1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pildele lui Solomon

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 18

  1. Cel ce se ține deoparte caută să-și mulțumească pornirea pătimașă; împotriva oricărui sfat înțelept se pornește.
  2. Celui nebun nu-i place înțelepciunea, ci darea pe față a gândurilor lui.
  3. Când vine cel nelegiuit, vine și defăimarea și o dată cu rușinea și batjocura.
  4. Vorbele (ieșite) din gura omului sunt ape fără fund; izvorul înțelepciunii este un șuvoi care dă peste maluri.
  5. Nu este bine să cauți la fața celui fără de lege și să nu faci dreptate celui drept la judecată.
  6. Buzele celui nebun duc la ceartă și gura lui dă naștere la ocări!
  7. Gura celui nebun este prăbușirea lui și buzele lui sunt un laț pentru sufletul lui.
  8. Vorbele defăimătorului sunt ca niște mâncări alese; ele coboară în cămările pântecelui.
  9. Omul lăsător pentru lucrul lui e frate cu cel care dărâmă.
  10. Turn puternic este numele Domnului; cel drept la el își află scăparea și este la adăpost.
  11. Averea celui bogat este o cetate tare pentru el, iar în închipuirea lui ca un zid înalt.
  12. Înaintea prăbușirii vine trufia inimii, iar înaintea măririi merge umilința.
  13. Cel ce răspunde la vorbă înainte de a fi ascultat-o este nebun și încurcat la minte.
  14. Curajul omului îl întărește în vreme de suferință, iar pe un om lipsit de bărbăție, cine-l va ridica?
  15. O inimă pricepută dobândește știință și urechea celor înțelepți umblă după iscusință.
  16. Darul adus de un om ii lărgește (calea lui) și-l poartă înaintea celor mari.
  17. Pârâtul pare că are dreptate în pricina sa, iar când vine pârâșul, atunci se ia la cercetare.
  18. Sorțul face să înceteze sfada și hotărăște între cei puternici.
  19. Frate ajutat de frate este ca o cetate tare și înaltă și are putere ca o împărăție întemeiată.
  20. Din rodul gurii omului se satură pântecele lui; din ceea ce dă buzele lui se îndestulează.
  21. În puterea limbii este viața și moartea și cei ce o iubesc mănâncă din rodul ei.
  22. Cel ce găsește o femeie bună află un lucru de mare preț și dobândește dar de la Dumnezeu.
  23. Săracul vorbește rugător, iar cel bogat răspunde cu îndrăzneală.
  24. Sunt prieteni aducători de nenorocire; dar este și câte un prieten mai apropiat decât un frate.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro