1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Numerii - a patra carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 2

  1. Atunci a grăit Domnul cu Moise și cu Aaron și a zis:
  2. "Fiii lui Israel să poposească fiecare lângă steagul său, în preajma semnelor familiei sale, și să-și așeze taberele înaintea cortului mărturiei și împrejurul lui.
  3. Întâi, spre răsărit, să poposească steagul taberei lui Iuda, cu cetele sale, cu Naason, fiul lui Aminadab, căpetenia fiilor lui Iuda,
  4. Și cu oștenii săi în număr de șaptezeci și patru de mii șase sute.
  5. Alături să poposească seminția lui Isahar, cu Natanael, fiul lui Țuar, căpetenia fiilor lui Isahar,
  6. Și cu oștenii săi în număr de cincizeci și patru de mii patru sute.
  7. Mai departe va poposi seminția lui Zabulon, cu Eliab, fiul lui Helon, căpetenia fiilor lui Zabulon,
  8. Cu oștenii săi în număr de cincizeci și șapte de mii patru sute.
  9. Toți aceștia în număr de o sută optzeci și șase de mii patru sute, care țin de tabăra lui Iuda, să plece întâi.
  10. Spre miazăzi să se așeze tabăra lui Ruben, cu cetele sale și Elițur, fiul lui Ședeur, căpetenia fiilor lui Ruben,
  11. Și cu oștenii săi în număr de patruzeci și șase de mii cinci sute.
  12. Lângă el va poposi seminția lui Simeon, cu Șelumiel, fiul lui Țurișadai, căpetenia fiilor lui Simeon,
  13. Și cu oștenii săi în număr de cincizeci și nouă de mii trei sute.
  14. După acesta va poposi seminția lui Gad, cu Eliasaf, fiul lui Raguel, căpetenia fiilor lui Gad,
  15. Și cu oștenii săi în număr de patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci.
  16. Toți aceștia cu luptătorii lor în număr de o sută cincizeci și una de mii patru sute cincizeci, care țin de tabăra lui Ruben, rânduiți în tabere, vor pleca în rândul al doilea.
  17. După aceea, când va pleca cortul adunării, tabăra leviților va fi în mijlocul taberelor și precum au poposit așa să și plece, fiecare la rândul său și sub steagul său.
  18. Spre apus va poposi tabăra lui Efraim cu cetele sale și cu Elișama, fiul lui Amihud, căpetenia fiilor lui Efraim,
  19. Și cu oștenii săi în număr de patruzeci de mii cinci sute.
  20. Lângă ea se va așeza seminția lui Manase cu Gamaliel, fiul lui Pedațur, căpetenia fiilor lui Manase,
  21. Și cu oștenii săi în număr de treizeci și două de mii două sute.
  22. După acesta seminția lui Veniamin cu Abidan, fiul lui Ghedeon, căpetenia fiilor lui Veniamin,
  23. Și cu oștenii lui în număr de treizeci și cinci de mii patru sute.
  24. Toți aceștia cu luptătorii lor în număr de o sută opt mii o sută, care țin de tabăra lui Efraim, vor pleca în al treilea rând, așezați în cete.
  25. La miazănoapte se va așeza tabăra lui Dan cu cetele sale și cu Ahiezer, fiul lui Amișadai, căpetenia fiilor lui Dan,
  26. Și cu oștenii săi în număr de șaizeci și două de mii șapte sute.
  27. Lângă el își va așeza tabăra seminția lui Așer, cu Paghiel, fiul lui Ocran, căpetenia fiilor lui Așer,
  28. Și cu oștenii săi în număr de patruzeci și una de mii cinci sute.
  29. Mai departe își va așeza tabăra seminția lui Neftali cu Ahira, fiul lui Enan, căpetenia fiilor lui Neftali,
  30. Și cu oștenii săi în număr de cincizeci și trei de mii patru sute.
  31. Toți aceștia cu luptătorii lor în număr de o sută cincizeci și șapte de mii șase sute, care țin de tabăra lui Dan, să plece la urmă sub steagurile lor și rânduiți în cete".
  32. Aceștia sunt fiii lui Israel care au intrat la numărătoare după familiile lor. Toți, câți au intrat la numărătoare pe tabere și pe cete, erau șase sute trei mii cinci sute cincizeci.
  33. Iar leviții nu s-au numărat cu ei, după cum poruncise Domnul lui Moise.
  34. Și au făcut fiii lui Israel toate câte poruncise Domnul lui Moise: așa se așezau în tabere sub steagurile lor și așa purcedeau fiecare cu seminția sa și cu familia sa.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro