1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 28

  1. Ahaz era de douăzeci de ani când a fost făcut rege și a domnit șaisprezece ani în Ierusalim; însă el n-a făcut lucruri plăcute înaintea ochilor Domnului, precum făcuse David, strămoșul lui,
  2. Ci a mers pe urmele regilor lui Israel și a făcut chiar chipuri turnate de baali.
  3. A săvârșit tămâieri în valea fiilor lui Hinom și a trecut pe fiii săi prin foc făcând urâciunile popoarelor pe care le alungase Domnul dinaintea fiilor lui Israel.
  4. A adus jertfe și tămâieri pe înălțimi, pe dealuri și pe sub orice copac înfrunzit.
  5. De aceea l-a dat Domnul Dumnezeu în mâna regelui Sirienilor, care l-au lovit și i-au luat o mulțime de robi și i-au dus în Damasc. De asemenea a mai fost dat și în mâna regelui lui Israel, care și acela a pricinuit mari pierderi regatului său;
  6. Căci Pecah, fiul lui Remalia, regele lui Israel, a ucis într-o singură zi o sută douăzeci de mii în Iuda, toți numai oameni de război, pentru că aceia părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor.
  7. Iar Zicri, un viteaz din Efraim, a ucis pe Maaseia, fiul regelui, pe Azricam, căpetenia curții, și pe Elcana, care era al doilea după rege.
  8. Și au luat fiii lui Israel de la frații lor din Iuda două sute de mii de femei, băieți și fete, ca robi; de asemenea au luat de la ei și multă pradă și au dus prada în Samaria.
  9. Acolo însă se afla un prooroc al Domnului, care se numea Oded. Acesta a ieșit înaintea oștirii care venea la Samaria și le-a zis: "Iată Domnul Dumnezeul părinților voștri, fiind mâniat pe Iuda, i-a dat în mâinile voastre, și voi i-ați ucis cu o sălbăticie care a ajuns până la cer.
  10. Și acum vă gândiți să vă faceți robi și roabe pe fiii lui Iuda și ai Ierusalimului.
  11. Așadar, ascultați-mă și duceți înapoi pe robii care i-ați luat de la frații voștri; căci altfel flacăra mâniei Domnului va fi peste voi".
  12. Atunci s-au sculat unii din căpeteniile fiilor lui Efraim: Azaria, fiul lui Iohanan, Berechia, fiul lui Meșilemot, Iezechia, fiul lui Șalum și Amasa, fiul lui Hadlai, împotriva celor care se întorceau din război
  13. Și le-au zis: "Să nu aduceți pe robi aici, pentru că am fi vinovați înaintea Domnului. Vreți să mai adăugați la păcatele noastre și la vinovățiile noastre? Căci și așa este mare vinovăția noastră și văpaia mâniei Domnului este peste Israel".
  14. Atunci ostașii au luat pe robi și prăzile înaintea căpeteniilor oștirii și a întregii adunări.
  15. Și s-au sculat bărbații amintiți mai sus, au luat pe robi și din pradă au îmbrăcat pe toți cei goi, le-au dat haine și încălțăminte, i-au hrănit, i-au adăpat și i-au uns cu untdelemn, și pe toți care erau slabi i-au pus pe asini și i-au dus la Ierihon, cetatea finicilor, la frații lor; iar ei s-au întors apoi la Samaria.
  16. În acea vreme a trimis regele Ahaz la regele Asirienilor, ca să-l ajute,
  17. Că Edomiții iar au venit și au ucis pe mulți din Iuda și au luat robi;
  18. Asemenea și Filistenii năvăliseră în cetățile din ținuturile de la șes și de la miazăzi ale lui Iuda și luaseră Bet-Șemeșul, Aialonul, Ghederotul și Soco cu satele care țineau de el, Timna cu satele care țineau de ea, și Ghimzo cu satele lui și se așezaseră acolo.
  19. Așa smerise Domnul pe Iuda din pricina lui Ahaz, regele lui Iuda, pentru că dusese el pe Iuda la destrăbălare și păcătuise greu înaintea Domnului.
  20. Tiglatfalasar, regele Asiriei, a venit într-adevăr la el; însă în loc să-l ajute, i-a făcut greutăți,
  21. Pentru că Ahaz luase vistieriile din templul Domnului și din casa regelui și de la căpeteniile poporului și le dăduse regelui Asiriei, dar nu spre bine.
  22. Căci el și atunci, când se afla în strâmtorare, n-a încetat a săvârși fărădelege înaintea Domnului. Așa era regele Ahaz.
  23. El a adus jertfe dumnezeilor din Damasc, crezând că ei l-au bătut, și zicea: "Fiindcă dumnezeii regilor Sirienilor le-au ajutat lor, le voi aduce jertfă, și ei îmi vor ajuta și mie". Însă ei au fost pricina căderii lui și pricina căderii a tot Israelul.
  24. Ahaz a strâns vasele templului lui Dumnezeu, le-a sfărâmat și a încuiat ușile templului Domnului; și și-a făcut jertfelnice pe la toate colțurile în Ierusalim;
  25. Și prin toate cetățile lui Iuda a făcut locuri înalte ca să tămâieze la alți dumnezei. Prin aceasta a mâniat pe Domnul Dumnezeul părinților săi.
  26. Celelalte fapte ale lui și toate căile lui, cele dintâi și cele de pe urmă, se găsesc scrise în cartea regilor lui Iuda și ai lui Israel.
  27. Și a răposat Ahaz cu părinții săi și l-au înmormântat în cetate, în Ierusalim; dar nu l-au pus în gropnițele regilor lui Israel. În locul lui s-a făcut rege Iezechia, fiul său.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro