1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pildele lui Solomon

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 20

  1. Un ocărâtor este vinul, un zurbagiu băutura îmbătătoare și oricine se lasă ademenit nu este înțelept.
  2. Groaza pe care o insuflă regele este ca răcnetul leului; cel ce îl întărâtă păcătuiește împotriva sa însuși.
  3. Este o mare însușire pentru om să se stăpânească de la ceartă și tot nebunul se întărâtă.
  4. Toamna leneșul nu lucrează, iar când vine să culeagă rodul la seceriș, nimic nu află.
  5. O apă adâncă este sfatul în inima omului, iar omul deștept știe s-o scoată.
  6. Mulți oameni se laudă cu mărinimia, dar un prieten adevărat cine-l află?
  7. Omul drept umblă pe calea lui fără prihană; fericiți sunt copiii care vin după el!
  8. Un rege care stă pe scaunul de judecată deosebește cu ochii lui orice faptă rea.
  9. Cine poate spune: Curățit-am inima mea; sunt curat de păcat?
  10. Două feluri de greutăți de cântărit și de măsurat sunt urâciune înaintea Domnului.
  11. Copilul se dă pe față din lucrările lui, dacă purtarea lui este fără prihană și dreaptă.
  12. Urechea care aude și ochiul care vede, pe amândouă le-a zidit Domnul.
  13. Nu iubi somnul, ca să nu ajungi sărac; ține ochii deschiși, numai așa vei fi îndestulat de pâine.
  14. "Rău, rău!", zice cumpărătorul, iar după ce pleacă se laudă.
  15. Chiar dacă ai aur și pietre prețioase, dar o podoabă fără seamăn sunt buzele chibzuite.
  16. Ia-i haina și fiindcă s-a pus chezaș pentru altul în locul celor străini, ia-l zălog.
  17. Bună e la gust pâinea agonisită cu înșelăciune, dar după aceea gura se umple de pietricele.
  18. Planurile se întăresc prin sfaturi; luptă-te cu luare aminte.
  19. Cine trădează taina umblă ca un defăimător și nu te întovărăși cu cel ce are mereu buzele deschise.
  20. Cel ce blesteamă pe tatăl său și pe mama sa stinge sfeșnicul în mijlocul întunericului.
  21. O moștenire repede câștigată de la început, la urmă va fi fără binecuvântare.
  22. Nu spune: "Vreau să răsplătesc cu rău!" Nădăjduiește în Domnul și El iți va veni în ajutor.
  23. Greutățile nedrepte pentru cântărire sunt urâciune înaintea Domnului și cântarele înșelătoare nu sunt decât un lucru rău.
  24. De Domnul sunt hotărâți pașii omului, căci cum ar putea omul să priceapă calea lui?
  25. O cursă este pentru om să afierosească Domnului ceva în grabă și după ce a făgăduit să-i pară rău.
  26. Un rege înțelept simte pe cei fără de lege și lasă să treacă roata peste ei.
  27. Sufletul omului este un sfeșnic de la Domnul; el cercetează toate cămările trupului.
  28. Iubirea și credința păzesc pe rege și prin iubire își sprijină tronul său.
  29. Faima celor tineri este puterea lor și podoaba celor bătrâni părul lor cărunt.
  30. Rănile sângeroase sunt un leac pentru cel răufăcător și lovituri care pătrund până înlăuntrul trupului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro