1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pildele lui Solomon

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 12

  1. Cel ce iubește învățătura iubește știința, iar cel ce urăște certarea este nebun.
  2. Cel bun dobândește har de la Domnul, iar pe omul viclean îl osândește Domnul.
  3. Omul nu se întărește întru fărădelegea lui; rădăcina celor drepți nu se va clătina niciodată.
  4. Femeia virtuoasă este o cunună pentru bărbatul ei, iar femeia fără cinste este un cariu în oasele lui.
  5. Socotelile celor drepți sunt dreptatea, iar punerile la cale ale celor nelegiuiți înșelăciunea.
  6. Graiurile celor nelegiuiți sunt curse de moarte, iar gura celor drepți îi scapă pe ei din primejdie.
  7. Cei fără de lege numai cât se întorc și nu mai sunt, dar casa drepților dăinuiește de-a pururi.
  8. Omul aste prețuit după priceperea lui, iar cel nepriceput este urgisit.
  9. Mai mult prețuiește un om smerit dar harnic, decât unul mândru dar lipsit de pâine.
  10. Cel drept are milă de vite, iar inima celui rău este fără îndurare.
  11. Cel ce muncește ogorul său se satură de pâine, iar cel ce umblă după deșertăciuni este om lipsit de minte.
  12. Nelegiuitul poftește prada celor răi, dar rădăcina celor drepți dă rodul său.
  13. Prin păcatul buzelor se prinde în laț păcătosul, iar dreptul (prin dreptatea lui) scapă din strâmtorare.
  14. Din rodul gurii sale se satură de cele bune omul, și fiecăruia i se răsplătește după faptele lui.
  15. Calea celui nebun este dreaptă în ochii lui, iar cel înțelept ascultă de sfat.
  16. Nebunul dă pe față îndată mânia lui, iar omul prevăzător își ascunde ocara.
  17. Cel ce spune adevărul vestește dreptatea, iar martorul mincinos umblă cu înșelăciunea.
  18. Cei nechibzuiți la vorbă sunt ca împunsăturile de sabie, pe când limba celor înțelepți aduce tămăduire.
  19. Buzele care spun adevărul vor dăinui totdeauna, iar limba grăitoare de minciună numai pentru o clipă.
  20. Înșelăciunea este în inima celor ce gândesc rău, iar bucuria pentru cei ce dau sfaturi de pace.
  21. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui drept, pe când cei nelegiuiți sunt covârșiți de rele.
  22. Buzele cele grăitoare de minciună sunt urâciune înaintea Domnului, iar cei ce făptuiesc după adevăr sunt plăcerea Lui.
  23. Omul înțelept își ascunde știința, pe când inima celor nebuni propovăduiește nebunia.
  24. Mâna celor silitori va stăpâni, iar cea lăsătoare va fi birnică.
  25. Supărarea se abate asupra omului, dar numai un cuvânt bun îl bucură.
  26. Dreptul cercetează cu de-amănuntul pe prietenul său; calea celor nelegiuiți duce la rătăcire.
  27. Leneșul nu-și frige nici vânatul lui; cea mai scumpă comoară pentru om este munca.
  28. Pe cărarea dreptății este viața și pe calea pe care ea o însemnează; nemurirea, iar calea nebuniei duce la moarte.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro