1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 14

  1. Apoi a răposat Abia cu părinții săi și l-au îngropat în cetatea lui David, iar în locul lui s-a făcut rege Asa, fiul său. În zilele sale țara a avut pace zece ani.
  2. Asa a făcut cele bune și plăcute înaintea Domnului Dumnezeului său,
  3. Căci el a îndepărtat jertfelnicele dumnezeilor străini și înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești și a tăiat Așerele.
  4. El a poruncit Iudeilor să caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor și să împlinească legea și poruncile Lui;
  5. A îndepărtat din toate cetățile lui Iuda înălțimile și chipurile turnate ale soarelui. Regatul sub domnia lui a avut pace.
  6. El a zidit cetăți tari în Iuda; căci țara a fost în pace și n-a avut războaie cu nimeni în acei ani, fiindcă Domnul i-a dat odihnă.
  7. Tot el a zis Iudeilor: "Să zidiți cetățile acestea și să le îngrădiți cu ziduri, cu turnuri, cu porți și cu zăvoare; țara este încă a noastră, pentru că am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru; L-am căutat și El ne-a dăruit odihnă din toate părțile". Și au început să le zidească și au izbutit.
  8. Asa avea în oștirea lui trei sute de mii de oameni aleși din seminția lui Iuda, înarmați cu scuturi și cu lănci; iar din seminția lui Veniamin, două sute optzeci de mii de oameni aleși, înarmați cu scuturi și erau și trăgători din arcuri.
  9. Atunci s-a sculat împotriva sa Zerah Etiopianul cu o armată de un milion și cu trei sute de care și a venit până la Mareșa.
  10. Aici i-a ieșit Asa înainte și s-a așezat cu armata sa în linie de bătaie, în valea lui Țefat, lângă Mareșa.
  11. Apoi a strigat Asa către Domnul Dumnezeul său și a zis: "Doamne, la Tine este puterea, ca să ajuți și celui tare și celui ce nu este tare; ajută-ne dar nouă, Doamne Dumnezeul nostru, căci noi în Tine nădăjduim și în numele Tău am pornit împotriva acestei mulțimi, care este atât de mare; Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, să n-aibă omul putere împotriva Ta".
  12. Atunci a lovit Domnul pe Etiopieni înaintea feței lui Asa și înaintea feței lui Iuda și au fugit Etiopienii.
  13. Iar Asa i-a fugărit din urmă împreună cu poporul care era cu el, până la Gherar, și au căzut atâția Etiopieni, de se credea că n-a mai rămas nimeni din ei cu suflet, pentru că aceia cădeau zdrobiți înaintea Domnului și înaintea oștirii Lui. Și au luat de la ei o mare mulțime de pradă.
  14. și au sfărâmat toate cetățile dimprejurul Gherarei, pentru că groaza Domnului intrase în ele. Și au prădat Israeliții toate cetățile și au adus din ele foarte multă pradă.
  15. De asemenea au jefuit și sălașele și au luat o mulțime de turme cu vite mărunte și cămile și s-au întors cu ele la Ierusalim.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro