1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 10

  1. Atunci s-a dus Roboam la Sichem, pentru că la Sichem se adunaseră toți Israeliții, ca să-l facă rege.
  2. Când a auzit de aceasta Ierobnam, fiul lui Nabat, care se afla în Egipt, unde fugise de regele Solomon, s-a întors Ieroboam din Egipt.
  3. Iar Israeliții au trimis și l-au chemat. Venind deci Ieroboam și tot Israelul, au grăit lui Roboam așa:
  4. "Tatăl tău a pus jug greu pe noi. Tu însă ușurează-ne de munca silnică a tatălui tău și de jugul cel greu, care d-a pus el pe noi și îți vom sluji".
  5. Iar Roboam le-a zis: "Veniți peste trei zile la mine!" Și s-a împrăștiat poporul.
  6. Atunci s-a sfătuit regele Roboam eu bătrânii care fuseseră sfetnicii lui Solomon, tatăl lui, cât a trăit el și le-a zis: "Cum mă sfătuiți să răspund poporului acestuia?"
  7. Iar ei i-au zis: "De vei fi bun acum cu poporul acesta, de le vei face pe plac și le vei vorbi cu blândețe, atunci ei îți vor fi robi în toate zilele".
  8. Dar el n-a ținut seama de sfatul ce i-au dat bătrânii, ci a început să se sfătuiască cu oamenii cei tineri care crescuseră cu el și-i avea ca sfetnici pe lângă sine
  9. Și le-a zis: "Ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia, care mi-a grăit așa: Ușurează-ne jugul pe care tatăl tău l-a pus pe noi?"
  10. Oamenii cei tineri, care crescuseră cu el, i-au răspuns și i-au zis: "Poporului care ți-a vorbit: Tatăl tău a pus jug greu peste noi, iar tu ușurează-ni-l, spune-le așa: Degetul meu cel mic e mai gros decât mijlocul tatălui meu.
  11. Tatăl meu a pus jug greu pe voi, eu însă voi mări jugul vostru; tatăl meu v-a pedepsit cu biciul, eu însă vă voi bate cu scorpioane".
  12. Și a venit Ieroboam împreună eu tot poporul la Roboam, în ziua a treia, după cum le poruncise regele, când zisese: "Veniți la mine peste trei zile".
  13. Atunci regele le-a răspuns cu asprime, căci n-a ținut seamă regele Roboam de sfatul bătrânilor, ci le-a grăit după sfatul oamenilor tineri așa:
  14. "Tatăl meu pus jug greu peste voi, eu însă îl voi mări; tatăl meu v-a pedepsit cu biciul; eu însă vă voi bate cu scorpioane".
  15. Și n-a ascultat regele de popor, pentru că așa fusese rânduit de la Dumnezeu, ca să-și împlinească Domnul cuvântul Său, pe care-l grăise prin Ahia Șilonitul lui Ieroboam, fiul lui Nabat.
  16. Când tot Israelul a văzut că regele nu-l ascultă, atunci poporul a răspuns regelui, zicând: "Ce parte mai avem noi cu David? Nu mai avem nimic cu fiul lui Iesei. La corturi, Israele! Davide, vezi de casa ta!" Și s-au împrăștiat toți Israeliții pe la corturile lor.
  17. Iar Roboam a rămas rege numai peste fiii lui Israel care locuiau în cetățile Iudei.
  18. Atunci regele Roboam a trimis împotriva lor pe Adoniram, care era căpetenie peste strânsul dărilor; dar fiii lui Israel l-au bătut cu pietre și el a murit. Iar regele Roboam s-a grăbit să se suie în carul său, ca să fugă la Ierusalim.
  19. Așa s-a despărțit Israel de casa lui David, până în ziua de astăzi.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro