1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 14

  1. Căutați iubirea, dar tindeți și spre darurile spirituale, mai ales darul profeției.
  2. De fapt, cel care vorbește într-o limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege întrucât el vorbește în Duh lucruri tainice.
  3. Însă cel care profetizează le vorbește oamenilor spre edificare, consolare și încurajare.
  4. Cel care vorbește într-o limbă, se edifică pe sine însuși, însă cel care profetizează edifică Biserica.
  5. Desigur, aș dori ca toți să vorbiți în limbi, dar mai ales să aveți darul profeției, căci mai mare este profetul decât cel care vorbește în limbi, în afară de cazul în care dă interpretarea în așa fel încât comunitatea să fie edificată.
  6. Și acum, fraților, la ce v-ar folosi dacă eu aș veni la voi vorbind în limbi și dacă nu v-aș vorbi spre descoperire sau spre cunoaștere, spre profeție sau spre învățătură?
  7. Tot la fel este și cu cele neînsuflețite care produc sunet: fie flaut, fie harpă; dacă nu aș face diferență între sunete, cum se va cunoaște ceea ce se cântă la flaut sau la harpă?
  8. Iar dacă trompeta ar scoate un sunet nedeslușit, cine s-ar mai pregăti pentru luptă?
  9. La fel și voi, dacă nu rostiți cu limba voastră un cuvânt clar, cum se va înțelege ce spuneți? Este ca și cum ați vorbi în vânt.
  10. În lume sunt atâtea feluri de limbi și nici una nu este fără înțelesul ei.
  11. Așadar, dacă nu înțeleg sensul cuvintelor, voi fi pentru cel care vorbește un străin, iar cel care vorbește va fi un străin pentru mine.
  12. Tot la fel și voi, întrucât căutați darurile spirituale, căutați să le aveți cu prisosință pentru edificarea comunității.
  13. De aceea, cel care vorbește într-o limbă să se roage ca să o și interpreteze.
  14. Căci dacă mă rog într-o limbă, duhul meu se roagă, pe când mintea mea este fără rod.
  15. Așadar, ce trebuie făcut? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga și cu mintea; voi cânta psalmi cu duhul, dar voi cânta psalmi și cu mintea.
  16. Altfel, dacă vei binecuvânta cu duhul, cum va putea răspunde omul simplu "Amin" la mulțumirea ta, de vreme ce el nu înțelege ce spui?
  17. Căci, într-adevăr, tu mulțumești frumos, dar celălalt nu este edificat.
  18. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, dar în Biserică vreau să spun cinci cuvinte cu mintea mea ca să-i învăț și pe alții, decât zeci de mii de cuvinte în alte limbi.
  19. Fraților, nu fiți copii la minte, ci fiți copii în privința răului, dar la minte fiți maturi.
  20. Căci în Lege este scris: În alte limbi și cu buzele străinilor voi vorbi poporului acestuia, dar nici așa nu mă vor asculta, spune Domnul.
  21. În felul acesta, limbile sunt semn, dar nu pentru cei care cred, ci pentru cei care nu cred, pe când profeția este un semn nu pentru cei care nu cred, ci pentru cei care cred.
  22. Așadar, dacă s-ar aduna întreaga Biserică într-un loc și toți ar vorbi în limbi, și dacă ar intra niște neștiutori sau fără credință, n-ar spune că sunteți nebuni?
  23. Dar dacă toți fac profeții și ar intra cineva fără credință sau neștiutor, va fi denunțat de toți și judecat de toți.
  24. Cele ascunse ale inimii vor fi descoperite și, în felul acesta, căzând cu fața la pământ, îl va adora pe Dumnezeu, mărturisind: "Într-adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru".
  25. Așadar, ce este de făcut, fraților? Atunci când vă adunați, fiecare, fie că are de cântat un psalm, fie că are o învățătură, fie că are o descoperire, fie că are de spus ceva în altă limbă, fie că are o interpretare, să facă totul spre edificare.
  26. Dacă cineva vorbește într-o limbă, să fie în doi sau cel mult în trei, deoparte, și cineva să interpreteze.
  27. Dacă nu este acolo un interpret, să tacă în Biserică și să-și vorbească sieși și lui Dumnezeu.
  28. Profeții să vorbească doi sau trei, iar ceilalți să judece.
  29. Dar dacă un altul care stă așezat are o revelație, cel dintâi să tacă.
  30. Puteți profetiza toți, unul după altul, încât toți să primească învățătură și toți să fie consolați.
  31. Duhurile profeților sunt supuse profeților,
  32. căci Dumnezeu nu este [un Dumnezeu] al dezordinii, ci al păcii. La fel în toate Bisericile sfinților,
  33. femeile să tacă în adunări, căci nu le este permis să vorbească, ci să fie supuse, după cum spune și Legea.
  34. Dacă doresc să învețe ceva, să-i întrebe pe bărbații lor acasă, căci este rușinos pentru o femeie să vorbească în adunare.
  35. Oare de la voi a ieșit cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai la voi a ajuns?
  36. Dacă cineva crede că este profet sau inspirat de Duhul Sfânt, să recunoască în ceea ce scriu că este o poruncă a Domnului.
  37. Iar dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă.
  38. Așa încât, frații mei, căutați darul profeției și al vorbirii și nu împiedicați vorbirea în limbi,
  39. dar toate să se facă în mod cuviincios și în ordine.

  Carisma profeției

  Capitolul 14

  1 Căutați iubirea, dar tindeți și spre darurile spirituale, mai ales darul profeției. 2 De fapt, cel care vorbește într-o limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege întrucât el vorbește în Duh lucruri tainice. 3 Însă cel care profetizează le vorbește oamenilor spre edificare, consolare și încurajare. 4 Cel care vorbește într-o limbă, se edifică pe sine însuși, însă cel care profetizează edifică Biserica. 5 Desigur, aș dori ca toți să vorbiți în limbi, dar mai ales să aveți darul profeției, căci mai mare este profetul decât cel care vorbește în limbi, în afară de cazul în care dă interpretarea în așa fel încât comunitatea să fie edificată. 6 Și acum, fraților, la ce v-ar folosi dacă eu aș veni la voi vorbind în limbi și dacă nu v-aș vorbi spre descoperire sau spre cunoaștere, spre profeție sau spre învățătură? 7 Tot la fel este și cu cele neînsuflețite care produc sunet: fie flaut, fie harpă; dacă nu aș face diferență între sunete, cum se va cunoaște ceea ce se cântă la flaut sau la harpă? 8 Iar dacă trompeta ar scoate un sunet nedeslușit, cine s-ar mai pregăti pentru luptă? 9 La fel și voi, dacă nu rostiți cu limba voastră un cuvânt clar, cum se va înțelege ce spuneți? Este ca și cum ați vorbi în vânt. 10 În lume sunt atâtea feluri de limbi și nici una nu este fără înțelesul ei. 11 Așadar, dacă nu înțeleg sensul cuvintelor, voi fi pentru cel care vorbește un străin, iar cel care vorbește va fi un străin pentru mine.
       12 Tot la fel și voi, întrucât căutați darurile spirituale, căutați să le aveți cu prisosință pentru edificarea comunității. 13 De aceea, cel care vorbește într-o limbă să se roage ca să o și interpreteze. 14 Căci dacă mă rog într-o limbă, duhul meu se roagă, pe când mintea mea este fără rod. 15 Așadar, ce trebuie făcut? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga și cu mintea; voi cânta psalmi cu duhul, dar voi cânta psalmi și cu mintea. 16 Altfel, dacă vei binecuvânta cu duhul, cum va putea răspunde omul simplu a "Amin" la mulțumirea ta, de vreme ce el nu înțelege ce spui? 17 Căci, într-adevăr, tu mulțumești frumos, dar celălalt nu este edificat. 18 Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, dar în Biserică vreau să spun cinci cuvinte cu mintea mea ca să-i învăț și pe alții, decât zeci de mii de cuvinte în alte limbi.
       20 Fraților, nu fiți copii la minte, ci fiți copii în privința răului, dar la minte fiți maturi. 21 Căci în Lege este scris:
      În alte limbi
      și cu buzele străinilor
      voi vorbi poporului acestuia,
      dar nici
  așa nu mă vor asculta,
  spune Domnul. 22 În felul acesta, limbile sunt semn, dar nu pentru cei care cred, ci pentru cei care nu cred, pe când profeția este un semn nu pentru cei care nu cred, ci pentru cei care cred. 23 Așadar, dacă s-ar aduna întreaga Biserică într-un loc și toți ar vorbi în limbi, și dacă ar intra niște neștiutori sau fără credință, n-ar spune că sunteți nebuni? 24 Dar dacă toți fac profeții și ar intra cineva fără credință sau neștiutor, va fi denunțat b de toți și judecat de toți. 25 Cele ascunse ale inimii vor fi descoperite și, în felul acesta, căzând cu fața la pământ, îl va adora pe Dumnezeu, mărturisind: "Într-adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru".

  Reguli pentru exercitarea carismelor

      26 Așadar, ce este de făcut, fraților? Atunci când vă adunați, fiecare, fie că are de cântat un psalm, fie că are o învățătură, fie că are o descoperire, fie că are de spus ceva în altă limbă, fie că are o interpretare, să facă totul spre edificare. 27 Dacă cineva vorbește într-o limbă, să fie în doi sau cel mult în trei, deoparte, și cineva să interpreteze. 28 Dacă nu este acolo un interpret, să tacă în Biserică și să-și vorbească sieși și lui Dumnezeu. 29 Profeții să vorbească doi sau trei, iar ceilalți să judece. 30 Dar dacă un altul care stă așezat are o revelație, cel dintâi să tacă. 31 Puteți profetiza toți, unul după altul, încât toți să primească învățătură și toți să fie consolați. 32 Duhurile profeților sunt supuse profeților, 33 căci Dumnezeu nu este [un Dumnezeu] al dezordinii, ci al păcii.
      La fel în toate Bisericile sfinților, 34 femeile să tacă în adunări, căci nu le este permis să vorbească, ci să fie supuse, după cum spune și Legea. 35 Dacă doresc să învețe ceva, să-i întrebe pe bărbații lor acasă, căci este rușinos pentru o femeie să vorbească în adunare c. 36 Oare de la voi a ieșit cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai la voi a ajuns?
       37 Dacă cineva crede că este profet sau inspirat de Duhul Sfânt, să recunoască în ceea ce scriu că este o poruncă a Domnului. 38 Iar dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă d. 39 Așa încât, frații mei, căutați darul profeției și al vorbirii și nu împiedicați vorbirea în limbi, 40 dar toate să se facă în mod cuviincios și în ordine.

   

  Note de subsol


  a Lit.: cel lipsit, cel care ocupă locul celui neinstruit.
  b Persoana în cauză îşi putea recunoaşte în conştiinţă starea sufletească în faţa profeţilor care aveau darul de a citi în inimi.
  c Câteva manuscrise mută v. 34 şi 35 după v. 40.
  d În câteva manuscrise apare: să nu-l înţelegeţi, iar în versiunile latine vechi: să fie ignorat.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro