1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pildele lui Solomon

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 4

  1. Ascultați, fiilor, învățătura tatălui și luați aminte să cunoașteți buna chibzuială,
  2. Căci eu vă dau învățătură bună: Nu părăsiți povața mea.
  3. Căci și eu am fost fecior la tatăl meu, singur, și cu duioșie iubit la mama mea
  4. Și el mă învăța și-mi zicea: "Inima ta să păstreze cuvintele inimii mele, păzește poruncile mele și vei fi viu.
  5. Adună înțelepciune, dobândește pricepere! Nu le uita și nu te depărta de la cuvintele gurii mele!
  6. Nu o lepăda și ea te va păzi; iubește-o și ea va sta de veghe.
  7. Iată începutul înțelepciunii: Agonisește înțelepciunea și cu prețul a tot ce ai, capătă priceperea.
  8. Prețuiește-o mult și ea te va înălța; ea te va ridica în slăvi dacă o vei îmbrățișa.
  9. Ea va pune cunună de daruri pe capul tău și te va împodobi cu diademă de mare cinste.
  10. Ascultă, fiul meu și primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți.
  11. Eu te voi învăța calea înțelepciunii și te voi purta pe căile dreptății.
  12. Când vei merge, pașii tăi nu vor șovăi și, chiar de vei alerga, nu te vei poticni.
  13. Ține cu tărie învățătura și nu o părăsi, păzește-o căci ea este viața ta.
  14. Nu apuca pe calea celor fără de lege și nu păși pe drumul celor răi.
  15. Ocolește-o și nu merge pe ea, treci pe alăturea și du-te mai departe;
  16. Căci ei nu dorm până nu făptuiesc rău și nu-i mai prinde somnul până nu fac pe cineva să cadă.
  17. Căci ei se hrănesc din pâine agonisită prin fărădelege și beau vin dobândit prin asuprire.
  18. Calea drepților e ca zarea dimineții ce se mărește mereu până se face ziua mare;
  19. Iar calea celor fără de lege e ca întunericul și ei nici nu bănuiesc de ce se pot împiedica.
  20. Fiul meu, ia aminte la graiurile mele; la povețele mele pleacă-ți urechea ta!
  21. Nu le scăpa din ochi, păstrează-le înlăuntrul inimii tale,
  22. Căci ele sunt viață pentru cei ce le pun în faptă și doctorie pentru tot trupul omenesc.
  23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea țâșnește viața.
  24. Leapădă din gura ta orice cuvinte cu înțeles sucit, alungă de pe buzele tale viclenia.
  25. Ochii tăi să privească drept înainte și genele tale drept înainte să caute.
  26. Fii cu luare aminte la calea picioarelor tale și toate cărările tale să fie bine chibzuite.
  27. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga, ține piciorul tău departe de rău.
  28. Căci cărările drepte le păzește Domnul, iar cele strâmbe sunt căi rele.
  29. El va face drepte căile tale și mergerea ta o va face să fie în pace.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro