1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 9

  1. Auzind regina din Saba de faima lui Solomon și voind să-l încerce cu întrebări grele, a venit la Ierusalim cu foarte multă bogăție, cu cămile încărcate cu aromate, cu aur mult și pietre scumpe; și a venit la Solomon și i-a grăit lui toate câte avea în sufletul ei.
  2. Și i-a dezlegat Solomon toate întrebările ei și nu s-a găsit nimic necunoscut pentru Solomon, încât să nu-i dezlege el.
  3. Văzând regina din Saba înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise el,
  4. Mâncările de la masa lui, locurile de ședere ale robilor lui, rânduiala slujitorilor lui și îmbrăcămintea lor, paharnicii lui, îmbrăcămintea lor și arderile de tot pe care le aducea în templu, a rămas uimită.
  5. Și a zis regelui: "Cele ce am auzit eu în țara mea despre lucrurile tale și despre înțelepciunea ta, sunt adevărate;
  6. Dar eu n-am crezut vorbele ce mi se spuneau, până ce n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Și iată nici pe jumătate nu mi s-a grăit de mărirea înțelepciunii tale; tu întreci cu mult faima auzită de mine, despre tine.
  7. Fericiți sunt oamenii tăi și fericite sunt aceste slugi ale tale, care-ți stau totdeauna înainte și-ți ascultă înțelepciunea!
  8. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău Care a binevoit să te pună pe tronul Său, pentru ca să fii rege în numele Domnului Dumnezeului tău. Din dragostea pe care Dumnezeul tău o are către Israel, ca să-l întărească în veci, te-a făcut rege peste el, ca să faci judecată și dreptate".
  9. Și a dăruit ea regelui o sută douăzeci de talanți de aur și mulțime mare de aromate și de pietre scumpe; asemenea aromate, ca cele dăruite de regina din Saba regelui Solomon, nu se mai văzuseră.
  10. În vremea aceea slugile lui Hiram și slugile lui Solomon, care-i aduceau aur de la Ofir, îi aduseseră și lemn roșu și pietre scumpe.
  11. Din acest lemn roșu făcuse regele scările de la templul Domnului și de la casa domnească, precum și chitare și harpe pentru cântăreți. Astfel de lemn nu se mai văzuse niciodată înainte în țara lui Iuda.
  12. Iar regele Solomon a dat reginei din Saba tot ce ea a dorit și a cerut, afară de darul pe care i l-a dat pentru lucrurile pe care ea le adusese regelui. Și așa s-a întors înapoi în țara sa, ea și slugile sale.
  13. Greutatea aurului care i se adusese lui Solomon într-un an era de șase sute șaizeci și șase de talanți de aur.
  14. Afară de acestea, mai aduceau lui Solomon aur și argint solii de la diferite popoare și negustorii, precum și toți regii Arabiei și conducătorii de provincii.
  15. Regele Solomon a făcut două sute de scuturi mari de aur ciocănit în care au intrat câte șase sute de sicli de aur de fiecare scut ciocănit.
  16. Și trei sute de scuturi mici, tot de aur ciocănit, în care au intrat câte trei sute de sicli de aur de fiecare scut. Pe acestea le-a pus regele în Casa Pădurii din Liban.
  17. Apoi a făcut regele un tron mare de os de fildeș și l-a îmbrăcat peste tot cu aur curat,
  18. Iar la tron a făcut șase trepte de suit, un scăunel de aur pentru picioare, prins de tron, rezemători de o parte și de alta a locului de ședere și doi lei care stăteau lângă rezemători
  19. Și încă doisprezece lei care stăteau acolo pe cele șase trepte de o parte și de alta. Așa tron nu se mai găsea în nici un regat.
  20. Toate vasele de băut ale regelui Solomon erau de aur și toate vasele din Casa Pădurii din Liban erau de aur ales. În zilele lui Solomon argintul se socotea ca nimic,
  21. Căci corăbiile regelui umblau la Tarsis eu slugile lui Hiram și la trei ani o dată se întorceau aducând aur și argint, fildeș, maimuțe și păuni.
  22. Astfel Solomon a întrecut pe toți regii pământului în bogăție și înțelepciune.
  23. Și toți regii țărilor căutau să vadă pe Solomon, ca să-i asculte înțelepciunea pe care i-o pusese Dumnezeu în inima lui.
  24. Și fiecare din ei îi aducea vase de argint, de aur, veșminte, arme, aromate, cai și catâri, în fiecare an.
  25. Solomon avea patru mii de iesle pentru caii de pe la carele lui și douăsprezece mii de călăreți, așezați în cetățile unde avea carele și pe lângă rege în Ierusalim.
  26. El domnea peste toți regii, de la râul Eufrat până la țara Filistenilor și până la hotarul Egiptului.
  27. Și a făcut regele să fie aurul și argintul prețuit în Ierusalim ca pietrele de pe drum, iar cedrii, din pricina mulțimii lor, i-a făcut să fie prețuiți ca smochinii cei sălbatici de prin locuri joase.
  28. Cai pentru Solomon i se aduceau din Egipt și din toate țările.
  29. Celelalte fapte ale lui Solomon, de la cele dintâi până la cele din urmă, sunt scrise în cartea lui Natan proorocul, în proorocia lui Ahia Șilonitul și în vedeniile lui Ido văzătorul despre Ieroboam, fiul lui Nabat.
  30. Solomon a domnit în Ierusalim peste tot Israelul patruzeci de ani.
  31. Apoi a răposat Solomon cu părinții săi și l-au îngropat în cetatea lui David, tatăl său. Iar în locul lui s-a făcut rege Roboam, fiul său.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro