1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 2

  1. Apoi Solomon hotărî să înalțe templu numelui Domnului și casă domnească pentru sine.
  2. În acest scop Solomon a tocmit șaptezeci de mii de oameni ca să care poveri și optzeci de mii de tăietori de piatră din munte, iar peste ei, trei mii șase sute de supraveghetori.
  3. Apoi a trimis Solomon la Hiram, regele Tirului, să i se spună: "Cum ai făcut cu David, tatăl meu, și i-ai trimis cedrii pentru clădirea casei lui de locuit, așa să faci și cu mine.
  4. Iată și eu, fiul lui, zidesc templu numelui Domnului Dumnezeului meu, ca să îl închin Lui, pentru ca să se ardă înaintea Lui tămâie mirositoare, să I se înfățișeze pururea pâinile punerii înainte și să I se aducă arderi de tot dimineața și seara, în ziua odihnei, la lună nouă și la sărbătorile Domnului Dumnezeului nostru, ceea ce s-a poruncit pentru totdeauna lui Israel.
  5. Templul pe care voiesc să-l fac este mare, pentru că mare este Dumnezeul nostru și mai presus de toți dumnezeii.
  6. Și cine poate să-I zidească Lui templu, când cerul și cerurile cerurilor nu-L încap? Și cine sunt eu, ca să-I pot zidi templu? Fără numai doar pentru a se tămâia înaintea Lui.
  7. Trimite-mi dar un om care să știe să facă lucruri de aur, de argint, de aramă și de fier, de tort purpuriu, stacojiu și albastru și care să mai știe a săpa și a face toate acestea împreună cu meșterii care sunt aici la mine în Iuda și Ierusalim și pe care i-a pregătit David, tatăl meu.
  8. Să-mi trimiți lemn de cedru, de chiparos și de molift din Liban, căci știu că robii tăi pricep să taie lemn în Liban, și robii mei vor merge cu ai tăi,
  9. Ca să-mi pregătească lemn mult, deoarece locașul pe care voiesc să-l fac este mare și minunat.
  10. Iată, robilor tăi, tăietorilor care taie lemnul, le dau hrană: douăzeci de mii de core de grâu, douăzeci de mii de core de orz, douăzeci de mii de baturi de vin și douăzeci de mii de baturi de untdelemn".
  11. Hiram, regele Tirului, a răspuns la aceasta, prin o scrisoare pe care a trimis-o lui Solomon, următoarele: "Din iubire pentru poporul Său, Domnul te-a pus pe tine rege peste el".
  12. Apoi Hiram mai zicea: "Binecuvântat fie Domnul Dumnezeul lui Israel, Cel ce a făcut cerul și pământul și a dat regelui David fiu înțelept, cu minte și pricepere, care are de gând să înalțe templu Domnului și casă regală pentru sine.
  13. Așadar îți trimit un om înțelept și înzestrat cu știință, și anume pe meșterul Hiram-Abi,
  14. Fiul unei femei dintre fiicele lui Dan, iar tatăl său e tirian. Acela știe să facă lucruri de aur și de argint, de aramă și de fier, de piatră și de lemn, de tort purpuriu, stacojiu și albastru, de în și de purpură; știe să facă tot felul de sculpturi și să îndeplinească tot ce i se va porunci, împreună cu meșterii tăi, cu meșterii domnului meu David, tatăl tău.
  15. Iar grâul, orzul, untdelemnul și vinul de care vorbești tu, domnul meu, trimite-l robilor tăi.
  16. Noi însă vom tăia lemn din Liban cât îți va trebui și-l vom duce cu plutele pe mare la Iafa, iar de acolo îl vei duce tu la Ierusalim".
  17. Apoi Solomon a numărat pe toți străinii care se aflau atunci în pământul lui Israel, afară de numărătoarea pe care o făcuse David, tatăl său, și s-au găsit o sută cincizeci și trei de mii șase sute inși.
  18. Din aceștia a făcut șaptezeci de mii cărători cu spatele și optzeci de mii tăietori de piatră în munte, iar trei mii șase sute, supraveghetori, ca să îndemne pe oameni la lucru.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro