1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pildele lui Solomon

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 22

  1. Un nume (bun) este mai de preț decât bogăția; cinstea este mai prețioasă decât argintul și decât aurul.
  2. Bogatul și săracul se întâlnesc unul cu altul; dar Cine i-a făcut este Domnul.
  3. Cel iscusit vede nenorocirea și se ascunde, cei simpli trec mai departe și suferă.
  4. Rodul umilinței și a temerii de Dumnezeu sunt: bogăția, mărirea și viața.
  5. Mărăcini și curse sunt în calea celui viclean; cel ce își ferește sufletul lui sa dă la o parte de ele.
  6. Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.
  7. Bogatul stăpânește pe cei săraci, și cel ce împrumută este slujitor celui de la care se împrumută.
  8. Cel ce seamănă nedreptatea seceră nenorocire, iar toiagul mâniei lui îl va bate pe el.
  9. Omul blând va fi binecuvântat, căci din pâinea ui dă celui sărac.
  10. Alungă pe cel batjocoritor și cearta va lua sfârșit și pricina și defăimarea vor înceta.
  11. Cel ce iubește curăția inimii și ale cărui buze sunt ( pline) de vorbe alese are de prieten pe conducător.
  12. Ochii Domnului păzesc știința și dărâmă cuvintele celui fără de lege.
  13. Cel leneș pune pricini și zice: "Afară este un leu, aș putea să fiu sugrumat în mijlocul ulițelor".
  14. O groapă fără fund este gura femeilor străine; cel ce este lovit de mânia Domnului cade în ea.
  15. Dacă nebunia se pripășește în inima celui tânăr, numai varga certării o va îndepărta de el.
  16. Dacă împilezi pe un sărac, îți înmulțești averea, dacă dai unui bogat sărăcești.
  17. Pleacă urechea ta și ascultă cuvintele celor iscusiți și inima ta îndreapt-o spre știința mea.
  18. Este plăcut dacă tu le păstrezi înlăuntrul tău. O, de-ar sta toate pe buzele tale!
  19. Pentru a-ți pune nădejdea în Domnul, vreau să-ți dau învățătură astăzi.
  20. Oare nu ți-am așezat în scris în nenumărate rânduri sfaturi și învățături,
  21. Ca să-ți fac cunoscut credincioșia cuvintelor adevărate și să răspunzi prin cuvinte de bună credință, celor ce te întreabă?
  22. Nu jefui pe sărac, pentru că el e sărac și nu asupri pe cel nenorocit la poarta (cetății),
  23. Căci Domnul va apăra pricina lor și va ridica viața celor care îi vor fi jefuit.
  24. Nu te întovărăși cu omul mânios și cu cel înfierbântat de furie să n-ai nici un amestec,
  25. Ca să nu te deprinzi pe calea lui și să-ti întinzi o cursă pentru viata ta.
  26. Nu fi dintre aceia care dau mâna, care se pun chezași pentru datorii.
  27. Dacă nu ai cu ce plăti, pentru ce te învoiești ca să ți se ia și patul de sub tine?
  28. Nu muta hotarul străvechi pe care l-au însemnat părinții tăi.
  29. Vezi tu un om dibaci la lucrul lui? El va sta înaintea conducătorilor și nu înaintea oamenilor de rând.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro