1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Numerii - a patra carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 8

  1. Atunci a grăit Domnul cu Moise și a zis:
  2. "Vorbește cu Aaron și-i spune: Când vei pune candelele în sfeșnic, ca să lumineze partea cea dinaintea lui, să aprinzi în el șapte candele".
  3. Și a făcut Aaron așa: a aprins în sfeșnic, ca să lumineze partea cea din fața lui, șapte candele, cum poruncise Domnul lui Moise.
  4. Iată cum era făcut sfeșnicul: fusul lui de aur era lucrat din ciocan; florile lui toate erau tot din ciocan. După modelul pe care îl arătase Domnul lui Moise, așa s-a făcut sfeșnicul.
  5. Și a grăit cu Moise Domnul și i-a zis:
  6. "Ia pe leviți din mijlocul fiilor lui Israel și-i curăță;
  7. Și ca să-i cureți, să faci cu ei așa: să-i stropești cu apa curățirii, să-și radă cu briciul tot trupul lor, să-și spele hainele și vor fi curați.
  8. Apoi ei să ia un vițel și prinosul de pâine, făină de grâu, amestecată cu untdelemn; iar tu să mai iei un vițel, jertfă pentru păcat.
  9. Adu după aceea pe leviți înaintea cortului adunării, unde vei aduna toată obștea fiilor lui Israel.
  10. Să se apropie leviții înaintea Domnului și fiii lui Israel să-și pună mâinile pe leviți;
  11. Iar Aaron să afierosească pe leviți înaintea Domnului, din partea fiilor lui Israel, ca să facă ei slujbă Domnului.
  12. Apoi leviții să-și pună mâinile pe capetele vițeilor și tu să aduci unul jertfă pentru păcat, iar pe celălalt ardere de tot Domnului pentru curățirea leviților.
  13. Pune apoi pe leviți înaintea Domnului și înaintea lui Aaron și înaintea fiilor lui și-i adu dar Domnului.
  14. Așa vei osebi pe leviți de fiii lui Israel, că vor fi ai Mei.
  15. După aceea vor merge leviții să slujească la cortul adunării, după ce îi vei curăți și îi vei afierosi Domnului;
  16. Căci Îmi sunt dați Mie dintre fiii lui Israel în locul tuturor celor întâi-născuți, care deschide orice pântece;
  17. Căci al Meu este tot întâi-născutul lui Israel, de la om până la dobitoc, pentru că Mi i-am sfințit Mie în ziua când am lovit în pământul Egiptului pe toți întâi-născuții;
  18. Și în locul tuturor întâi-născuților fiilor lui Israel am luat pe leviți;
  19. Și i-am dat pe leviți dar lui Aaron și fiilor lui dintre fiii lui Israel, ca să slujească pentru fiii lui Israel, la cortul adunării și să se roage pentru fiii lui Israel, ca să nu-i ajungă pe fiii lui Israel vreo urgie, când s-ar apropia de locașul sfânt".
  20. Moise și Aaron și toată obștea fiilor lui Israel au făcut cu leviții cum poruncise Domnul lui Moise pentru leviți; așa au făcut cu ei fiii lui Israel.
  21. S-au curățit deci leviții și și-au spălat hainele, iar Aaron a săvârșit sfințirea lor înaintea Domnului și s-a rugat pentru ei, ca să fie curați.
  22. După aceea au intrat leviții să-și facă slujbele lor la cortul adunării, înaintea lui Aaron și înaintea fiilor lui. Cum poruncise Domnul lui Moise pentru leviți, așa au făcut cu ei.
  23. Și a grăit Domnul cu Moise și a zis:
  24. "Aceasta este legea leviților: de la douăzeci și cinci de ani în sus să intre să lucreze la cortul adunării;
  25. Iar la cincizeci de ani să înceteze și să nu mai lucreze.
  26. De acolo înainte să ajute fraților lor a străjui la cortul adunării, dar de lucrat să nu mai lucreze. Așa să faci cu leviții, ca fiecare să fie la slujba lui de paznic".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro