1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Numerii - a patra carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 29

  1. "În ziua întâi a lunii a șaptea de asemenea să aveți adunare sfântă, și nici un lucru să nu lucrați; pe aceasta să o socotiți o zi a suflatului în trâmbițe.
  2. Să aduceți ardere de tot, spre miros plăcut Domnului: un vițel, un berbec, șapte miei de câte un an fără meteahnă;
  3. La ei, ca dar de pâine, făină de grâu, frământată cu untdelemn: trei zecimi de efă la vițel, două zecimi de efă la berbec
  4. Și câte o zecime de efă la fiecare din cei șapte miei.
  5. Din turma de capre să aduceți un țap, jertfă pentru păcat, spre curățirea voastră.
  6. Acestea să le aduceți jertfe pe lângă arderea de tot, cu darul de pâine și turnarea lui de la lună nouă și pe lângă arderea de tot necontenită cu darul ei de pâine și turnarea lui, după rânduială, întru miros de bună mireasmă Domnului.
  7. În ziua a zecea a acestei luni să aveți adunare sfântă, să postiți și nici un lucru să nu faceți.
  8. Să aduceți ardere de tot Domnului spre miros de bună mireasmă: un vițel" un berbec și șapte miei de câte un an.
  9. La ei să aduceți dar de pâine, făină de grâu frământată cu untdelemn, trei zecimi de efă la vițel, două zecimi de efă la berbec
  10. Și câte o zecime de efă la fiecare din cei șapte miei.
  11. Iar din turma de capre să aduceți un țap jertfă pentru păcat, spre curățirea voastră; acestea pe lingă jertfa pentru păcat din ziua curățirii și pe lângă arderea de tot cea necontenită cu darul ei de pâine și turnarea ei, care se aduce după rânduială jertfă Domnului, spre miros cu bună mireasmă.
  12. În ziua a cincisprezecea a lunii a șaptea să aveți iar adunare sfântă; nici un lucru să nu lucrați și să sărbătoriți sărbătoarea Domnului șapte zile.
  13. În ziua întâi să aduceți ardere de tot, jertfă, mireasmă plăcută Domnului: din cireadă, treisprezece viței, iar din turmă, doi berbeci, paisprezece miei de câte un an; dar să fie fără meteahnă.
  14. Cu ei, ca dar de pâine, să se aducă făină de grâu frământată cu untdelemn: trei zecimi de efă cu fiecare din cei treisprezece vilei, două zecimi de efă cu fiecare din cei doi berbeci,
  15. Și câte o zecime de efă de fiecare din cei paisprezece miei;
  16. Iar din turma de capre, un țap, jertfă pentru păcat, peste arderea de tot necontenită și darul ei de pâine cu turnarea ei.
  17. A doua zi să se aducă doisprezece vitei, doi berbeci, paisprezece miei de câte un an, fără meteahnă;
  18. Cu ei să se aducă dar de pâine și turnare: la vilei, la berbeci și la miei, după numărul lor, cum e rânduit;
  19. Iar din turma de capre, un țap, jertfă pentru păcat; acestea să le aduceți în afară de arderea de tot necontenită și de darul de pâine cu turnarea ei.
  20. A treia zi să aduceți unsprezece vilei, doi berbeci și paisprezece miei de câte un an, fără meteahnă;
  21. Și cu ei dar de pâine și turnare pentru vitei, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială;
  22. Iar din turma de capre să aduceți un țap, jertfă pentru păcat, peste arderea de tot necontenită cu darul de pâine și turnarea ei.
  23. A patra zi să aduceți zece vilei, doi berbeci și paisprezece miei de câte un an, fără meteahnă;
  24. Cu ei să aduceți dar de pâine și turnare pentru vitei, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, cum e rânduiala;
  25. Iar din turma de capre să aduceți un țap, jertfă pentru păcat, pe lângă arderea de tot necontenită cu darul de pâine și turnarea ei.
  26. În ziua a cincea să aduceți nouă vitei, doi berbeci și paisprezece miei de câte un an, fără meteahnă;
  27. Și cu ei dar de pâine și turnare pentru vilei, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, cum e rânduiala;
  28. Iar din turma de capre să aduceți un țap, jertfă pentru păcat, peste arderea necontenită cu darul de pâine și cu turnarea ei.
  29. În ziua a șasea să aduceți opt vitei, doi berbeci și paisprezece miei, fără meteahnă;
  30. Și eu ei dar de pâine și turnare pentru vilei, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, cum e rânduiala;
  31. Iar din turma de capre, un țap, jertfă pentru păcat, peste arderea de tot necontenită cu darul de pâine și cu turnarea ei.
  32. În ziua a șaptea să aduceți șapte vitei, doi berbeci și paisprezece miei fără meteahnă;
  33. Și cu ei dar de pâine și turnare pentru vilei, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, cum e rânduiala;
  34. Iar din turma de capre să aduceți un țap, jertfă pentru păcat, peste arderea de tot necontenită cu darul de pâine și cu turnarea ei.
  35. În ziua a opta să aveți încheierea sărbătorii; nici un lucru să nu lucrați,
  36. Și să aduceți ardere de tot, jertfă, mireasmă plăcută Domnului: un vițel, un berbec și șapte miei fără meteahnă.
  37. Și cu ei dar de pâine și turnare pentru vițel, pentru berbec și pentru miei, după numărul lor, cum e rânduiala.
  38. Iar din turma de capre să aduceți un țap, jertfă pentru păcat, pe lângă arderea de tot necontenită cu darul de pâine și cu turnarea ei.
  39. Acestea să le aduceți Domnului la sărbătorile voastre, pe lângă arderile de tot ale voastre cu darurile de pâine ale voastre și cu turnările voastre și jertfele voastre de bună voie, pe care le aduceți după făgăduință sau din evlavie".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro