1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pildele lui Solomon

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 21

  1. Asemenea unui curs de apă este inima regelui în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea.
  2. Toată calea omului este dreaptă în ochii lui, dar numai Domnul cântărește inimile.
  3. Făptuirea dreptății și a judecății este mai de preț pentru Domnul decât jertfa sângeroasă.
  4. Ochii semeți și inima îngâmfată sunt sfeșnicul păcătoșilor. Aceasta nu este decât păcat.
  5. Chibzuiala omului silitor duce numai la câștig, iar cel ce se zorește ajunge la pagubă.
  6. Comorile dobândite cu limbă mincinoasă sunt deșertăciune trecătoare și lațuri ale morții.
  7. Silnicia celor fără de lege se ține după ei, căci nu voiesc să înfăptuiască dreptatea.
  8. Calea celui răufăcător e sucită; cel nevinovat lucrează drept.
  9. Mai degrabă să locuiești într-un colț pe acoperiș, decât cu o femeie certăreață și într-o casă mare.
  10. Sufletul celui fără de lege poftește răutatea, iar aproapele lui nu află milă în ochii lui.
  11. Când cel batjocoritor e pedepsit, cel fără minte se înțelepțește și când cel înțelept este dojenit, el câștigă în știință.
  12. Dreptul ia aminte la casa celui nelegiuit. Dumnezeu prăbușește pe cei fără de lege în nenorocire.
  13. Cine își astupă urechea la strigătul celui sărman și el, când va striga, nu i se va răspunde.
  14. Un dar făcut într-ascuns potolește mânia și un plocon scos din sân, o mânie puternică.
  15. Dreptul tresaltă de bucurie când poate să pună în faptă dreptatea, iar spaima e pentru cei ce săvârșesc fărădelegea.
  16. Un om care rătăcește de pe drumul înțelepciunii, se va odihni curând în adunarea celor morți.
  17. Cel ce iubește veselia va duce lipsă; cel căruia îi place vinul și miresmele nu se îmbogățește.
  18. Nelegiuitul slujește ca preț de răscumpărare pentru cel drept și vicleanul pentru cel fără prihană.
  19. Mai bine să locuiești în pustiu decât cu o femeie certăreață și supărăcioasă.
  20. Comori de preț și untdelemn (se găsesc) în casa celui înțelept, dar omul cel nebun le risipește.
  21. Cel ce umblă în calea dreptății și a milei află viață, dreptate și mărire.
  22. Înțeleptul ia cu luptă cruntă cetatea vitejilor și răstoarnă întăriturile în care ei își puneau nădejdea.
  23. Cel ce-și păzește gura și limba lui își păzește sufletul lui de primejdie.
  24. Cine este semeț și îngâmfat se cheamă batjocoritor; acela se poartă cu prisos de trufie.
  25. Pofta celui leneș îl omoară, căci mâinile nu voiesc să lucreze.
  26. Mereu cel fără de lege poftește, iar cel drept dă și nu se zgârcește.
  27. Jertfa celor nelegiuiți este urâciune pentru Domnul, mai cu seamă când o aduc pentru o faptă rușinoasă.
  28. Martorul mincinos va pieri, iar omul care ascultă va putea vorbi totdeauna.
  29. Răufăcătorul are o privire nerușinată, iar omul cel drept își ia aminte la purtarea lui.
  30. Nu este nici înțelepciune, nici pricepere și nici sfat care să aibă putere înaintea Domnului.
  31. Calul este gata pentru ziua de război, însă biruința vine de la Domnul.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro