1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Numerii - a patra carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 1

  1. În ziua întâi a lunii a doua din anul al doilea după ieșirea Israeliților din pământul Egiptului, a grăit Domnul cu Moise în cortul adunării, în pustiul Sinai, și a zis:
  2. "Numărați toată obștea fiilor lui Israel după semințiile lor, după familiile lor și după numele lor, om cu om.
  3. Tot bărbatul de la douăzeci de ani în sus, tot cel ce poate ieși la oaste în Israel, să se numere de tine și de Aaron și să se rânduiască în tabăra lui.
  4. Dar cu voi să mai fie din fiecare seminție câte un om, care e cel mai de seamă în neamul său.
  5. Iată numele bărbaților care vor fi cu voi: din Ruben: Elițur, fiul lui Ședeur;
  6. Din Simeon: Șelumiel, fiul lui Țurișadai;
  7. Din Iuda: Naason, fiul lui Aminadab;
  8. Din Isahar: Natanael, fiul lui Țuar;
  9. Din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;
  10. Din fiii lui Iosif: Elișama, fiul lui Amihud, din Efraim; și Gamaliel, fiul lui Pedațur, din Manase;
  11. Din Veniamin: Abidan, fiul lui Ghedeon;
  12. Din Dan: Ahiezer, fiul lui Amișadai;
  13. Din Așer: Paghiel, fiul lui Ocran;
  14. Din Gad: Eliasaf, fiul lui Raguel;
  15. Din Neftali: Ahira, fiul lui Enan.
  16. Aceștia sunt bărbații aleși ai obștii, capii semințiilor părinților lor, căpeteniile peste mii în Israel".
  17. Luând deci Moise și Aaron pe bărbații aceștia, care au fost numiți pe numele lor,
  18. Au adunat toată obștea în ziua întâi a lunii a doua din anul al doilea și au înscris, după spițele neamului lor, pe toți bărbații de la douăzeci de ani în sus pe seminții, pe familii și pe numele lor, om cu om.
  19. Numărătoarea aceasta a făcut-o Moise în pustiul Sinai, cum îi poruncise Domnul.
  20. Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, după seminția lor, după neamurile lor, după familiile lor, după numele lor, toți bărbații om cu om, de la douăzeci de ani în sus, toți cei buni de oaste,
  21. S-au numărat în seminția lui Ruben patruzeci și șase de mii cinci sute.
  22. Fiii lui Simeon, după seminția lor, după neamurile lor, după familiile lor, după numele lor, toți bărbații om cu om, de la douăzeci de ani în sus, toți cei buni de oaste,
  23. S-au numărat în seminția lui Simeon cincizeci și nouă de mii trei sute.
  24. Fiii lui Gad, după seminția lor, după neamurile lor, după familiile lor, după numele lor, toți bărbații om cu om, de la douăzeci de ani în sus, toți cei buni de oaste,
  25. S-au numărat în seminția lui Gad patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci.
  26. Fiii lui Iuda, după seminția lor, după neamurile lor, după familiile lor, după numele lor, toți bărbații om cu om, de la douăzeci de ani în sus, toți cei buni de oaste,
  27. S-au numărat în seminția lui Iuda șaptezeci și patru de mii șase sute.
  28. Fiii lui Isahar, după seminția lor, după neamurile lor, după familiile lor, după numele lor, toți bărbații om cu om, de ia douăzeci de ani în sus, toți cei buni de oaste,
  29. S-au numărat în seminția lui Isahar cincizeci și patru de mii patru sute.
  30. Fiii lui Zabulon, după semințiile lor, după neamurile lor, după familiile lor, după numele lor, toți bărbații om cu om, de la douăzeci de ani în sus, toți cei buni de oaste,
  31. S-au numărat în seminția lui Zabulon cincizeci și șapte de mii patru sute.
  32. Fiii lui Iosif: fiii lui Efraim, după seminția lor, după neamurile lor, după familiile lor, după numele lor, toți bărbații om cu om, de la douăzeci de ani în sus, toți cei buni de oaste,
  33. S-au numărat în seminția lui Efraim patruzeci de mii cinci sute.
  34. Fiii lui Manase, după seminția lor, după neamurile lor, după familiile lor, după numele lor, toți bărbații om cu om, de la douăzeci de ani în sus, toți cei buni de oaste,
  35. S-au numărat în seminția lui Manase treizeci și două de mii două sute.
  36. Fiii lui Veniamin, după seminția lor, după neamurile lor, după familiile lor, după numele lor, toți bărbații om cu om, de la douăzeci de ani în sus, toți cei buni de oaste,
  37. S-au numărat în seminția lui Veniamin treizeci și cinci de mii patru sute.
  38. Fiii lui Dan, după seminția lor, după neamurile lor, după familiile lor, după numele lor, toți bărbații om cu om, de la douăzeci de ani în sus, toți cei buni de oaste,
  39. S-au numărat în seminția lui Dan, șaizeci și două de mii șapte sute.
  40. Fiii lui Așer, după seminția lor, după neamurile lor, după familiile lor, după numele lor, toți bărbații om cu om, de la douăzeci de ani în sus, toți cei buni de oaste,
  41. S-au numărat în seminția lui Așer patruzeci și una de mii cinci sute.
  42. Fiii lui Neftali, după seminția lor, după neamurile lor, după familiile lor, după numele lor, toți bărbații om cu om, de la douăzeci de ani în sus, toți cei buni de oaste,
  43. S-au numărat în seminția lui Neftali cincizeci și trei de mii patru sute.
  44. Aceștia sunt cei care au intrat la numărătoarea făcută de Moise și Aaron și de cei doisprezece bărbați, căpeteniile lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție, după neamul strămoșesc.
  45. Deci toți fiii lui Israel de la douăzeci de ani în sus, buni de oaste, care au intrat la numărătoare, după familiile lor,
  46. Au fost șase sute trei mii cinci sute cincizeci.
  47. Iar leviții, după seminția părinților lor, n-au fost numărați între ei.
  48. Și a grăit Domnul cu Moise și a zis:
  49. "Vezi ca seminția lui Levi să n-o bagi la numărătoare și să nu-i numeri pe fiii lui Levi cu fiii lui Israel;
  50. Ci rânduiește pe leviți la cortul adunării și le încredințează toate lucrurile lui și toate câte sunt în el. Ei să poarte cortul și toate lucrurile lui, să slujească în el și să își așeze tabăra împrejurul lui.
  51. Când va fi să plece cortul, leviții să-l strângă, și când va fi să se oprească, leviții să-l așeze; iar de se va apropia unul străin, să fie omorât.
  52. Fiii lui Israel să poposească fiecare în tabăra sa și fiecare sub steagul său și în cetele lor.
  53. Iar leviții să-și așeze tabăra aproape, împrejurul cortului adunării, ca să nu vină mânia asupra obștii fiilor lui Israel; și să străjuiască leviții la cortul adunării".
  54. Și au făcut fiii lui Israel toate câte poruncise Domnul lui Moise și Aaron; așa au făcut.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro