1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 15

  1. Atunci s-a pogorât Duhul lui Dumnezeu asupra lui Azaria, fiul lui Oded,
  2. Și i-a ieșit înaintea lui Asa și i-a zis: "Ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Veniamin: Domnul este cu voi când și voi sunteți cu El. De-L veți căuta, va fi găsit de voi, iar de Îl veți părăsi, și El vă va părăsi.
  3. Multe zile a fost Israel fără Dumnezeul Cel adevărat și fără de preot-învățător și fără de lege;
  4. Dar când el, în strâmtorarea lui, s-a întors la Domnul Dumnezeul lui Israel și L-a căutat, El S-a lăsat găsit de ei.
  5. În acele vremuri n-a avut pace, nici cel ce ieșea, nici cel ce intra, căci mari tulburări au fost între toți locuitorii țărilor;
  6. Popor cu popor se lupta și cetate cu cetate, pentru că Dumnezeu îi aducea la tulburări prin tot felul de necazuri.
  7. Dar voi întăriți-vă și să nu vă obosească mâinile, pentru că veți avea plată pentru faptele voastre!"
  8. Când a auzit Asa cuvintele acestea și proorocia lui Azaria, fiul lui Oded, proorocul, s-a înfiripat în putere și a azvârlit idolii păgânești din toată țara lui Iuda și a lui Veniamin și din cetățile pe care le luase din muntele lui Efraim, și a înnoit jertfelnicul Domnului care era dinaintea pridvorului.
  9. Apoi a adunat pe tot Iuda și pe tot Veniaminul și pe străinii din Efraim, din Manase și din Simeon, care locuiau cu ei, căci mulți din Israel au trecut la el, când au văzut că Domnul Dumnezeu este cu el.
  10. Aceștia s-au adunat la Ierusalim în luna a treia din anul al cincisprezecelea al domniei lui Asa.
  11. Și au adus în ziua aceea jertfă Domnului din prada care o adunaseră: din vitele cele mari, șapte sute de jertfe, și din vitele mărunte, șapte mii.
  12. După aceea au făcut legământ între ei, ca să caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor, cu toată inima lor și cu tot sufletul lor;
  13. Iar tot cel ce nu va căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel să moară, ori mic de va fi, ori mare, ori bărbat de va fi, ori femeie.
  14. Și s-au legat ei cu jurământ către Domnul cu glas tare și cu strigăte mari și în sunetul trâmbițelor și al buciumelor.
  15. Și le-a părut bine la toți Iudeii de acest jurământ, pentru că cu toată inima lor s-au jurat și cu toată stăruința L-au căutat, și El S-a dat lor să fie găsit. Și le-a dat lor Domnul odihnă din toate părțile.
  16. Pe Maaca, mama sa, regele Asa a lipsit-o de vrednicia de regină, pentru că ea făcuse un chip turnat pentru Astarte. Asa a răsturnat chipul cel turnat, pe care-l făcuse ea, l-a sfărâmat în bucăți și l-a ars în valea Chedronului.
  17. Deși înălțimile din Israel n-au fost de tot depărtate, ci au mai durat încă în Israel, totuși Asa și-a avut inima sa întreagă la Domnul în toate zilele vieții sale.
  18. Și a adus el în templul lui Dumnezeu lucrurile care le afierosise tatăl său și lucrurile care le afierosise el: adică aurul, argintul și vasele.
  19. Și război n-a mai fost până în anul al treizeci și cincilea al domniei lui Asa.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro