1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 2

  1. Și eu, fraților, când am venit la voi, am venit să vă vestesc misterul lui Dumnezeu, nu prin măiestria cuvântului sau prin înțelepciune.
  2. Într-adevăr, n-am voit să știu nimic altceva decât pe Isus Cristos, și pe acesta răstignit.
  3. Eu însumi am venit la voi în slăbiciune, cu frică și cuprins de neliniște,
  4. iar cuvântul meu și predica mea n-au constat în discursuri convingătoare ale înțelepciunii omenești, ci în adeverirea Duhului și a puterii,
  5. astfel încât credința voastră să fie [bazată] nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.
  6. Totuși, noi vorbim de înțelepciune printre cei desăvârșiți, dar nu de înțelepciunea lumii acesteia, nici a stăpânitorilor acestui veac care sunt pieritori.
  7. Însă noi vorbim de înțelepciunea tainică a lui Dumnezeu, care a fost ținută ascunsă, și pe care Dumnezeu o hotărâse înaintea veacurilor spre mărirea noastră,
  8. pe care nici unul dintre stăpânitorii lumii acesteia n-a cunoscut-o, căci dacă ar fi cunoscut-o, nu l-ar fi răstignit pe Domnul gloriei.
  9. Însă, după cum este scris: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a pregătit Dumnezeu celor care îl iubesc pe el.
  10. Dar nouă ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul, căci Duhul cercetează toate, chiar și profunzimile lui Dumnezeu.
  11. De fapt, cine dintre oameni cunoaște ceea ce este în om, în afară de duhul omului care este în om? Tot la fel, nimeni nu a cunoscut cele ale lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu.
  12. Iar noi nu am primit duhul lumii, ci am primit Duhul care este din Dumnezeu, ca să cunoaștem darurile care ne-au fost date de Dumnezeu.
  13. Despre acestea vorbim, nu în cuvinte învățate de la înțelepciunea omenească, ci în [cuvinte] învățate de la Duh, demonstrând prin cuvintele spirituale [realitățile] spirituale.
  14. Omul [numai] cu firea lui nu acceptă cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, și nu le poate cunoaște pentru că acestea trebuie să fie judecate în mod spiritual.
  15. Dimpotrivă, [omul] spiritual judecă toate, iar el nu este judecat de nimeni.
  16. Într-adevăr, cine a cunoscut gândirea Domnului ca să-i poată da învățătură? Însă noi avem gândirea lui Cristos.

  Metoda predicării lui Paul

  Capitolul 2

  1 Și eu, fraților, când am venit la voi, am venit să vă vestesc misterul a lui Dumnezeu, nu prin măiestria cuvântului sau prin înțelepciune. 2 Într-adevăr, n-am voit să știu nimic altceva decât pe Isus Cristos, și pe acesta răstignit. 3 Eu însumi am venit la voi în slăbiciune, cu frică și cuprins de neliniște, 4 iar cuvântul meu și predica mea n-au constat în discursuri convingătoare ale înțelepciunii omenești, ci în adeverirea Duhului și a puterii, 5 astfel încât credința voastră să fie [bazată] nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.

  Înțelepciunea evangheliei

      6 Totuși, noi vorbim de înțelepciune printre cei desăvârșiți, dar nu de înțelepciunea lumii acesteia, nici a stăpânitorilor acestui veac care sunt pieritori. 7 Însă noi vorbim de înțelepciunea tainică a lui Dumnezeu, care a fost ținută ascunsă, și pe care Dumnezeu o hotărâse înaintea veacurilor spre mărirea noastră, 8 pe care nici unul dintre stăpânitorii lumii acesteia n-a cunoscut-o, căci dacă ar fi cunoscut-o, nu l-ar fi răstignit pe Domnul gloriei. 9 Însă, după cum este scris:
      Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut
      și urechea nu le-a auzit

      și la inima omului nu s-au suit,
      pe acestea le-a pregătit Dumnezeu
      celor care îl iubesc pe el.
       10 Dar nouă ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul, căci Duhul cercetează toate, chiar și profunzimile lui Dumnezeu. 11 De fapt, cine dintre oameni cunoaște ceea ce este în om, în afară de duhul omului care este în om? Tot la fel, nimeni nu a cunoscut cele ale lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu. 12 Iar noi nu am primit duhul lumii, ci am primit Duhul care este din Dumnezeu, ca să cunoaștem darurile care ne-au fost date de Dumnezeu. 13 Despre acestea vorbim, nu în cuvinte învățate de la înțelepciunea omenească, ci în [cuvinte] învățate de la Duh, demonstrând prin cuvintele spirituale [realitățile] spirituale. 14 Omul [numai] cu firea lui nu acceptă cele ale Duhului lui Dumnezeu b, căci pentru el sunt o nebunie, și nu le poate cunoaște pentru că acestea trebuie să fie judecate în mod spiritual. 15 Dimpotrivă, [omul] spiritual judecă toate, iar el nu este judecat de nimeni.
  16    Într-adevăr, cine a cunoscut gândirea Domnului
      ca să-i poată da învățătură
  ?
  Însă noi avem gândirea lui Cristos.

   

  Note de subsol


  a Multe manuscrise importante în loc de: misterul, au: mărturia, iar altele au: evanghelia.
  b În câteva manuscrise este omis: lui Dumnezeu, în altele, în loc de: lui Dumnezeu apare: Sfânt.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro