1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Numerii - a patra carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 34

  1. A grăit Domnul cu Moise și a zis:
  2. "Poruncește fiilor lui Israel și le zi: Iată, veți intra în pământul Canaan. Acesta va fi moștenirea voastră; iar hotarele Canaanului sunt acestea:
  3. Partea de miazăzi va începe de la pustiul Sin de lângă Edom și va avea la răsărit, ca hotar, Marea Sărată.
  4. Acest hotar se va îndrepta spre miazăzi, către înălțimea Acravimului; va trece prin Sin și se va întinde până la miazăzi de Cadeș-Barne; apoi va merge către Hațar-Adar trecând la Ațmon.
  5. De la Ațmon, hotarul se va îndrepta spre Râul Egiptului și se va pogorî până la mare.
  6. Iar hotar dinspre apus vă va fi Marea cea Mare. Acesta va fi hotarul vostru dinspre asfințit.
  7. Iar spre miazănoapte, hotarul vostru să-l trageți de la Marea cea Mare până la muntele Hor;
  8. De la muntele Hor, să-l trageți spre Hamat, și hotarul va atinge Țedadul.
  9. De acolo va merge hotarul către Țifron și va atinge Hațar-Enan. Acesta să vă fie hotarul de miazănoapte.
  10. Iar hotarul dinspre răsărit să vi-l trageți de la Hațar-Enan către Șefam;
  11. De la Șefam hotarul se va pogorî spre Ribla, pe la răsărit de Ain, mergând de-a lungul malului Mării Chineret (Ghenizaret) pe partea de răsărit.
  12. De aici hotarul se va pogorî pe Iordan și se va sfârși la Marea Sărată. Acesta va fi pământul vostru, după hotarele lui din toate părțile".
  13. Atunci a dat Moise poruncă fiilor lui Israel și a zis: "Iată pământul pe care voi îl veți împărți în bucăți, prin sorți, și care a poruncit Domnul să se dea la nouă seminții și la jumătate din seminția lui Manase.
  14. Căci semințiilor fiilor lui Ruben cu familiile lor, a fiilor lui Gad cu familiile lor, și jumătate din seminția lui Manase și-au primit partea lor.
  15. Două seminții întregi și o jumătate de seminție și-au primit partea peste Iordan, pe partea răsăriteană, în fața Ierihonului".
  16. A grăit Domnul cu Moise și a zis:
  17. "Iată numele bărbaților care au să vă împartă pământul: Eleazar preotul și Iosua, fiul lui Navi;
  18. Veți mai lua încă și câte o căpetenie de fiecare seminție pentru împărțirea pământului.
  19. Numele acestor bărbați sunt: Caleb, fiul lui Iefoni, pentru seminția Iudei;
  20. Samuel, fiul lui Amihud, pentru seminția fiilor lui Simeon;
  21. Elidad, fiul lui Chislon, pentru seminția lui Veniamin;
  22. Căpetenia Buchi, fiul lui Iogli, pentru seminția fiilor lui Dan;
  23. Căpetenia Haniel, fiul lui Efod, pentru seminția fiilor lui Manase;
  24. Căpetenia Chemuel, fiul lui Șiftan, pentru seminția fiilor lui Efraim;
  25. Căpetenia Elițafan, fiul lui Parnac, pentru seminția fiilor lui Zabulon,
  26. Căpetenia Paltiel, fiul lui Azan, pentru seminția fiilor lui Isahar;
  27. Căpetenia Ahihud, fiul lui Șelomi, pentru seminția fiilor lui Așer;
  28. Căpetenia Pedael, fiul lui Amihud, pentru seminția fiilor lui Neftali".
  29. Aceștia sunt aceia cărora a poruncit Domnul să împartă pământul Canaan la fiii lui Israel.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro