1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 12

  1. Iar cât privește darurile spirituale, nu vreau, fraților, să rămâneți în ignoranță.
  2. Voi știți că, atunci când erați păgâni, mergeați la idolii cei mulți ca și cum ați fi fost mânați.
  3. De aceea, vă fac cunoscut că nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu spune "Anatema să fie Isus" și nimeni nu poate să spună "Isus este Domnul" decât prin Duhul Sfânt.
  4. Există diferite daruri, dar este același Duh.
  5. Sunt diferite slujiri, dar este același Domn.
  6. Sunt diferite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează toate în toți.
  7. Fiecăruia îi este dată manifestarea Duhului spre binele tuturor.
  8. Căci unuia [îi este dat] prin Duhul cuvântul înțelepciunii,
  9. iar altuia, datorită aceluiași Duh, credința, altuia, darul vindecărilor, prin același singur Duh;
  10. unuia [îi este dată] puterea de a face minuni, altuia, profeția, altuia, discernământul duhurilor, altuia, varietatea limbilor, iar altuia, interpretarea limbilor.
  11. Însă toate acestea le lucrează unul și același Duh, care împarte fiecăruia după cum vrea.
  12. Așa cum trupul este unul și are multe mădulare, iar toate mădularele trupului, deși sunt multe, formează un singur trup, tot la fel și Cristos.
  13. Căci noi toți am fost botezați într-un singur Duh spre a forma un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie liberi, și toți am fost adăpați într-un singur Duh.
  14. Trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.
  15. Dacă piciorul ar spune: "Pentru că nu sunt mână, nu sunt din trup" oare pentru aceasta nu este din trup?
  16. Și dacă urechea ar spune: "Pentru că nu sunt ochi, nu sunt din trup", oare pentru aceasta nu este din trup?
  17. Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Și dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?
  18. Acum însă Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare dintre ele, așa cum a voit.
  19. Deci, dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?
  20. Însă acum, deși sunt multe mădulare, există un singur trup.
  21. Ochiul nu poate să spună mâinii: "Nu am nevoie de tine" și nici capul [nu poate să spună] picioarelor: "Nu am nevoie de voi".
  22. Ba, cu mult mai mult, mădularele trupului, care par mai slabe, sunt mai necesare
  23. și cele pe care le considerăm că ar fi mai puțin demne pentru trup le îmbrăcăm cu mai multă cinste și cele ale noastre de care ne rușinăm sunt tratate cu mai multă cuviință;
  24. în timp ce cele cuviincioase ale noastre nu au nevoie. Dar Dumnezeu a alcătuit astfel trupul încât dă cinste mai mare celor care duc lipsă de ea,
  25. ca să nu fie dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească la fel unele de altele.
  26. Dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el, iar dacă este cinstit un mădular, toate se bucură cu el.
  27. Voi sunteți trupul lui Cristos și mădulare fiecare în parte.
  28. Și cei pe care Dumnezeu i-a pus în Biserică sunt: mai întâi apostolii, în al doilea rând profeții, în al treilea rând învățătorii, apoi cei care au puterea [minunilor], apoi carisma vindecărilor, a ajutorării, a conducerii, a limbilor diferite.
  29. Oare sunt toți apostoli? Oare toți sunt profeți? Oare toți învățători? Oare au toți puterea minunilor?
  30. Oare au toți carisma vindecărilor? Oare toți vorbesc în limbi? Oare toți interpretează?
  31. Voi însă căutați darurile cele mai bune. Elogiul iubirii Și eu vă voi arăta o cale și mai minunată.

  Carismele în Biserică

  Capitolul 12

  1 Iar cât privește darurile spirituale, nu vreau, fraților, să rămâneți în ignoranță. 2 Voi știți că, atunci când erați păgâni, mergeați la idolii cei mulți ca și cum ați fi fost mânați. 3 De aceea, vă fac cunoscut că nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu spune "Anatema să fie Isus" și nimeni nu poate să spună "Isus este Domnul" decât prin Duhul Sfânt.
       4 Există diferite daruri, dar este același Duh. 5 Sunt diferite slujiri, dar este același Domn. 6 Sunt diferite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează toate în toți. 7 Fiecăruia îi este dată manifestarea Duhului spre binele tuturor. 8 Căci unuia [îi este dat] prin Duhul cuvântul înțelepciunii, 9 iar altuia, datorită aceluiași Duh, credința, altuia, darul vindecărilor, prin același singur a Duh; 10 unuia [îi este dată] puterea de a face minuni, altuia, profeția, altuia, discernământul duhurilor, altuia, varietatea limbilor, iar altuia, interpretarea limbilor. 11 Însă toate acestea le lucrează unul și același Duh, care împarte fiecăruia după cum vrea.

  Trupul mistic al lui Cristos

      12 Așa cum trupul este unul și are multe mădulare, iar toate mădularele trupului, deși sunt multe, formează un singur trup, tot la fel și Cristos. 13 Căci noi toți am fost botezați într-un singur Duh spre a forma un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie liberi, și toți am fost adăpați într-un singur Duh. 14 Trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. 15 Dacă piciorul ar spune: "Pentru că nu sunt mână, nu sunt din trup" oare pentru aceasta nu este din trup? 16 Și dacă urechea ar spune: "Pentru că nu sunt ochi, nu sunt din trup", oare pentru aceasta nu este din trup? 17 Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Și dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? 18 Acum însă Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare dintre ele, așa cum a voit. 19 Deci, dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? 20 Însă acum, deși sunt multe mădulare, există un singur trup. 21 Ochiul nu poate să spună mâinii: "Nu am nevoie de tine" și nici capul [nu poate să spună] picioarelor: "Nu am nevoie de voi". 22 Ba, cu mult mai mult, mădularele trupului, care par mai slabe, sunt mai necesare 23 și cele pe care le considerăm că ar fi mai puțin demne pentru trup le îmbrăcăm cu mai multă cinste și cele ale noastre de care ne rușinăm sunt tratate cu mai multă cuviință; 24 în timp ce cele cuviincioase ale noastre nu au nevoie. Dar Dumnezeu a alcătuit astfel trupul încât dă cinste mai mare celor care duc lipsă de ea, 25 ca să nu fie dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească la fel unele de altele. 26 Dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el, iar dacă este cinstit un mădular, toate se bucură cu el.     27 Voi sunteți trupul lui Cristos și mădulare fiecare în parte. 28 Și cei pe care Dumnezeu i-a pus în Biserică sunt: mai întâi apostolii, în al doilea rând profeții, în al treilea rând învățătorii, apoi cei care au puterea [minunilor], apoi carisma vindecărilor, a ajutorării, a conducerii, a limbilor diferite. 29 Oare sunt toți apostoli? Oare toți sunt profeți? Oare toți învățători? Oare au toți puterea minunilor? 30 Oare au toți carisma vindecărilor? Oare toți vorbesc în limbi? Oare toți interpretează? 31 Voi însă căutați darurile cele mai bune.

   

  Note de subsol


  a Câteva manuscrise omit: singur, unele omit: prin acelaşi singur Duh.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro