1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 10

  1. Nu vreau, fraților, să rămâneți în ignoranță: părinții noștri au fost cu toții sub nor și toți au trecut prin mare
  2. și toți, întru Moise, au fost botezați în nor și în mare.
  3. Toți au mâncat aceeași hrană spirituală
  4. și toți au băut aceeași băutură spirituală pentru că ei beau din piatra spirituală care îi urma, iar piatra era Cristos.
  5. Totuși cei mai mulți dintre ei nu au fost pe placul lui Dumnezeu, de aceea au pierit în pustiu.
  6. De fapt, acestea au devenit pentru noi exemple, ca să nu dorim cele rele, așa cum au dorit ei.
  7. Nici să nu fiți idolatri așa cum au fost unii dintre ei, după cum este scris: S-a așezat poporul să mănânce și să bea și s-au sculat la joc.
  8. Nici să nu ne dedăm la desfrânare cum s-au dedat la desfrânare unii dintre ei și au căzut într-o singură zi douăzeci și trei de mii.
  9. Nici să nu-l ispitim pe Cristos, așa cum l-au ispitit unii dintre ei și au pierit de șerpi.
  10. Nici să nu murmurați așa cum au murmurat unii dintre ei și au fost nimiciți de [îngerul] nimicitor.
  11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să fie un exemplu și au fost scrise ca învățătură pentru noi, cei la care a ajuns sfârșitul veacurilor,
  12. așa încât cel care crede că se ține pe picioare să aibă grijă să nu cadă.
  13. Încă nu v-a încercat vreo ispită care să depășească măsura omenească. Dumnezeu este credincios: el nu va permite să fiți ispitiți peste ceea ce puteți, însă o dată cu ispita vă va da și o ieșire ca să o puteți îndura.
  14. Tocmai de aceea, iubiții mei, fugiți de idolatrie.
  15. Vă vorbesc ca unor [oameni] înțelepți: judecați voi înșivă ceea ce vă spun.
  16. Potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășire cu sângele lui Cristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășire cu trupul lui Cristos?
  17. Pentru că este o singură pâine, noi, cei mulți, suntem un singur trup, căci toți ne împărtășim din aceeași unică pâine.
  18. Priviți Israelul după trup. Cei care mănâncă din jertfe nu sunt ei oare părtași ai altarului?
  19. Așadar, ce zic? Oare ceea ce este jertfit idolului înseamnă ceva? Sau idolul este ceva?
  20. Dar ceea ce jertfesc ei jertfesc demonilor, și nu lui Dumnezeu. Eu nu vreau ca voi să fiți părtași cu demonii. Nu puteți să beți și potirul Domnului și potirul demonilor; nu puteți să luați parte și la masa Domnului și la masa demonilor.
  21. Sau vrem să-l provocăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât el?
  22. Toate sunt permise, dar nu toate sunt de folos. Toate sunt permise, dar nu toate edifică.
  23. Nimeni să nu-și caute propriile interese, ci ale altuia.
  24. Mâncați tot ce se vinde în piață fără să puneți întrebări pentru conștiință,
  25. căci al Domnului este pământul și plinătatea lui.
  26. Dacă cineva dintre păgâni vă invită la masă și acceptați să mergeți, mâncați tot ceea ce vă pune înainte, fără să puneți nici o întrebare pentru conștiință.
  27. Însă, dacă vă spune cineva: "Aceasta a fost jertfită idolilor", să nu mâncați, din cauza celui ce v-a avertizat și din cauza conștiinței.
  28. Vorbesc aici nu de conștiința voastră, ci de a celuilalt, căci de ce libertatea mea să fie judecată de conștiința altcuiva?
  29. Dacă iau parte [la masă] cu bucurie, de ce să fiu dojenit pentru lucrul pentru care eu aduc mulțumire?
  30. Așadar, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, toate să le faceți spre gloria lui Dumnezeu.
  31. Să nu dați scandal nici iudeilor și nici grecilor și nici Bisericii lui Dumnezeu,
  32. după cum mă străduiesc și eu să le fiu pe plac tuturor în toate, căutând nu folosul meu, ci al celor mulți ca să se mântuiască.

  Exemple din Vechiul Testament

  Capitolul 10

  1 Nu vreau, fraților, să rămâneți în ignoranță: părinții noștri au fost cu toții sub nor și toți au trecut prin mare 2 și toți, întru Moise, au fost botezați în nor și în mare. 3 Toți au mâncat aceeași hrană spirituală 4 și toți au băut aceeași băutură spirituală pentru că ei beau din piatra spirituală care îi urma, iar piatra era Cristos. 5 Totuși cei mai mulți dintre ei nu au fost pe placul lui Dumnezeu, de aceea au pierit în pustiu. 6 De fapt, acestea au devenit pentru noi exemple, ca să nu dorim cele rele, așa cum au dorit ei. 7 Nici să nu fiți idolatri așa cum au fost unii dintre ei, după cum este scris: S-a așezat poporul să mănânce și să bea și s-au sculat la joc. 8 Nici să nu ne dedăm la desfrânare cum s-au dedat la desfrânare unii dintre ei și au căzut într-o singură zi douăzeci și trei de mii. 9 Nici să nu-l ispitim pe Cristos a, așa cum l-au ispitit unii dintre ei și au pierit de șerpi. 10 Nici să nu murmurați b așa cum au murmurat unii dintre ei și au fost nimiciți de [îngerul] nimicitor.
       11 Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să fie un exemplu și au fost scrise ca învățătură pentru noi, cei la care a ajuns sfârșitul veacurilor, 12 așa încât cel care crede că se ține pe picioare să aibă grijă să nu cadă. 13 Încă nu v-a încercat vreo ispită care să depășească măsura omenească. Dumnezeu este credincios: el nu va permite să fiți ispitiți peste ceea ce puteți, însă o dată cu ispita vă va da și o ieșire ca să o puteți îndura.

  Euharistia în comparație cu banchetele sacrificale păgâne

      14 Tocmai de aceea, iubiții mei, fugiți de idolatrie. 15 Vă vorbesc ca unor [oameni] înțelepți: judecați voi înșivă ceea ce vă spun. 16 Potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășire cu sângele lui Cristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășire cu trupul lui Cristos? 17 Pentru că este o singură pâine, noi, cei mulți, suntem un singur trup, căci toți ne împărtășim din aceeași unică pâine. 18 Priviți Israelul după trup. Cei care mănâncă din jertfe nu sunt ei oare părtași ai altarului? 19 Așadar, ce zic? Oare ceea ce este jertfit idolului înseamnă ceva? Sau idolul este ceva? 20 Dar ceea ce jertfesc ei c jertfesc demonilor, și nu lui Dumnezeu. Eu nu vreau ca voi să fiți părtași cu demonii. Nu puteți să beți și potirul Domnului și potirul demonilor; nu puteți să luați parte și la masa Domnului și la masa demonilor. 22 Sau vrem să-l provocăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât el?
       23 Toate sunt permise, dar nu toate sunt de folos. Toate sunt permise, dar nu toate edifică. 24 Nimeni să nu-și caute propriile interese, ci ale altuia. 25 Mâncați tot ce se vinde în piață fără să puneți întrebări pentru conștiință, 26 căci al Domnului este pământul și plinătatea lui. 27 Dacă cineva dintre păgâni vă invită la masă și acceptați să mergeți, mâncați tot ceea ce vă pune înainte, fără să puneți nici o întrebare pentru conștiință. 28 Însă, dacă vă spune cineva: "Aceasta a fost jertfită idolilor", să nu mâncați, din cauza celui ce v-a avertizat și din cauza conștiinței d. 29 Vorbesc aici nu de conștiința voastră, ci de a celuilalt, căci de ce libertatea mea să fie judecată de conștiința altcuiva? 30 Dacă iau parte [la masă] cu bucurie, de ce să fiu dojenit pentru lucrul pentru care eu aduc mulțumire? 31 Așadar, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, toate să le faceți spre gloria lui Dumnezeu. 32 Să nu dați scandal nici iudeilor și nici grecilor și nici Bisericii lui Dumnezeu, 33 după cum mă străduiesc și eu să le fiu pe plac tuturor în toate, căutând nu folosul meu, ci al celor mulți ca să se mântuiască.

   

  Note de subsol


  a În câteva manuscrise importante este: Domnul, în altele: Dumnezeu.
  b Unele manuscrise vechi au: să nu murmurăm.
  c Manuscrise importante introduc: păgânii.
  d Câteva manuscrise adaugă: căci al Domnului este pământul şi plinătatea lui, repetând astfel v. 26.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro