1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pildele lui Solomon

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 24

  1. Nu râvni la oamenii răi și nu pofti să fii în tovărășia lor,
  2. Căci inima lor pune la cale lucruri silnice și buzele lor grăiesc cele nelegiuite.
  3. Prin înțelepciune se ridică o casă, prin bună chibzuială se întărește
  4. Și prin știință se umplu cămările ei de tot felul de avuție scumpă și plăcută.
  5. Mai puternic este un înțelept decât un voinic și cel priceput decât unul plin de putere.
  6. Cu oricâtă dibăcie te vei război, biruința se dobândește cu mulți sfătuitori.
  7. Peste măsură de înaltă este înțelepciunea pentru omul nebun; când stă la poarta (cetății) el nu deschide gura.
  8. Cel ce-și pune în gând să facă rău se cheamă un mare răufăcător.
  9. Gândul celui nebun nu este decât păcat; batjocoritorul este urgia oamenilor.
  10. Dacă te arăți slab în ziua strâmtorării, puterea ta nu este decât slăbiciune.
  11. Izbăvește pe cei ce sunt târâți la moarte și pe cei ce se duc clătinându-se la junghiere scapă-i!
  12. Dacă vrei să spui: "Iată n-am știut nimic!", oare Cel ce cântărește inimile nu pătrunde cu privirea și Cel ce veghează peste sufletul tău nu știe și nu va răsplăti omului după faptele lui?
  13. Fiul meu, mănâncă miere, căci e bună și un fagure de miere este dulce gurii tale.
  14. Să știi că înțelepciunea este la fel pentru sufletul tău; dacă o dobândești, ai un viitor, iar nădejdea ta nu este pierdută.
  15. Nu pândi, nelegiuitule, casa celui drept și nu tulbura locașul lui,
  16. Căci dacă cel drept cade de șapte ori și tot se scoală, cei fără de lege se poticnesc în nenorocire.
  17. Nu te bucura când cade vrăjmașul tău și, când se poticnește, să nu se veselească inima ta,
  18. Ca nu cumva să vadă Domnul și să fie neplăcut în ochii Lui și să nu întoarcă mânia Sa de la el (spre tine).
  19. Nu te aprinde împotriva răufăcătorului și nu-ți întărâta râvna împotriva celor fără de lege.
  20. Căci cel ce face rău nu propășește, și sfeșnicul celor nelegiuiți se va stinge.
  21. Fiul meu, teme-te de Domnul și de rege și cu cei ce se răzvrătesc nu lega prietenie,
  22. Că fără de veste va veni nenorocirea și cine poate să cunoască sfârșitul lor năprasnic?
  23. Și aceste (proverbe) sunt ale înțelepților: Nu e bine ca la judecată să cauți la fața oamenilor.
  24. Pe cel ce zice celui fără de lege: "Tu ești drept!", popoarele îl blesteamă și neamurile îl afurisesc;
  25. Dar celor care îl ceartă Cum se cuvine le merge bine și peste ei vine binecuvântarea și fericirea.
  26. Buzele sărută pe cei ce dau răspunsuri drepte.
  27. Rânduiește-ți lucrul tău afară și adu-l la îndeplinire pe câmpul tău, apoi îți vei ridica o casă.
  28. Nu fi martor mincinos împotriva prietenului tău și nu fi pricina (unei hotărâri nedrepte), cu buzele tale.
  29. Nu spune: "Precum mi-a făcut așa îi voi face și eu lui; voi răsplăti omului după faptele lui".
  30. Am trecut pe ogorul unui leneș și pe la via unui om lipsit de minte,
  31. Și iată spinii creșteau în toate locurile, mărăcinii o acopereau cu totul, iar zidul de pietre se prăbușise.
  32. Atunci m-am uitat Și m-am frământat în inima mea, am privit cu luare aminte și am tras o învățătură:
  33. Încă puțin somn, încă puțină ațipeală, încă puțin să mai stau cu mâinile în sân ca să dorm...
  34. Și sărăcia va veni peste tine ca un călător și lipsa ca un om înarmat.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro