1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 23

  1. Iar în anul al șaptelea s-a întărit Iehoiada și a luat de tovarăș cu el pe căpeteniile de peste sute, adică pe Azaria, fiul lui Ieroham, pe Ismael, fiul lui Iohanan, pe Azaria, fiul lui Obed, pe Maaseia, fiul lui Adaia și pe Elișafat, fiul lui Zicri.
  2. Și au umblat de jur-împrejur prin Iuda și au adunat pe leviții din toate cetățile lui Iuda și pe capii de familii după tată ai lui Israel și au venit la Ierusalim.
  3. Aici a făcut toată adunarea legământ cu regele în templul lui Dumnezeu. Și a zis Iehoiada către ei: "Iată fiul regelui trebuie să fie de acum rege, așa a grăit Domnul pentru fiii lui David.
  4. Iată ce trebuie să faceți voi: Trei părți dintre voi, care intră cu rândul de săptămână, atât dintre preoți, cât și dintre leviți, să fie ușieri pe la uși;
  5. Trei părți la casa regelui și trei părți la poarta Iesod; iar poporul să stea tot în curțile templului Domnului.
  6. Nimeni să nu intre în templul Domnului, afară de preoții și leviții care fac slujbă. Ei pot să intre, pentru că sunt sfințiți; iar tot poporul să stea de strajă pentru Domnul.
  7. Leviții să înconjoare pe rege din toate părțile, fiecare cu arma lui în mâna sa; și cine va intra în templu să fie ucis. Și să fiți pe lângă rege, când va intra și când va ieși".
  8. Și au făcut leviții și tot Iuda ce le-a poruncit Iehoiada preotul. Atunci și-a luat fiecare oamenii săi, de aceia care intrau eu rândul de săptămână sau pe acei care își făcuseră săptămâna, pentru că Iehoiada preotul nu dăduse drumul rândurilor care erau să fie schimbate.
  9. Și a împărțit Iehoiada preotul căpeteniilor de peste sute sulițile și scuturile cele mari și cele mici ale lui David, care erau în templul lui Dumnezeu.
  10. Apoi a așezat tot poporul, având fiecare în mână arma sa, de la partea dreaptă a templului până la partea stângă a templului, înconjurând jertfelnicul și templul, ca să facă cerc în jurul regelui.
  11. După aceea l-au adus pe rege și i-au pus coroana și podoabele, i-au dat să țină în mână legea și l-au făcut rege; iar ungerea a săvârșit-o Iehoiada preotul și fiii lui, zicând: "Să trăiască regele!"
  12. Atunci a auzit Atalia strigătele poporului care alerga și cânta laude pentru rege și a venit și ea la popor în templul Domnului să privească;
  13. Și iată regele ședea pe tronul lui la intrare și pe lângă rege, căpeteniile, trâmbițașii și tot poporul țării se veseleau și sunau din trâmbițe; iar cântăreții, care erau cu instrumente de cântare și cei care cântau din gură, cântau cântările de laudă. Atunci Atalia și-a rupt hainele sale și a început să strige: "Vânzare! Vânzare!"
  14. Iar Iehoiada preotul a chemat pe căpeteniile cele peste sute, care erau cu comanda armatei și le-a zis: "Scoateți-o afară din templu și cine va urma după ea să fie ucis cu sabia!" Pentru că preotul zisese: "Să nu o ucideți în templul Domnului!"
  15. Și i-au făcut loc să iasă. Iar când a ajuns ea la intrarea casei regelui, cea dinspre poarta cailor, au omorât-o acolo.
  16. Și a făcut Iehoiada legământ cu tot poporul și cu regele, ca să fie ei popor al Domnului.
  17. Apoi s-a dus tot poporul la capiștea lui Baal și au dărâmat-o și au sfărâmat jertfelnicele lui și chipurile lui și a omorât pe Matan, preotul lui Baal, dinaintea jertfelnicelor.
  18. După aceea a încredințat Iehoiada dregătoriile templului Domnului în mâinile preoților și ale leviților; a împărțit pe preoți și pe leviți în cete, care trebuiau să facă slujbă cu rândul, cum așezase David pentru templul Domnului, ca să aducă arderi de tot Domnului, cum este scris în legea lui Moise, cu bucurie și cu cântare după cum rânduise David.
  19. A așezat de asemenea portari la porțile templului Domnului, ca să nu poată intra cel ce este necurat prin vreo faptă.
  20. Apoi a luat pe căpeteniile cele peste sute, pe viteji, pe căpeteniile poporului și pe tot poporul țării și l-au petrecut pe rege de la templul Domnului până la casa domnească, intrând pe poarta cea înaltă, în casa regelui; și l-au așezat pe tronul regatului.
  21. Și s-a veselit tot poporul țării și s-a liniștit cetatea. Iar pe Atalia au omorât-o cu sabia.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro