1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 17

  1. În locul lui Asa, s-a făcut rege Iosafat, fiul său. Și s-a întărit și el împotriva Israeliților;
  2. Căci a așezat oștire în toate cetățile întărite ale Iudei și în cetățile lui Efraim pe care le stăpânise Asa, tatăl său.
  3. Și a fost Domnul cu Iosafat, pentru că acesta a umblat în căile cele dintâi ale lui David, tatăl său, și n-a căutat la Baali,
  4. Ci a căutat pe Dumnezeul tatălui său și a lucrat după poruncile Lui, iar nu după faptele Israeliților.
  5. Pentru aceasta i-a întărit Domnul domnia în mâna lui și tot Iuda îi aducea daruri lui Iosafat, și a avut el bogăție și mărire multă.
  6. Inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului. Afară de aceasta, el a desființat din Iuda și înălțimile cu jertfelnice și Așerele.
  7. Iar în anul al treilea al domniei sale, a trimis pe cinci din căpeteniile sale și anume: pe Benhail, Obadia, Zaharia, Natanael și Miheia, ca să învețe poporul prin cetățile lui Iuda;
  8. Împreună cu ei a trimis și din leviți: pe Șemaia, Netania, Zebadia, Asael, Șemiramot, Ionatan, Adonie, Tobie, Tob-Adonie; iar din preoți, pe Elișama și pe Ioram.
  9. Aceștia au învățat în Iuda, având cu ei cartea legii Domnului; și au cutreierat toate cetățile lui Iuda și au învățat poporul.
  10. În vremea aceasta, în toate regatele țărilor, care erau împrejurul Iudei, intrase frica Domnului și nu îndrăznea nimeni să se lupte cu Iosafat.
  11. Și i se aduceau lui Iosafat daruri și argint ca bir, până și din partea Filistenilor; asemenea și Arabii îi aduceau vite mărunte; șapte mii șapte sute de berbeci și șapte mii șapte sute de țapi.
  12. Astfel a ajuns Iosafat la cea mai înaltă mărire și a zidit în Iuda cetățui și cetăți pentru provizii.
  13. El a avut multe provizii în cetățile lui Iuda și oameni de război viteji în Ierusalim.
  14. Iată cartea numărătorii lor, după familiile cele după tată ale lor: Din Iuda erau căpetenii peste mii: Adna, căpetenie, care avea sub el trei sute de mii de ostași aleși;
  15. După el Iohanan, căpetenie, care avea sub el două sute optzeci de mii de oameni.
  16. După acesta, Amasia, fiul lui Zicri, care se făgăduise pe sine Domnului, avea cu el două sute de mii de ostași viteji.
  17. Din Veniamin: viteazul ostaș Eliada, care avea sub el două sute de mii de ostași, înarmați cu arcuri și cu scuturi;
  18. După el Iehozabad, care avea sub el o sută optzeci de mii de ostași înarmați.
  19. Aceștia au slujit pe rege, afară de cei pe care regele îi împărțise prin cetățile întărite în tot ținutul lui Iuda.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro