1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pildele lui Solomon

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 19

  1. Mai de preț este săracul care umblă intru neprihănirea lui, decât un bogat cu buze viclene și nebun.
  2. Neștiința sufletului nu este bună iar cel ce umblă repede dă greș.
  3. Nebunia omului dărâmă calea lui și inima lui se mânie împotriva Domnului.
  4. Bogăția strânge prieteni fără de număr, iar săracul se desparte chiar de prietenul său.
  5. Martorul mincinos nu va rămâne nepedepsit și cel ce spune lucruri neadevărate nu va scăpa.
  6. Mulți sunt cei ce lingușesc pe un om darnic și toți sunt prieteni ai celui ce dă daruri.
  7. Toți frații celui sărac îl urăsc; cât de mult prietenii lui se depărtează de el! El caută vorbe (mângâietoare), dar nu le află.
  8. Cel ce dobândește înțelepciune iubește sufletul său și cel ce ține cu tărie la pricepere află fericirea.
  9. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune lucruri neadevărate se va prăbuși.
  10. Nu-i stă bine celui fără de minte să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să conducă peste căpetenii.
  11. Înțelepciunea domolește mânia omului și faima lui este iertarea greșelilor.
  12. Furia unui rege e ca răcnetul unui leu, iar bunăvoința lui este ca roua pe iarbă.
  13. Un fiu neascultător este nenorocirea tatălui lui, iar certurile unei femei un jgheab care curge întruna.
  14. Lenea te face să cazi în toropeală; sufletului trândav îi va fi foame.
  15. O casă și o avere sunt moștenire de la părinți, iar o femeie înțeleaptă este un dar de la Dumnezeu.
  16. Cel ce ia seama la poruncă își păstrează sufletul său, iar cel ce disprețuiește cuvântul (Domnului) va muri.
  17. Cel ce are milă de sărman împrumută Domnului și El îi va răsplăti fapta lui cea bună.
  18. Pedepsește pe feciorul tău, cât mai este nădejde (de îndreptare), dar nu ajunge până acolo ca să-l omori.
  19. Omul aprig la mânie trebuie să fie pedepsit; dacă îl cruți o dată, trebuie să începi din nou.
  20. Ascultă sfatul și primește învățătura, ca să fii înțelept toată viața ta.
  21. Multe puneri la cale frământă inima omului, dar numai sfatul Domnului se împlinește.
  22. Omul se face plăcut prin mărinimia lui; mai de preț este un sărac bun decât un om mincinos.
  23. Frica de Dumnezeu duce la viață și ne îndestulăm fără să fim loviți de nenorocire.
  24. Leneșul întinde mâna în blid și nu are putere s-o ducă la gură.
  25. Lovește pe cel ce batjocorește și cel fără de minte va deveni înțelept; mustră pe cel înțelept și el va pricepe știința.
  26. Cel ce se poartă rău cu tatăl său și alungă (din casă) pe mama sa, este fiu aducător de ocară și de rușine.
  27. Încetează, fiul meu, să asculți ademenirea și să te lași îndepărtat de învățăturile înțelepte.
  28. Martorul de nimic își bate joc de dreptate și gura celor fără de lege înghite nelegiuirea.
  29. Pentru batjocoritori sunt gata toiege; loviturile sunt pentru spinarea celor nebuni.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro