cel ce binecuvintează va fi îndestulat, iar cel ce blesteamă va fi blestemat.
  26. Cel ce ține grâul este blestemat de popor, iar binecuvântarea (se revarsă) peste capul celui ce îl vinde.
  27. Cel ce caută binele dobândește bunăvoința Domnului, iar cel ce umblă după rău va da peste el.
  28. Cel ce-și pune nădejdea în bogăția lui se veștejește, iar cei drepți ca frunzișul odrăslesc.
  29. Cine își tulbură casa lui culege vânt, iar cel nebun va fi sluga celui înțelept.
  30. Rodul dreptății este un pom al vieții, iar silnicia nimicește viața.
  31. Dacă cel drept este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel nelegiuit și păcătos!
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro