1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 6

  1. Îndrăznește cineva dintre voi, care are vreo pricină cu un altul, să se lase judecat de cei nedrepți, și nu de sfinți?
  2. Sau nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea este judecată de voi, sunteți nevrednici [ca să judecați] probleme mărunte?
  3. Nu știți că noi îi vom judeca pe îngeri? Cu atât mai mult problemele vieții acesteia.
  4. Așadar, dacă aveți neînțelegeri în probleme ale vieții acesteia, îi puneți judecători pe aceia care nu au nici o trecere în Biserică?
  5. O spun spre rușinea voastră: oare chiar nu este între voi nici un om înțelept care să poată judeca între frați?
  6. Însă frate cu frate se judecă și aceasta înaintea celor necredincioși?
  7. Deja numai simplul fapt că aveți procese între voi este o decădere. De ce nu acceptați mai degrabă să fiți nedreptățiți? Pentru ce nu acceptați mai degrabă să fiți păgubiți?
  8. Ba chiar voi faceți nedreptate și faceți și pagubă și aceasta chiar fraților.
  9. Sau nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați: nici desfrânații, nici idolatrii, nici adulterii, nici cei cu perversiuni sexuale, nici homosexualii,
  10. nici hoții, nici lacomii, nici bețivii, nici bârfitorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
  11. Și așa erați unii dintre voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost justificați în numele Domnului Isus Cristos și în Duhul Dumnezeului nostru.
  12. Toate îmi sunt permise, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt permise, dar nu mă voi lăsa stăpânit de nimic.
  13. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele pentru mâncăruri, dar Dumnezeu va distruge și acestea și acelea. Trupul nu este pentru desfrânare, ci pentru Domnul și Domnul pentru trup.
  14. Iar Dumnezeu, care l-a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi prin puterea sa.
  15. Nu știți voi că trupurile voastre sunt mădularele lui Cristos? Voi lua atunci mădularele lui Cristos și le voi face mădularele unei desfrânate? Nicidecum!
  16. Sau nu știți că cel care se unește cu o desfrânată este un singur trup cu ea? Căci cei doi, spune, vor fi un singur trup.
  17. Dimpotrivă, cel care se unește cu Domnul este un singur duh cu el.
  18. Fugiți de desfrânare! Orice alt păcat pe care îl face omul este în afara trupului. Însă cel care se dedă la desfrânare păcătuiește în propriul său trup.
  19. Sau nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că nu sunteți ai voștri?
  20. Căci ați fost cumpărați cu un preț mare. Așadar, preamăriți-l pe Dumnezeu în trupul vostru!

  Procesele la tribunalele păgâne

  Capitolul 6

  1 Îndrăznește cineva dintre voi, care are vreo pricină cu un altul, să se lase judecat de cei nedrepți, și nu de sfinți? 2 Sau nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea este judecată de voi, sunteți nevrednici [ca să judecați] probleme mărunte? 3 Nu știți că noi îi vom judeca pe îngeri? Cu atât mai mult problemele vieții acesteia. 4 Așadar, dacă aveți neînțelegeri în probleme ale vieții acesteia, îi puneți judecători pe aceia care nu au nici o trecere în Biserică? 5 O spun spre rușinea voastră: oare chiar nu este între voi nici un om înțelept care să poată judeca între frați? 6 Însă frate cu frate se judecă și aceasta înaintea celor necredincioși? 7 Deja numai simplul fapt că aveți procese între voi este o decădere. De ce nu acceptați mai degrabă să fiți nedreptățiți? Pentru ce nu acceptați mai degrabă să fiți păgubiți? 8 Ba chiar voi faceți nedreptate și faceți și pagubă și aceasta chiar fraților. 9 Sau nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați: nici desfrânații, nici idolatrii, nici adulterii, nici cei cu perversiuni sexuale, nici homosexualii, 10 nici hoții, nici lacomii, nici bețivii, nici bârfitorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. 11 Și așa erați unii dintre voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost justificați în numele Domnului Isus Cristos a și în Duhul Dumnezeului nostru.

  Gravitatea păcatelor de necurăție

      12 Toate îmi sunt permise, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt permise, dar nu mă voi lăsa stăpânit de nimic. 13 Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele pentru mâncăruri, dar Dumnezeu va distruge și acestea și acelea. Trupul nu este pentru desfrânare, ci pentru Domnul și Domnul pentru trup. 14 Iar Dumnezeu, care l-a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi prin puterea sa.
       15 Nu știți voi că trupurile voastre sunt mădularele lui Cristos? Voi lua atunci mădularele lui Cristos și le voi face mădularele unei desfrânate? Nicidecum! 16 Sau nu știți că cel care se unește cu o desfrânată este un singur trup cu ea? Căci cei doi, spune, vor fi un singur trup. 17 Dimpotrivă, cel care se unește cu Domnul este un singur duh cu el. 18 Fugiți de desfrânare! Orice alt păcat pe care îl face omul este în afara trupului. Însă cel care se dedă la desfrânare păcătuiește în propriul său trup. 19 Sau nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că nu sunteți ai voștri? 20 Căci ați fost cumpărați cu un preț mare. Așadar, preamăriți-l pe Dumnezeu în trupul vostru!

   

  Note de subsol


  a Câteva manuscrise vechi omit: Cristos, altele au: Domnul nostru Isus Cristos.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro