1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 3

  1. Solomon a început să înalțe templul Domnului în Ierusalim, pe muntele Moria, unde Se arătase Domnul lui David, tatăl său, și pe locul pe care-l pregătise David, în aria lui Ornan Iebuseul.
  2. Zidirea s-a început în ziua a doua a lunii a doua din anul al patrulea al domniei lui Solomon.
  3. Iată temelia pusă de Solomon la zidurile templului Domnului: lungimea lui era de șaizeci de coji, iar lățimea de douăzeci de coți.
  4. Pridvorul, care era înaintea templului, avea lungimea de douăzeci de coți, cât lățimea templului, iar înălțimea de o sută douăzeci de coți și pe dinăuntru l-a căptușit cu aur curat.
  5. Casa cea mare (Sfânta) însă a căptușit-o cu lemn de chiparos și a îmbrăcat-o cu aur de cel mai bun, iar pe el a săpat finici și lănțișoare.
  6. Apoi a împodobit casa cu pietre scumpe. Aurul era din Parvaim (Ofir).
  7. Pereții casei, tavanul, ușorii, ferestrele și ușile le-a acoperit cu aur și pe pereți a sculptat chipuri de heruvimi.
  8. Sfânta Sfintelor a făcut-o lungă de douăzeci de coți, cât lărgimea casei, și largă de douăzeci de coți, și a îmbrăcat-o cu șase sute de talanți din cel mai bun aur.
  9. Cuiele de aur erau în greutate de cincizeci de sicli fiecare cui. Încăperile de sus încă le-a îmbrăcat cu aur.
  10. Apoi a făcut în Sfânta Sfintelor doi heruvimi săpați în lemn și i-a ferecat cu aur.
  11. Aripile heruvimilor aveau în lungime douăzeci de coți: o aripă de cinci coți atingea peretele templului, iar cealaltă aripă de cinci coți atingea aripa celuilalt heruvim.
  12. Asemenea și aripa de cinci coți a celuilalt heruvim atingea peretele templului, iar cealaltă aripă de cinci coți atingea aripa heruvimului întâi.
  13. Aripile acestor heruvimi întinse erau de douăzeci de coți; heruvimii stăteau în picioare, cu fețele spre Sfânta.
  14. După aceea au făcut o perdea de torturi purpurii, stacojii și albastre și de vison, iar pe ea a închipuit heruvimi.
  15. Înaintea templului au făcut doi Stâlpi, înalți de treizeci și cinci de coți, iar coroanele de deasupra, de cinci coți fiecare.
  16. Au mai făcut lănțișoare, ca cele din Sfânta Sfintelor, și le-a pus pe capetele stâlpilor. Apoi au făcut o sută de rodii și le-au înșirat pe lănțișoare.
  17. În sfârșit au așezat stâlpii înaintea templului, unul în dreapta și altul în stânga și le-a pus nume: celui din dreapta Iachin, iar celui din stânga Booz.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro