1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pildele lui Solomon

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 28

  1. Cel nelegiuit fuge fără ca nimeni să-l urmărească, iar dreptul stă ca un pui de leu fără grijă.
  2. Din pricina greșelilor unui om silnic se ivesc certuri, iar omul iscusit le stinge.
  3. Un om bogat, care asuprește pe cei săraci, e ca ploaia care trântește tot la pământ, iar pâinea nu se face.
  4. Cei ce părăsesc legea ridică în slăvi pe păcătoși, iar cei ce o păzesc se aprind împotriva lor.
  5. Oamenii răi nu pricep nimic din ceea ce e drept, iar cei ce caută pe Domnul înțeleg tot.
  6. Mai de preț e săracul care umblă întru neprihănirea lui, decât cel prefăcut în căile lui, chiar dacă e bogat.
  7. Cel ce păzește legea este un fiu înțelept, iar cel ce se întovărășește cu clevetitorii face rușine tatălui său.
  8. Cel ce își sporește averea lui, prin dobândă și prin camătă, adună pentru cel ce are milă de săraci.
  9. Cel ce își oprește urechea de la ascultarea legii, chiar rugăciunea lui e urâciune.
  10. Cel ce rătăcește pe cei drepți pe o cale rea va cădea în groapa (pe care a săpat-o); cei fără prihană vor fi fericiți.
  11. Omul bogat este înțelept în ochii lui, dar cel sărac și priceput îl dovedește cu mintea.
  12. Când drepții biruiesc e mare sărbătoare, iar când cei fără de lege ies la iveală, oamenii se ascund.
  13. Cel ce își ascunde păcatele lui nu propășește, iar cel ce le mărturisește și se lasă de ele va fi miluit.
  14. Fericit este omul care se teme totdeauna, iar cel ce își învârtoșează inima lui va cădea în nenorocire.
  15. Leu care răcnește și urs flămând este cel rău care stăpânește peste un popor sărac.
  16. Stăpânitorul cel lipsit de venituri este mare asupritor; cel ce urăște câștigul (nedrept) va trăi multă vreme.
  17. Un om pe care îl îngreuiază sângele unui ucis fuge până la groapă; nimeni să nu-l oprească!
  18. Cel ce umblă fără prihană va fi mântuit, iar cine apucă pe căi strâmbe va cădea într-o groapă.
  19. Cel ce lucrează pământul lui se va îndestula de pâine, iar cel ce umblă după lucruri de nimic se va sătura de sărăcie.
  20. Omul credincios va fi încărcat de binecuvântări, iar cine zorește să ajungă bogat nu va rămâne nepedepsit.
  21. Nu este bine să te uiți la fața omului, căci pentru o bucată de pâine cineva poate să greșească.
  22. Omul lacom se grăbește să se îmbogățească, dar nu gândește că lipsa va veni peste el.
  23. Cel care ceartă pe un om va avea mai multă mulțumire decât cel care-l lingușește.
  24. Cine despoaie pe tatăl său și pe mama sa și zice: "Nu-i păcat!" este tovarăș cu făcătorul de rele.
  25. Omul lacom ațâță cearta, iar cel ce nădăjduiește în Domnul va fi îndestulat.
  26. Cel ce își pune nădejdea în inima lui este un nebun, iar cel ce se conduce după înțelepciune, acela va fi mântuit.
  27. Cine dă la cel sărac nu duce lipsă; iar cine își acoperă ochii lui va fi mult blestemat.
  28. Când nelegiuiții ies la iveală, oamenii se ascund, iar când ei pier, se înmulțesc cei drepți.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro