1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Numerii - a patra carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 31

  1. Apoi a grăit Domnul cu Moise și a zis:
  2. "Răzbună pe fiii lui Israel împotriva Madianiților, și apoi te vei adăuga la poporul tău".
  3. Iar Moise a grăit poporului și a zis: "Înarmați dintre voi oameni pentru război, ca să meargă împotriva Madianiților și să săvârșească răzbunarea Domnului asupra Madianiților.
  4. Din toate semințiile fiilor lui Israel să trimiteți la război, câte o mie din fiecare seminție".
  5. Și și-au ales din miile lui Israel, câte o mie din fiecare seminție, adică douăsprezece mii de oameni, înarmați pentru război.
  6. Pe aceștia i-a trimis Moise la război, câte o mie din fiecare seminție; și cu ei a trimis la război pe Finees, fiul preotului Eleazar, fiul lui Aaron; și acesta avea în mâinile sale vasele sfinte și trâmbițele de strigare.
  7. Și au lovit ei pe Madian, cum poruncise Domnul lui Moise, și au ucis pe toți cei de parte bărbătească.
  8. Împreună cu ucișii lor au căzut și regii madianiți: Evi, Rechem, Țur, Hur și Reba - cinci regi madianiți - și Valaam, fiul lui Beor, a căzut de sabie, împreună cu ucișii acelora.
  9. Iar pe femeile Madianiților și pe copiii lor le-au luat fiii lui Israel în robie; și toate vitele lor, toate turmele lor și toate avuțiile lor le-au luat pradă.
  10. Toate cetățile lor din ținuturile lor cu toate satele lor le-au ars cu foc.
  11. Toată prada și tot ce-au apucat de la om până la dobitoc au luat cu ei.
  12. Robii, prada și cele apucate le-au dus la Moise, la preotul Eleazar și la obștea fiilor lui Israel, în tabăra din șesul Moabului, care este lângă Iordan, în fața Ierihonului.
  13. În întâmpinarea lor au ieșit din tabără Moise, Eleazar preotul și toate căpeteniile obștii.
  14. Atunci s-a mâniat Moise pe căpeteniile oștirii, pe căpeteniile miilor și pe sutașii care se întorseseră de la război, și le-a zis Moise:
  15. "Pentru ce ați lăsat vii toate femeile?
  16. Căci ele, după sfatul lui Valaam, au făcut pe fiii lui Israel să se abată de la cuvântul Domnului, pentru Peor, pentru care a venit pedeapsă asupra obștii Domnului.
  17. Ucideți dar toți copiii de parte bărbătească și toate femeile ce-au cunoscut bărbat, ucideți-le.
  18. Iar pe fetele care n-au cunoscut bărbat, lăsați-le pe toate vii pentru voi.
  19. Și să ședeți afară din tabără șapte zile; toți cei ce ați ucis om și v-ați atins de om ucis să vă curățiți în ziua a treia și în ziua a șaptea, și voi și robii voștri.
  20. Toate hainele, toate lucrurile de piele, tot ce este făcut din păr de capră și toate vasele de lemn să le curățiți".
  21. Apoi a zis preotul Eleazar oștenilor care fuseseră la război: "Hotărârea legii, pe care a dat-o Domnul lui Moise, este aceasta:
  22. Aurul, argintul, arama, fierul, plumbul, cositorul
  23. Și tot ce trece prin foc, să le treceți prin foc, ca să se curețe; afară de aceasta și cu apă de curățire să le curățiți; iar toate cele ce nu se pot trece prin foc, să le treceți prin apă.
  24. Hainele voastre să le spălați în ziua a șaptea și să vă curățiți, iar după aceea veți intra în tabără".
  25. Iarăși a grăit Domnul cu Moise și a zis:
  26. "Socotește prada de război, de la om până la dobitoc, împreună cu Eleazar preotul și cu căpeteniile semințiilor obștii;
  27. Apoi împarte prada în două, între oștenii care au fost la bătălie și între toată obștea.
  28. De la oștenii care au fost la război, ia dare pentru Domnul, câte un suflet la cinci sute, din oameni, din vite, din asini și din oi.
  29. Acestea să le iei din partea lor și să le dai preotului Eleazar ca dar înălțat Domnului.
  30. Iar din jumătatea cuvenită fiilor lui Israel să iei unul la cincizeci din oameni, din vite, din asini și din oi; și pe acestea să le dai leviților, care slujesc la cortul Domnului".
  31. Și a făcut Moise și Eleazar preotul cum poruncise Domnul lui Moise.
  32. Atunci s-a găsit pradă rămasă din cele luate și aduse de cei ce fuseseră la război: șase sute șaptezeci și cinci de mii de oi;
  33. Șaptezeci și două de mii de boi;
  34. Asini, șaizeci și una de mii;
  35. Femei, care n-au cunoscut bărbat, de toate, treizeci și două de mii de suflete.
  36. Jumătate, partea celor ce fuseseră la război, după numărătoare, a fost: oi trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute.
  37. Și darea Domnului din oi a fost: șase sute șaptezeci și cinci;
  38. Boi treizeci și șase de mii, și din aceștia darea Domnului a fost șaptezeci și doi;
  39. Asini, treizeci de mii cinci sute, și din ei darea Domnului a fost șaizeci și unul;
  40. Oameni, șaisprezece mii, și din ei darea Domnului a fost treizeci și două suflete.
  41. Și a dat Moise darea Domnului lui Eleazar preotul, cum poruncise Domnul lui Moise.
  42. Iar partea fiilor lui Israel, pe care a luat-o Moise de la cei ce fuseseră la război, a fost:
  43. Oi, trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute;
  44. Boi, treizeci și șase de mii;
  45. Asini, treizeci de mii cinci sute;
  46. Oameni, șaisprezece mii.
  47. Din această parte a fiilor lui Israel, a luat Moise unul la cincizeci din oameni și din vite, și le-a dat leviților, care făceau slujbă în cortul Domnului, după cum poruncise Domnul lui Moise.
  48. Atunci au venit la Moise căpeteniile oștirii, căpeteniile peste mii și sutașii, și au zis către Moise:
  49. "Robii tăi au numărat pe oștenii care ne-au fost încredințați și n-a lipsit niciunul din ei.
  50. Și iată noi am adus prinos Domnului, fiecare ce am putut dobândi din lucrurile de aur: lanțuri, brățări, inele, cercei și salbe, pentru curățirea sufletelor noastre înaintea Domnului".
  51. Și a luat Moise și Eleazar de la ei toate aceste lucruri de aur.
  52. Aurul acesta, care s-a adus prinos Domnului de către căpeteniile peste mii și peste sute, a fost tot șaisprezece mii șapte sute cincizeci de sicli.
  53. Oștenii au prădat fiecare pentru ei.
  54. Și a luat Moise și preotul Eleazar aurul de la căpeteniile peste mii și peste sute și l-au dus în cortul adunării, pentru pomenirea fiilor lui Israel înaintea Domnului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro