1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 24

  1. Ioaș era de șapte ani când a fost făcut rege și a domnit patruzeci de ani în Ierusalim. Pe mama lui o chema Țibia și era din Beer-Șeba.
  2. Ioaș a făcut lucruri plăcute înaintea ochilor Domnului, în toate zilele lui Iehoiada preotul.
  3. Iehoiada i-a luat două femei și a avut cu ele băieți și fete.
  4. După aceasta și-a pus în gând Ioaș să înnoiască templul Domnului.
  5. De aceea a adunat pe preoți și pe leviți și le-a zis: "Duceți-vă prin cetățile lui Iuda și strângeți de la toți Israeliții argint în fiecare an pentru repararea templului Dumnezeului vostru și grăbiți-vă cu lucrul acesta". Însă leviții nu s-au grăbit.
  6. Atunci a chemat regele pe Iehoiada, capul lor și i-a zis: "Pentru ce nu ceri de la leviți să adune din Iuda și din Ierusalim darea hotărâtă de Moise, robul Domnului, și de către adunarea Israeliților pentru cortul adunării?
  7. Căci Atalia cea nelegiuită și fiii ei au despuiat templul lui Dumnezeu și toate lucrurile care erau sfințite pentru templul Domnului și le-au întrebuințat pentru baali".
  8. Apoi a poruncit regele de s-a făcut o ladă și a pus-o afară la ușa templului Domnului.
  9. Și s-a dat de veste la tot poporul din Iuda și din Ierusalim ca să aducă Domnului darea pe care o pusese Moise, robul lui Dumnezeu, asupra Israeliților în pustiu.
  10. De aceasta le-a părut bine la toate căpeteniile și la tot poporul și au adus și au aruncat argint în ladă până s-a umplut ea.
  11. Și când la timpul său se aducea lada de către leviți la dregătorii regelui și când vedeau că era mult argint în ea, atunci veneau scriitorul regelui și dregătorul arhiereului și deșertau lada, o ridicau și o puneau iar la locul ei. Așa făceau în toate zilele și s-a strâns argint mult.
  12. Iar regele și Iehoiada preotul l-au dat meșterilor de lucrări ai templului Domnului și aceștia și-au tocmit cioplitori de piatră și dulgheri pentru înnoire, asemenea și lucrători în fier și aramă ca să repare templul Domnului.
  13. Și au luat meșterii și au săvârșit lucrările cu mâinile lor și au adus templul lui Dumnezeu la starea lui de mai înainte și l-au întărit.
  14. Iar după ce au sfârșit toate de lucru, au adus argintul rămas înaintea regelui și a lui Iehoiada. Și au făcut din acest argint vase pentru templul Domnului, vase pentru slujbe și pentru arderi de tot, cupe și celelalte vase de aur și de argint. Și au adus necontenit arderi de tot în templul Domnului în toate zilele lui Iehoiada.
  15. Apoi a îmbătrânit Iehoiada și a murit sătul de zile, căci era de o sută treizeci de ani când a murit.
  16. Și l-au înmormântat în cetatea lui David, la un loc cu regii, pentru binele care îl făcuse în Israel, pentru Dumnezeu și pentru templul Lui.
  17. Iar după moartea lui Iehoiada, au venit căpeteniile lui Iuda și s-au închinat regelui; și de atunci regele a început să asculte de ei.
  18. Și au părăsit templul Domnului Dumnezeului părinților lor și au început să slujească Așerelor și idolilor. Din pricina acestui păcat, s-a coborât mânia Domnului peste Iuda și peste Ierusalim.
  19. Și a trimis la ei prooroci, pentru a-i face să se întoarcă la Domnul și i-au sfătuit, dar ei nu i-au ascultat.
  20. Atunci Duhul lui Dumnezeu a cuprins pe Zaharia, fiul lui Iehoiada preotul, care s-a suit pe amvon înaintea poporului și le-a zis: "Așa zice Domnul: Pentru ce călcați poruncile Domnului? Nu veți propăși, fiindcă voi ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi pe voi".
  21. Dar s-au vorbit cu toții împotriva lui și l-au ucis cu pietre, din porunca regelui Ioaș, în curtea templului Domnului.
  22. Regele Ioaș nu și-a adus aminte de binefacerea care i-a făcut-o Iehoiada, tatăl lui Zaharia, ci a ucis pe fiul lui și acesta, când murea, a zis: "Domnul să vadă și să facă dreptate!"
  23. Iar după un an, a venit împotriva lui armata siriană, a intrat în Iuda și în Ierusalim și a stârpit din popor pe toate căpeteniile poporului și toată prada luată de la ei a trimis-o regelui, la Damasc.
  24. Deși oștirea Sirienilor care venise era alcătuită dintr-un mic număr de oameni, Domnul însă a dat în mâna lor o oaste foarte mare, pentru că ei părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor, iar Sirienii aduceau la îndeplinire judecata care era asupra lui Ioaș.
  25. Iar după ce s-au retras Sirienii de la el, rămânând el greu bolnav, slujitorii lui au uneltit împotriva lui, din cauza sângelui fiului lui Iehoiada preotul; și l-au ucis în patul lui și așa a murit. Și l-au înmormântat în cetatea lui David, însă nu l-au îngropat în mormântul regilor.
  26. Iar acei care au uneltit împotriva lui au fost: Zabad, fiul Șimeatei Amonita și Iehozabad, fiul Șimritei Moabita.
  27. Amănuntele despre fiii lui și despre mulțimea proorociilor împotriva lui, precum și despre înnoirea templului lui Dumnezeu, se găsesc scrise în cartea regilor. Iar în locul său a fost făcut rege Amasia, fiul său.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro