1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 3

  1. Iar eu, fraților, n-am putut să vă vorbesc ca unor [oameni] spirituali, ci ca unor [oameni] de carne, ca unor copilași în Cristos.
  2. V-am dat să beți lapte, nu mâncare [solidă], pentru că încă nu [o] puteați [primi], ba nici acum nu puteți
  3. pentru că sunteți încă [oameni] de carne. Într-adevăr, când între voi există invidie și ceartă, nu sunteți oare [oameni] de carne și nu vă purtați în felul oamenilor?
  4. Când unul spune: "Eu sunt al lui Paul", iar altul: "Eu al lui Apolo", nu sunteți voi oameni?
  5. Dar ce este Apolo? Sau ce este Paul? Niște slujitori, fiecare după cum i-a dat Domnul, prin care ați primit credința.
  6. Eu am plantat, Apolo a udat, însă Dumnezeu a făcut să crească,
  7. așa încât nici cel care plantează, nici cel care udă nu este nimic, ci Dumnezeu, cel care face să crească.
  8. Și cel care plantează, și cel care udă sunt una și fiecare își va primi plata proprie după munca proprie.
  9. Căci noi suntem colaboratorii lui Dumnezeu, iar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu.
  10. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, ca un arhitect înțelept, eu am pus temelia, iar un altul construiește deasupra, dar fiecare să aibă grijă cum construiește.
  11. Căci nimeni nu poate să pună o altă temelie în afară de cea existentă, care este Isus Cristos.
  12. Dar dacă cineva pune pe această temelie aur, argint, pietre prețioase, lemn, fân, paie,
  13. lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, căci ziua [Domnului] o va face cunoscută, pentru că în foc va fi dezvăluită și focul va arăta cum este lucrarea fiecăruia.
  14. Dacă lucrarea pe care cineva o construiește deasupra rămâne, va primi răsplată,
  15. dacă lucrarea lui va fi arsă, va fi pedepsit. El va fi totuși mântuit, dar numai ca prin foc.
  16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?
  17. Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, și Dumnezeu îl va distruge pe el. Căci templul lui Dumnezeu, care sunteți voi, este sfânt.
  18. Să nu se înșele nimeni! Dacă cineva dintre voi crede că este înțelept în lumea aceasta, să devină nebun ca să ajungă înțelept,
  19. pentru că înțelepciunea acestei lumi este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, căci este scris: El îi va pierde pe cei înțelepți în șiretenia lor
  20. și din nou: Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, el știe că sunt zadarnice.
  21. Astfel încât nimeni să nu se laude cu oamenii, căci toate sunt ale voastre:
  22. fie Paul, fie Apolo, fie Chefa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie cele prezente, fie cele viitoare: toate sunt ale voastre,
  23. iar voi sunteți ai lui Cristos, iar Cristos al lui Dumnezeu.

  Lipsa de maturitate a corintenilor

  Capitolul 3

  1 Iar eu, fraților, n-am putut să vă vorbesc ca unor [oameni] spirituali, ci ca unor [oameni] de carne a, ca unor copilași b în Cristos. 2 V-am dat să beți lapte, nu mâncare [solidă], pentru că încă nu [o] puteați [primi], ba nici acum nu puteți 3 pentru că sunteți încă [oameni] de carne. Într-adevăr, când între voi există invidie și ceartă c, nu sunteți oare [oameni] de carne și nu vă purtați în felul oamenilor? 4 Când unul spune: "Eu sunt al lui Paul", iar altul: "Eu al lui Apolo", nu sunteți voi oameni?

  Misiunea celor care predică evanghelia

      5 Dar ce este Apolo? Sau ce este Paul? Niște slujitori, fiecare după cum i-a dat Domnul, prin care ați primit credința. 6 Eu am plantat, Apolo a udat, însă Dumnezeu a făcut să crească, 7 așa încât nici cel care plantează, nici cel care udă nu este nimic, ci Dumnezeu, cel care face să crească. 8 Și cel care plantează, și cel care udă sunt una și fiecare își va primi plata proprie după munca proprie. 9 Căci noi suntem colaboratorii lui Dumnezeu, iar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu.
       10 După harul lui Dumnezeu d care mi-a fost dat, ca un arhitect înțelept, eu am pus temelia, iar un altul construiește deasupra, dar fiecare să aibă grijă cum construiește. 11 Căci nimeni nu poate să pună o altă temelie în afară de cea existentă, care este Isus Cristos. 12 Dar dacă cineva pune pe această temelie aur, argint, pietre prețioase, lemn, fân, paie, 13 lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, căci ziua [Domnului] o va face cunoscută, pentru că în foc va fi dezvăluită și focul va arăta cum este lucrarea fiecăruia. 14 Dacă lucrarea pe care cineva o construiește deasupra rămâne, va primi răsplată, 15 dacă lucrarea lui va fi arsă, va fi pedepsit. El va fi totuși mântuit, dar numai ca prin foc.
       16 Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 17 Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, și Dumnezeu îl va distruge pe el. Căci templul lui Dumnezeu, care sunteți voi, este sfânt.
       18 Să nu se înșele nimeni! Dacă cineva dintre voi crede că este înțelept în lumea aceasta, să devină nebun ca să ajungă înțelept, 19 pentru că înțelepciunea acestei lumi este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, căci este scris:
      El îi va pierde pe cei înțelepți în șiretenia lor
  20 și din nou:
      Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți,
      el știe că sunt zadarnice
  .
  21 Astfel încât nimeni să nu se laude cu oamenii, căci toate sunt ale voastre: 22 fie Paul, fie Apolo, fie Chefa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie cele prezente, fie cele viitoare: toate sunt ale voastre, 23 iar voi sunteți ai lui Cristos, iar Cristos al lui Dumnezeu.

   

  Note de subsol


  a Sfântul Paul foloseşte diferiţi termeni pentru a indica părţi sau aspecte ale persoanei umane: sarx = carne, trup. Prin acest termen nu se indică atât partea materială a omului, cât aspectul limitat al firii omeneşti şi, prin extensiune, slăbiciunile şi condiţia de păcat; psyche indică, în special, principiul vieţii biologice. După gândirea ebraică (cea a lui Paul), acest principiu vital încetează o dată cu moartea; pneuma = spirit, duh, este partea cea mai nobilă din om, principiul care îşi are originea în Dumnezeu şi orientează întreaga persoană spre Dumnezeu. Rămâne o dificultate găsirea unor termeni corespunzători în limba română, deoarece suflet şi spirit (duh) sunt aproape sinonime şi corespund lui pneuma. Psyche ar putea fi exprimat prin psihic, conştient.
  b Deşi corintenii se laudă cu spiritualitatea lor, în practică sunt imaturi în credinţă, mentalitatea lor este lumească. Piatra de încercare pentru recunoaşterea adevăratului om spiritual este acceptarea crucii şi nu adeziunea la un predicator sau altul. În loc să sesizeze noutatea evangheliei lui Cristos, ei caută noutăţile predicatorului, comportându-se deci ca nişte membri ai unei societăţi religioase şi reducând Biserica la limitele propriei lor înţelegeri.
  c Câteva manuscrise vechi adaugă: dezbinări.
  d În câteva manuscrise vechi este omis: lui Dumnezeu.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro