1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 4

  1. După aceea a făcut jertfelnic de aramă, lung de douăzeci de coli, lat de douăzeci de coți, înalt de zece coți.
  2. A făcut așa-numita mare de aramă turnată rotund, care avea de la o margine până la cealaltă zece coți, iar înălțimea ei era de cinci coți; o sfoară de treizeci de coți putea să o cuprindă împrejur.
  3. Sub ea de jur-împrejur se aflau chipuri de boi turnate. Boii aceștia, turnați împreună cu marea, erau așezați sub ea de jur-împrejur pe două rânduri, la zece coți depărtare unul de altul.
  4. Marea stătea pe doisprezece boi: trei îndreptați spre miazănoapte, trei îndreptați spre apus, trei îndreptați spre miazăzi și trei îndreptați spre răsărit, iar marea deasupra, pe ei; spatele boilor însă erau înăuntru, sub mare.
  5. Ea era groasă în pereți de un lat de palmă; marginile ei erau ca marginile unei cupe, semănând cu o floare deschisă de crin; în ea încăpeau până la trei mii de baturi.
  6. A mai făcut zece ligheane și le-a așezat cinci în partea dreaptă și cinci în partea stângă, ca să se spele în ele cele pregătite pentru arderile de tot; marea însă era pentru preoți, ca să se spele în ea.
  7. De asemenea a făcut zece sfeșnice de aur, cum trebuia să fie, și le-a pus în templul Domnului, cinci în partea dreaptă și cinci în partea stângă.
  8. A făcut încă zece mese și le-a pus în templul Domnului, cinci în partea dreaptă și cinci în partea stângă; și a făcut o sută de vase de aur.
  9. A făcut apoi curtea preoților și curtea cea mare; la curți a făcut porți și porțile le-a ferecat cu aramă.
  10. Marea a pus-o în partea dreaptă, spre miazăzi-răsărit.
  11. După aceea Hiram a făcut ligheane și lopeți, castroane, cădelnițe și toate vasele pentru jertfe. Și a sfârșit Hiram lucrările pe care le-a făcut lui Solomon pentru templul lui Dumnezeu:
  12. Cei doi stâlpi cu cele două coroane de pe vârfurile stâlpilor, și două rețele pentru acoperit cele două coroane, care erau pe capetele stâlpilor;
  13. Patru sute de rodii a pus pe rețele, câte două rânduri de rodii pentru fiecare rețea, care acoperea cele două coroane de pe vârful stâlpilor.
  14. A făcut postamente și pe postamente ligheane de spălat;
  15. O mare și sub ea doisprezece boi; 16. Ligheane, lopeți, furculițe și toate celelalte lucruri le-a făcut meșterul Hiram regelui Solomon, pentru templul Domnului, din aramă lustruită.
  16. Acestea le-a turnat regele în preajma Iordanului, într-un pământ cleios, între Sucot și Țereda (Țartan).
  17. Toate lucrurile acestea le-a făcut Solomon în așa de mare număr, încât nu se mai știa greutatea aramei.
  18. De asemenea a făcut Solomon toate lucrurile pentru templul Domnului, jertfelnicul cel de aur și mesele pentru pâinile punerii înainte;
  19. Sfeșnicele și candelele lor de aur curat, ca să fie aprinse după rânduială înaintea Sfintei Sfintelor.
  20. Mucările, candelele și tăvițele de aur, din cel mai curat aur.
  21. Cuțitele, potirele, cățuiele și ceștile tot din cel mai bun aur: ușile templului Domnului, ușile dinăuntru de la Sfânta Sfintelor și ușa de la Sfânta, tot de aur.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro