1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pildele lui Solomon

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 3

  1. Fiul meu, nu uita învățătura mea și inima ta să păzească sfaturile mele,
  2. Căci lungime de zile și ani de viață și propășire îi se vor adăuga.
  3. Mila și adevărul să nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale;
  4. Atunci vei afla har și bunăvoință înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.
  5. Pune-ți nădejdea în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe priceperea ta.
  6. Pe toate căile tale gândeste la Dânsul și El îți va netezi toate cărările tale.
  7. Nu fii înțelept în ochii tăi; teme-te de Dumnezeu și fugi de rău;
  8. Aceasta va fi sănătate pentru trupul tău și o înviorare pentru oasele tale.
  9. Cinstește pe Domnul din averea ta și din pârga tuturor roadelor tale.
  10. Atunci jitnițele tale se vor umple de grâu și mustul va da afară din teascurile tale.
  11. Fiul meu, nu disprețui certarea Domnului și nu simți scârbă pentru mustrările Lui,
  12. Căci Domnul ceartă pe cel pe care-l iubește și ca un părinte pedepsește pe feciorul care îi este drag.
  13. Fericit este omul care a aflat înțelepciunea și bărbatul care a dobândit pricepere,
  14. Căci dobândirea ei este mai scumpă decât argintul și prețul ei mai mare decât al celui mai curat aur.
  15. Ea este mai prețioasă decât pietrele scumpe; nici un rău nu i se poate împotrivi și e bine-cunoscută tuturor celor ce se apropie de ea; nimic din cele dorite de tine nu se aseamănă cu ea.
  16. Viață lungă este în dreapta ei, iar în stânga ei, bogăție și slavă; din gura ei iese dreptatea; legea și mila pe limbă le poartă.
  17. Căile ei sunt plăcute și toate cărările ei sunt căile păcii.
  18. Pom al vierii este ea pentru cei ce o stăpânesc, iar cei care se sprijină pe ea sunt fericiți.
  19. Prin înțelepciune, Domnul a întemeiat pământul, iar prin înțelegere a întărit cerurile.
  20. Prin știința Sa a deschis adâncurile și norii picură rouă.
  21. Fiul meu, să nu se depărteze acestea dinaintea ochilor tăi; păstrează înțelepciunea și buna chibzuială,
  22. Căci ele sunt viața sufletului tău și podoabă pentru gâtul tău.
  23. Atunci tu vei merge fără teamă pe calea ta și piciorul tău nu se va poticni.
  24. De te culci, nu-ți va fi teamă, iar de adormi, somnul tău va fi dulce.
  25. Să nu te temi de frica fără veste și nici de vreo năvală a celor păcătoși,
  26. Că Domnul este nădejdea ta și va feri piciorul tău de cursă.
  27. Nu zăbovi a face bine celui ce are nevoie, când ai putința să-i ajuți.
  28. Nu spune aproapelui tău: "Du-te și vino, mâine îți voi da!", când poți să-i dai acum.
  29. Nu pune la cale răul împotriva aproapelui tău, când el locuiește fără grijă lângă tine.
  30. Nu te certa cu nimeni fără pricină, de vreme ce nu ți-a făcut nici un rău.
  31. Nu râvni să fii ca omul silnic și nu alege nici una din căile lui;
  32. Căci omul cu gând rău este urât de Domnul, iar de cei drepți El este mai aproape.
  33. Domnul blesteamă casa celui fără de lege și binecuvântează adăposturile celor drepți.
  34. De cei batjocoritori El râde, iar celor smeriți le dă har.
  35. Cei înțelepți vor moșteni mărirea, iar cei nebuni vor avea parte de ocară.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro