1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 1

  1. Paul, chemat să fie apostol al lui Cristos Isus prin voința lui Dumnezeu, și fratele Sostene,
  2. către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, celor care au fost sfințiți în Cristos Isus, chemați să fie sfinți împreună cu toți cei care invocă în orice loc numele Domnului nostru Isus Cristos, Domnul lor și al nostru:
  3. har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos.
  4. Îi mulțumesc Dumnezeului meu întotdeauna cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Cristos Isus,
  5. pentru că în el ați fost îmbogățiți în toate, în tot cuvântul și în toată cunoașterea.
  6. Astfel, mărturia lui Isus Cristos a fost întărită în voi,
  7. așa încât să nu duceți lipsă de nici un har în timp ce așteptați revelarea Domnului nostru Isus Cristos,
  8. care vă va întări până la sfârșit ca să fiți fără vină în ziua Domnului nostru Isus Cristos.
  9. Credincios este Dumnezeu de care ați fost chemați la comuniunea cu Fiul său, Isus Cristos Domnul nostru.
  10. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Isus Cristos, să fiți toți în armonie și să nu fie între voi dezordini, ca să fiți desăvârșiți în același cuget și în aceeași simțire.
  11. De fapt, despre voi, frații mei, mi s-a adus la cunoștință, de către cei din [casa] Cloei, că între voi sunt certuri.
  12. Spun aceasta pentru că fiecare dintre voi zice: "Eu sunt al lui Paul", "Eu sunt al lui Apolo", "Eu sunt al lui Chefa", "Eu sunt al lui Cristos".
  13. Oare a fost Cristos împărțit? Oare Paul a fost răstignit pentru voi, sau în numele lui Paul ați fost botezați?
  14. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe nici unul dintre voi, afară de Crispus și Gaius,
  15. pentru ca nimeni să nu spună că ați fost botezați în numele meu.
  16. I-am botezat și pe cei din casa lui Stefanas. În afară de aceștia nu știu să mai fi botezat pe altcineva.
  17. Căci Cristos nu m-a trimis ca să botez, ci ca să vestesc evanghelia, nu cu înțelepciunea cuvântului, ca nu cumva să devină zadarnică crucea lui Cristos.
  18. Într-adevăr, cuvântul crucii este nebunie pentru cei care se pierd, dar pentru noi, cei care ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.
  19. Căci este scris: Voi nimici înțelepciunea celor înțelepți și știința celor învățați o voi distruge.
  20. Unde este înțeleptul? Unde-i cărturarul? Unde-i cercetătorul acestui veac? Oare n-a dovedit Dumnezeu că înțelepciunea acestei lumi este nebunie?
  21. Dar pentru că lumea, prin înțelepciunea ei, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să-i mântuiască pe cei care cred prin nebunia predicării.
  22. În timp ce iudeii cer semne, iar grecii caută înțelepciunea,
  23. noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit, scandal pentru iudei și nebunie pentru păgâni,
  24. dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu.
  25. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii.
  26. Fraților, cugetați la chemarea voastră: nu mulți sunt înțelepți în felul lumii, nu sunt mulți puternici, nu sunt mulți de neam ales,
  27. însă Dumnezeu a ales cele nebune ale lumii ca să-i facă de rușine pe cei înțelepți. Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii, ca să le facă de rușine pe cele puternice.
  28. Dumnezeu a ales cele de jos ale lumii și disprețuite, ba chiar cele ce nu sunt, ca să le distrugă pe cele ce sunt,
  29. așa încât nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu.
  30. Iar voi, datorită lui, sunteți în Cristos Isus, care pentru noi a fost făcut de Dumnezeu înțelepciunea, dreptatea, sfințenia și mântuirea,
  31. pentru ca, după cum este scris: Cine se laudă, în Domnul să se laude.

  I. INTRODUCERE

  Destinatarii

  Capitolul 1

  1 Paul, chemat să fie apostol al lui Cristos Isus prin voința lui Dumnezeu, și fratele Sostene, 2 către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, celor care au fost sfințiți în Cristos Isus, chemați să fie sfinți împreună cu toți cei care invocă în orice loc numele Domnului nostru Isus Cristos, Domnul lor și al nostru: 3 har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos.

  Rugăciuni de mulțumire

      4 Îi mulțumesc Dumnezeului meu a întotdeauna cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Cristos Isus, 5 pentru că în el ați fost îmbogățiți în toate, în tot cuvântul și în toată cunoașterea. 6 Astfel, mărturia lui Isus Cristos a fost întărită în voi, 7 așa încât să nu duceți lipsă de nici un har în timp ce așteptați revelarea Domnului nostru Isus Cristos, 8 care vă va întări până la sfârșit ca să fiți fără vină în ziua Domnului b nostru Isus Cristos c. 9 Credincios este Dumnezeu de care ați fost chemați la comuniunea cu Fiul său, Isus Cristos Domnul nostru.


  II. DEZORDINI ÎN BISERICA DIN CORINT

  1. DIVIZIUNI ÎN COMUNITATE

  Cele patru grupări

      10 Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Isus Cristos, să fiți toți în armonie d și să nu fie între voi dezordini, ca să fiți desăvârșiți în același cuget și în aceeași simțire. 11 De fapt, despre voi, frații mei, mi s-a adus la cunoștință, de către cei din [casa] Cloei, că între voi sunt certuri. 12 Spun aceasta pentru că fiecare dintre voi zice: "Eu sunt al lui Paul", "Eu sunt al lui Apolo", "Eu sunt al lui Chefa", "Eu sunt al lui Cristos". 13 Oare a fost Cristos împărțit? e Oare Paul a fost răstignit pentru voi, sau în numele lui Paul ați fost botezați? 14 Îi mulțumesc lui Dumnezeu f că n-am botezat pe nici unul dintre voi, afară de Crispus și Gaius, 15 pentru ca nimeni să nu spună că ați fost botezați în numele meu. 16 I-am botezat și pe cei din casa lui Stefanas g. În afară de aceștia nu știu să mai fi botezat pe altcineva. 17 Căci Cristos nu m-a trimis ca să botez, ci ca să vestesc evanghelia, nu cu înțelepciunea cuvântului, ca nu cumva să devină zadarnică crucea lui Cristos.

  Înțelepciunea crucii

      18 Într-adevăr, cuvântul crucii este nebunie pentru cei care se pierd, dar pentru noi, cei care ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. 19 Căci este scris:
      Voi nimici înțelepciunea celor înțelepți
      și știința celor învățați o voi distruge
  .
  20 Unde este înțeleptul? Unde-i cărturarul? Unde-i cercetătorul acestui veac? Oare n-a dovedit Dumnezeu că înțelepciunea acestei lumi este nebunie? 21 Dar pentru că lumea, prin înțelepciunea ei, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să-i mântuiască pe cei care cred prin nebunia predicării. 22 În timp ce iudeii cer semne, iar grecii caută înțelepciunea, 23 noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit, scandal pentru iudei și nebunie pentru păgâni, 24 dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. 25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii.

  Experiența corintenilor

      26 Fraților, cugetați la chemarea voastră: nu mulți sunt înțelepți în felul lumii, nu sunt mulți puternici, nu sunt mulți de neam ales, 27 însă Dumnezeu a ales cele nebune ale lumii ca să-i facă de rușine pe cei înțelepți. Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii, ca să le facă de rușine pe cele puternice. 28 Dumnezeu a ales cele de jos ale lumii și disprețuite, ba chiar cele ce nu sunt, ca să le distrugă pe cele ce sunt, 29 așa încât nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu. 30 Iar voi, datorită lui, sunteți în Cristos Isus, care pentru noi a fost făcut de Dumnezeu înțelepciunea, dreptatea, sfințenia și mântuirea, 31 pentru ca, după cum este scris: Cine se laudă, în Domnul să se laude.

   

  Note de subsol


  a În câteva manuscrise vechi avem: lui Dumnezeu.
  b Expresia ziua Domnului, în scrisorile sfântului Paul, nu se referă la "duminică", ci la venirea lui Cristos (parusia), când toate lucrurile îşi vor găsi împlinirea în el (1Tes 5,2; 2Tes 2,2; 1Cor 1,8; 5,5; 2Cor 1,14; Fil 1,6.10; 2,16).
  c În multe manuscrise vechi este omis: Cristos.
  d Lit.: să vorbiţi toţi acelaşi lucru.
  e Câteva manuscrise dau propoziţiei un sens declarativ: Cristos nu a fost împărţit.
  f Unele manuscrise omit: lui Dumnezeu.
  g Numele propriu Stephanas este o formă prescurtată de la Stephanéphoros ("cel care poartă coroana").
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro