1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Numerii - a patra carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 19

  1. Grăit-a Domnul cu Moise și Aaron și a zis:
  2. "Iată porunca legii, pe care a dat-o Domnul, când a zis: Spune fiilor lui Israel să-ți aducă o junincă roșie, fără meteahnă, care să nu aibă cusur și să nu fi purtat jug;
  3. Să o dai preotului Eleazar, să o scoată afară din tabără, la loc curat, și să o junghie înaintea lui.
  4. Apoi să ia preotul Eleazar din sângele ei și să stropească cu sânge spre partea de dinainte a cortului adunării de șapte ori.
  5. După aceea să o ardă de tot înaintea lui; să ardă adică și carnea și pielea și sângele și necurățenia ei.
  6. Apoi să ia preotul lemn de cedru, isop și ață de lână roșie și să le arunce pe juninca ce se arde.
  7. Să-și spele preotul hainele sale, să-și spele trupul cu apă, apoi să intre în tabără și necurat va fi până seara.
  8. Cel ce a ars-o de asemenea să-și spele hainele sale, să-și spele trupul cu apă și necurat va fi până seara.
  9. Un om curat să strângă cenușa junincii, s-o pună afară din tabără la loc curat și să se păstreze pentru obștea fiilor lui Israel, ca să se facă cu ea apă de stropire, adică apă de curățire.
  10. Cel ce a adunat cenușa junincii să-și spele hainele sale și să fie necurat până seara. Aceasta să fie așezământ veșnic pentru fiii lui Israel și pentru străinii ce trăiesc la dânșii.
  11. Cel ce se va atinge de trupul mort al unui om să fie necurat șapte zile.
  12. Acesta să se curețe cu această apă în ziua a treia și în ziua a șaptea și va fi curat; iar de nu se va curăți în ziua a treia și în ziua a șaptea, nu va fi curat.
  13. Tot cel ce sg va atinge de trupul mort al unui om și nu se va curăți, acela va întina locașul Domnului; omul acela se va stârpi din Israel, căci n-a fost stropit cu apă curățitoare și este necurat și necurăția lui e încă asupra lui.
  14. Iată legea: De va muri un om într-o casă, tot cel ce va intra în casa aceea și câte sunt în casă vor fi necurate șapte zile.
  15. Tot vasul descoperit, care nu este legat la gură și n-are capac pe el, este necurat.
  16. Tot cel ce se va atinge în câmp de cel ucis cu sabia sau de mort sau de os de om sau de mormânt va fi necurat șapte zile.
  17. Pentru cel necurat să se ia din cenușa jertfei arse pentru curățire și să se toarne peste ea într-un vas apă de izvor;
  18. Apoi un om curat să ia isop, să-l moaie în apa aceea și să stropească din ea casa, lucrurile și oamenii câți sunt acolo și pe cel ce s-a atins de os de om sau de ucis sau de mort sau de mormânt.
  19. Cel curat să stropească pe cel necurat în ziua a treia și în ziua a șaptea și să-l curețe în ziua a șaptea. Apoi să-și spele hainele sale și trupul său cu apă și va fi necurat până seara.
  20. Iar dacă vreun om va fi necurat și nu se va curăți, omul acela se va stârpi din obște, căci a spurcat locașul Domnului; căci nu s-a stropit cu apă curățitoare și este necurat.
  21. Acesta să fie așezământ veșnic pentru dânșii. Cel ce a stropit cu apă curățitoare să-și spele hainele sale; cel ce s-a atins de apa curățitoare va fi necurat până seara.
  22. Tot lucrul de care se va atinge cel necurat va fi necurat; și tot ce se va atinge de acel lucru va fi necurat până seara".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro