1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 12

  1. Așa cum trupul este unul și are multe mădulare, iar toate mădularele trupului, deși sunt multe, formează un singur trup, tot la fel și Cristos.
  1. Căci noi toți am fost botezați într-un singur Duh spre a forma un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie liberi, și toți am fost adăpați într-un singur Duh.
  1. Trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.
  1. Dacă piciorul ar spune: "Pentru că nu sunt mână, nu sunt din trup" oare pentru aceasta nu este din trup?
  1. Și dacă urechea ar spune: "Pentru că nu sunt ochi, nu sunt din trup", oare pentru aceasta nu este din trup?
  1. Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Și dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?
  1. Acum însă Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare dintre ele, așa cum a voit.
  1. Deci, dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?
  1. Însă acum, deși sunt multe mădulare, există un singur trup.
  1. Ochiul nu poate să spună mâinii: "Nu am nevoie de tine" și nici capul [nu poate să spună] picioarelor: "Nu am nevoie de voi".
  1. Ba, cu mult mai mult, mădularele trupului, care par mai slabe, sunt mai necesare
  1. și cele pe care le considerăm că ar fi mai puțin demne pentru trup le îmbrăcăm cu mai multă cinste și cele ale noastre de care ne rușinăm sunt tratate cu mai multă cuviință;
  1. în timp ce cele cuviincioase ale noastre nu au nevoie. Dar Dumnezeu a alcătuit astfel trupul încât dă cinste mai mare celor care duc lipsă de ea,
  1. ca să nu fie dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească la fel unele de altele.
  1. Dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el, iar dacă este cinstit un mădular, toate se bucură cu el.
  1. Voi sunteți trupul lui Cristos și mădulare fiecare în parte.
  1. Și cei pe care Dumnezeu i-a pus în Biserică sunt: mai întâi apostolii, în al doilea rând profeții, în al treilea rând învățătorii, apoi cei care au puterea [minunilor], apoi carisma vindecărilor, a ajutorării, a conducerii, a limbilor diferite.
  1. Oare sunt toți apostoli? Oare toți sunt profeți? Oare toți învățători? Oare au toți puterea minunilor?
  1. Oare au toți carisma vindecărilor? Oare toți vorbesc în limbi? Oare toți interpretează?
  1. Voi însă căutați darurile cele mai bune. Elogiul iubirii Și eu vă voi arăta o cale și mai minunată.

Carismele în Biserică

Capitolul 12Trupul mistic al lui Cristos

    12 Așa cum trupul este unul și are multe mădulare, iar toate mădularele trupului, deși sunt multe, formează un singur trup, tot la fel și Cristos. 13 Căci noi toți am fost botezați într-un singur Duh spre a forma un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie liberi, și toți am fost adăpați într-un singur Duh. 14 Trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. 15 Dacă piciorul ar spune: "Pentru că nu sunt mână, nu sunt din trup" oare pentru aceasta nu este din trup? 16 Și dacă urechea ar spune: "Pentru că nu sunt ochi, nu sunt din trup", oare pentru aceasta nu este din trup? 17 Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Și dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? 18 Acum însă Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare dintre ele, așa cum a voit. 19 Deci, dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? 20 Însă acum, deși sunt multe mădulare, există un singur trup. 21 Ochiul nu poate să spună mâinii: "Nu am nevoie de tine" și nici capul [nu poate să spună] picioarelor: "Nu am nevoie de voi". 22 Ba, cu mult mai mult, mădularele trupului, care par mai slabe, sunt mai necesare 23 și cele pe care le considerăm că ar fi mai puțin demne pentru trup le îmbrăcăm cu mai multă cinste și cele ale noastre de care ne rușinăm sunt tratate cu mai multă cuviință; 24 în timp ce cele cuviincioase ale noastre nu au nevoie. Dar Dumnezeu a alcătuit astfel trupul încât dă cinste mai mare celor care duc lipsă de ea, 25 ca să nu fie dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească la fel unele de altele. 26 Dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el, iar dacă este cinstit un mădular, toate se bucură cu el.     27 Voi sunteți trupul lui Cristos și mădulare fiecare în parte. 28 Și cei pe care Dumnezeu i-a pus în Biserică sunt: mai întâi apostolii, în al doilea rând profeții, în al treilea rând învățătorii, apoi cei care au puterea [minunilor], apoi carisma vindecărilor, a ajutorării, a conducerii, a limbilor diferite. 29 Oare sunt toți apostoli? Oare toți sunt profeți? Oare toți învățători? Oare au toți puterea minunilor? 30 Oare au toți carisma vindecărilor? Oare toți vorbesc în limbi? Oare toți interpretează? 31 Voi însă căutați darurile cele mai bune.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro