1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 11

  1. Atunci a venit Roboam la Ierusalim și a strâns din casa lui Iuda și a lui Veniamin o sută șaptezeci de mii de ostași aleși, ca să lupte în Israel și să întoarcă regatul iarăși sub stăpânirea lui Roboam.
  2. Și a fost cuvântul Domnului spre Șemaia, omul lui Dumnezeu și i-a zis:
  3. "Spune lui Roboam, fiul lui Solomon, regele Iudei și la tot Israelul din neamul lui Iuda și al lui Veniamin:
  4. Așa zice Domnul: Să nu mergeți și să nu faceți război cu frații voștri. Întoarceți-vă fiecare la casa voastră, căci de Mine s-a făcut acest lucru!" și au ascultat ei de cuvintele Domnului și s-au întors înapoi din drumul lor împotriva lui Ieroboam.
  5. Roboam ședea în Ierusalim și a împrejmuit cetățile lui Iuda cu ziduri.
  6. El a întărit Betleemul, Etamul și Tecoa;
  7. Bet-Țurul, Soco și Adulamul,
  8. Gatul, Mareșa și Ziful,
  9. Adoraimul, Lachișul și Azeca,
  10. Țora, Aialonul și Hebronul, care se aflau în neamul lui Iuda și al lui Veniamin.
  11. Cetățile acestea le-a întărit el cu ziduri și a așezat în ele căpetenii și magazii pentru ținut pâine, untdelemn și vin.
  12. Fiecărei cetăți i-a dat scuturi și sulițe și le-a întărit cu foarte mare tărie. Și așa a rămas cu el Iuda și Veniamin.
  13. Apoi s-au adunat la el din toate părțile preoții și leviții, care erau în tot pământul lui Israel,
  14. Căci leviții și-au părăsit așezările și locurile lor, stăpânite de ei, și au venit în Iuda și la Ierusalim, din pricină că Ieroboam și fiii lui îi îndepărtaseră din dregătoria preoției Domnului
  15. Și pentru că Ieroboam își pusese preoți pentru înălțimi și pentru țapii și vițeii pe care îi făcuse el.
  16. Iar după ei au venit la Ierusalim din toate semințiile lui Israel și aceia care își aveau inima îndreptată să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru ca să aducă jertfă Domnului Dumnezeului părinților lor.
  17. Și așa au întărit aceștia regatul lui Iuda și l-au sprijinit pe Roboam, fiul lui Solomon, timp de trei ani., pentru că trei ani a umblat el pe căile lui David și ale lui Solomon.
  18. Roboam și-a luat de femeie pe Mahalat, fiica lui Ierimot, fiul lui David și al Abihailei, fiica lui Eliab, fiul lui Iesei.
  19. Aceasta i-a născut fii pe Ieuș, pe Șemaria și pe Zaham.
  20. După ea a mai luat pe Maaca, fiica lui Abesalom, care i-a născut pe Abia, pe Atai, pe Ziza și pe Șelomit.
  21. Roboam însă iubea pe Maaca, fiica lui Abesalom, mai mult decât pe toate femeile și decât pe toate concubinele sale, căci el a avut optsprezece femei și șaizeci de concubine și a născut cu ele douăzeci și opt de băieți și șaizeci de fete.
  22. Și a pus Roboam pe Abia, fiul Maacăi, conducător peste frații lui, pentru că pe el voia să-l facă rege.
  23. Și a lucrat înțelepțește, căci și-a împărțit toți feciorii săi în toate cetățile întărite din tot pământul lui Iuda și al lui Veniamin și le-a dat întreținere mare și le-a căutat mulțime de femei.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro