1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Numerii - a patra carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 23

  1. Atunci a zis Valaam către Balac: "Zidește-mi aici șapte jertfelnice și pregătește-mi șapte viței și șapte berbeci".
  2. Și a făcut Balac după cum zisese Valaam: au ridicat Balac și Valaam câte un vițel și câte un berbec pe fiecare jertfelnic.
  3. Apoi a zis Valaam către Balac: "Stai lângă jertfa ta, iar eu mă duc, că poate îmi va ieși Domnul înainte și ce-mi va descoperi El aceea îți voi spune". Și a rămas Balac lângă jertfa sa, iar Valaam s-a dus într-un loc înalt să întrebe pe Dumnezeu.
  4. Și S-a arătat Dumnezeu lui Valaam și a zis Valaam către El: "Am zidit șapte jertfelnice și am suit câte un vițel și câte un berbec pe fiecare jertfelnic".
  5. Iar Domnul a pus cuvânt în gura lui Valaam și a zis: "Întoarce-te la Balac și să-i zici așa!"
  6. Și s-a întors la acesta și iată el stătea la arderile de tot ale lui și toate căpeteniile Moabului erau cu el. Și a fost peste el Duhul Domnului și și-a rostit cuvântul său, zicând:
  7. "Din Mesopotamia m-a adus Balac, regele Moabului, din munții Răsăritului și mi-a zis: Vino și-mi blesteamă pe Iacov, vino și osândește pe Israel!
  8. Cum să blestem pe cel ce nu-l blesteamă Dumnezeu? Sau cum să osândesc pe cel ce nu-l osândește Dumnezeu?
  9. De pe vârful muntelui mă uit la el și de pe dealuri îl privesc. Iată un popor care trăiește deosebi și nu se numără cu alte popoare.
  10. Cine va număra pe urmașii lui Iacov și gloatele din Israel cine le va socoti? Să moară sufletul meu moartea drepților acestora și să fie sfârșitul meu ca sfârșitul lor!"
  11. Atunci a zis Balac către Valaam: "Ce mi-ai făcut? Eu te-am adus să-mi blestemi pe vrăjmașii mei și iată tu îi binecuvântezi!"
  12. Valaam însă a zis către Balac: "Oare să nu spun eu lui Balac ceea ce-mi pune Domnul în gură?"
  13. Iar Balac a zis către el: "Vino cu mine în alt loc, de unde nu-l vei vedea tot, ci numai o parte din el vei vedea, iar tot nu-l vei vedea: să mi-l blestemi de acolo".
  14. Și l-a dus pe el la locul de strajă, pe vârful muntelui Fazga, și a zidit acolo șapte jertfelnice și a pus câte un vițel și câte un berbec pe fiecare jertfelnic.
  15. Și a zis Valaam către Balac: "Stai aici lângă jertfa ta, iar eu mă duc să întreb pe Dumnezeu!"
  16. Atunci a întâmpinat Dumnezeu pe Valaam și a pus cuvânt în gura lui și a zis: "Întoarce-te la Balac și să-i grăiești acestea".
  17. Și s-a întors la el și stătea la jertfa sa cu toate căpeteniile Moabului. Și l-a întrebat Balac: "Ce ți-a spus Domnul?"
  18. Iar el și-a rostit cuvântul său și a zis: "Scoală și ascultă Balac! Ia aminte la mine, fiul lui Sefor!
  19. Dumnezeu nu este ca omul, ca să-L minți, nici ca fiul omului, ca să-I pară rău. Au zice-va El și nu va face? Sau va grăi și nu va împlini?
  20. Iată am primit poruncă să binecuvântez; El a binecuvântat și eu nu pot întoarce binecuvântarea.
  21. El nu vede nedreptate în Iacov și nu zărește silnicie în Israel; Domnul Dumnezeul său este cu el și în mijlocul lui se aude strigăt de veselie ca pentru un împărat.
  22. Dumnezeu l-a scos din Egipt, puterea lui este ca a unui taur.
  23. Pentru că nu este vrăjitorie în Iacov, nici farmece în Israel, la vreme se va spune lui Iacov și lui Israel; cele ce vrea să plinească Dumnezeu!
  24. Iată un popor care se ridică asemenea unei leoaice și ca un leu se scoală, care nu se culcă până n-a sfâșiat prada și până n-a băut sângele ucișilor!"
  25. Zis-a Balac către Valaam: "Nici de blestemat să nu-l blestemi, nici de binecuvântat să nu-l binecuvântezi".
  26. Iar Valaam a răspuns și a zis către Balac: "Nu ți-am grăit eu, oare, că voi face ce-mi va spune Domnul?"
  27. Atunci a zis Balac către Valaam: "Hai să te duc în alt loc: poate-I va plăcea lui Dumnezeu și mi-I vei blestema de acolo".
  28. Și a luat Balac pe Valaam pe vârful lui Peor, care privește spre pustie.
  29. Aici Valaam a zis către Balac: "Zidește-mi șapte jertfelnice și pregătește-mi șapte viței și șapte berbeci",
  30. Și a făcut Balac, cum a zis Valaam, și a pus câte un vițel și câte un berbec pe fiecare jertfelnic.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro